Monthly Archives: June 2020

Sunday Mass – 28 June

  St Paul’s Parish Church, Rabat

Mass in Maltese from St Paul’s Parish Church in Rabat at 9:30am

Mass in English from St Paul’s Parish Church in Rabat at 10:30am

Chism Mass from St Paul’s Cathedral, Mdina at 6:30pm

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament… Read more »

The Sunday Gospel: 28th June

Thirteenth Sunday in Ordinary Time
Readings of the day

First Reading: 2 Kings 4, 8-11.14-16a
Psalm: 88 (89), 2-3.16-17.18-19
Second Reading: Rom 6, 3-4.8-11

Gospel: Mt 10, 37-42

Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me; and whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me… Read more »

Live: Holy Mass with priestly ordinations – 29 June, 6:30pm

  The Parish Church of Christ the King, Paola

Għaxar djakni ser jiġu ordnati saċerdoti mill-Arċisqof Charles Scicluna nhar it-Tnejn 29 ta’ Ġunju 2020, Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, fis-6:30pm. Il-Quddiesa se ssir fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal il-Ġdid, u tixxandar live fuq TVM2, Newsbook.mt, u l-YouTube Channel u l-paġna ta’ Facebook tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

L-għaxar djakni li ser jiġu ordnati saċerdoti huma:

Iċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju qed jistieden lill-pubbliku, b’mod speċjali liż-żgħażagħ, biex isiru jafu aktar lis-saċerdoti l-ġodda… Read more »

The diaconate is not another step in priesthood; it is a way of life – The Archbishop

Moments from the Ordination for the diaconate 2020

  The Parish Church of St Catherine, iż-Żejtun

Mumenti mill-Ordinazzjoni Djakonali 2020

Mumenti mill-Ordinazzjoni Djakonali 2020Joshua Cortis, Roderick Baldacchino, Jean-Claude Schembri, Mark Scicluna

Posted by Archdiocese of Malta on Saturday, June 27, 2020 L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Tgħidx, ‘għadni żgħir’.” “Inti tmur kull fejn nibgħatek u tgħid kulma nordnalek” (Ġer 1:6-7). F’din l-espressjoni li l-Mulej jgħid lill-profeta Ġeremija hemm miġbur fi ftit kliem il-ministeru tad-Djakonat li intom, għeżież, se tilqgħu minn Alla permezz tal-Knisja tiegħu: “Tmur u tgħid”… Read more »

Live: Chrism Mass – 28 June, 6:30pm

Chrism Mass with blessings of oils and renewal of priestly vows

  The Cathedral of St Paul, Mdina

Il‑Quddiesa tat‑tberik taż‑żjut bit‑tiġdid tal‑wegħdiet saċerdotali, li normalment hi l-unika waħda li tiġi ċċelebrata f’Ħamis ix‑Xirka, se ssir għada l-Ħadd 28 ta’ Ġunju fis-6:30pm mill‑Arċisqof Charles Jude Scicluna flimkien mas‑saċerdoti tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta, fil‑Katidral ta’ San Pawl, l‑Imdina. Il-Quddiesa tmexxiet għal għada minħabba l-pandemija tal-covid-19.

L‑enfasi ta’ din il-quddiesa huwa fuq l‑għaqda li Ġesù xtaq li jkun hemm bejn dawk li jemmnu fih, b’mod speċjali dawk li ġew fdati biex ikomplu l‑ħidma tiegħu… Read more »

Live: Holy Mass on Saturday – 27 June

  Iż-Żejtun l il-Furjana

Diaconate Ordination Mass at the Parish Church of St Catherine, iż-Żejtun 9:30am

Click here for more information and mass readings.

Mass for Youths by Fr Brendan Gatt at 7pm

Follow Sunday’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament… Read more »

The Gospel of the day: 27th June

Readings of the day

First Reading: Lam 2, 2.10-14.18-19
Psalm: 73 (74), 1-2.3-5a.5b-7.20-21

Gospel: Mt 8, 5-17

When Jesus entered Capernaum, a centurion approached him and appealed to him, saying, “Lord, my servant is lying at home paralysed, suffering dreadfully.” He said to him, “I will come and cure him.” The centurion said in reply, “Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed… Read more »

Where the heart beats – Bishop Galea‑Curmi

Mass offered to each one of us to welcome Jesus Christ, the healer of our soul and body

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

F’din is-silta qasira, nistgħu nifhmu fejn tħabbat il-qalb ta’ Ġesù. Ġesù jinżel mill-muntanja, wara dak id-diskors fuq il-muntanja, u l-Evanġelju jgħid li kellu folla kbira ta’ nies warajh. Imma Ġesù jitlaqa’ ma’ dan il-lebbruż li b’kuraġġ jiġi quddiemu jitolbu biex ifejqu, u Ġesù jisma’ l-karba ta’ dan.

Fejn tħabbat il-qalb ta’ Ġesù? Mhijiex qalb li tinbela’ mill-folla. Hawn kien hawn rassa ta’ nies, u faċli li meta jkun hemm folla, meta tara xi ħadd tarah qisu wieħed mill-folla… Read more »

Mass for Youths – 27 June, 7pm

The 13th Sunday in Ordinary Time

  The Archbishop's Curia, Floriana

Qari u kant tal-Quddiesa

Ċelebrant: Fr Brendan Gatt
Animazzjoni: The New Victorians

♫ Ftuħ: Highest Praise (Phil Whickham) ♫

I lift my voice to sing of Your goodness
I lift my voice to sing of Your Love
I lift my voice to sing hallelujah
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

I lift my voice to sing of Your goodness
I lift my voice to sing of Your Love
I lift my voice to sing hallelujah
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

We give You the highest praise
We give You the highest praise
We give You the highest praise
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

I lift my hands because I’m forgiven
I lift my hands because I’m set free
I lift my hands a sign of surrender
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

We give You the highest praise
We give You the highest praise
We give You the highest praise
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

We give You the highest praise
We give You the highest praise
We give You the highest praise
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

You’re worthy of it all

Qari I

Dan hu raġel qaddis ta’ Alla… Read more »

New Directory for Catechesis is “a joyful event in the life of the Church”

Archbishop Rino Fisichella presenting the new Directory for Catechesis during the press conference (Photo: Vatican News)

The Pontifical Council for Promotion of the New Evangelization presents the new Directory for Catechesis during a press conference held in the Vatican on Thursday.

“The publication of a Directory for Catechesis is a joyful event in the life of the Church.” These were the opening words of Archbishop Rino Fisichella, president of the Pontifical Council for Promotion of the New Evangelization, during a press conference in the Vatican organized on the occasion of the release of a new Directory for Catechesis on Thursday… Read more »