Archbishop’s Vlog

May every family remain a school of love

Fl-okkażjoni tal-laqgħa importanti l-Papa Franġiksu nieda għall-familji kollha tad-dinja, nixtieq inwassal messaġġ ta’ kuraġġ lill-familji  Maltin u Għawdxin, il-familji tagħna.

Jalla kull familja, bid-diffikultajiet u l-limiti tagħha, tibqa’ tkun skola ta’ mħabba. Il-familja li hija grupp ta’ persuni diversi u tgħix iċ-ċirkustanzi diversi fl-istorja u n-narrattiva tagħha, għandha din l-isfida. L-imħabba konkreta hija l-imħabba li San Pawl, l-Appostlu Missierna jgħanni fit-13-il kapitlu tal-Ewwel Ittra lill-Korintin… Read more »

For a Synodal Church: Communion, Participation, and Mission

Il-Papa Franġisku, nhar il-Ħadd 10 ta’ Ottubru 2021, se jniedi l-mixja sinodali lejn is-Sinodu tal-Isqfijiet li se jsir fl-2023, bit-tema: “Lejn Knisja Sinodali – Komunjoni, Parteċipazzjoni, u Missjoni”.

Il-Papa qed jistieden lil kull djoċesi biex tipparteċipa f’dan il-proċess ta’ tħejjija, u tagħti bidu għal dan nhar il-Ħadd 17 ta’ Ottubru 2021. Għalhekk, dakinhar, Mons. Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa fil-bidu ta’ dan il-proċess min-naħa tal-Arċidjoċesi ta’ Malta… Read more »

Archbishop’s Vlog: Mother’s Day in ‘the sweet month of May’

  The Archbishop's Curia, Floriana

Fuq xewqa tal‑Arċisqof, il‑Quddies ta’ għada l‑Ħadd 10 ta’ Mejju, Jum l‑Omm, se jixxandar minn santwarju Marjan – is‑santwarju nazzjonali tal‑Madonna tal‑Mellieħa. Hemmhekk, l‑Arċisqof ser jitlob għall‑ommijiet kollha, b’mod speċjali dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli, u wkoll għal dawk li jixtiequ jsiru ommijiet.

Il‑Quddiesa bil‑Malti fid‑9:30am se tixxandar fuq TVM2, il-paġna ta’ Facebook u l-YouTube Channel tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fis-6:30pm fuq TVM2… Read more »

Archbishop’s Vlog: A message to priests on Maundy Thursday 2020

  The Archbishop's Curia, Floriana

Għażiż ħija fis-saċerdozju,

F’Ħamis ix-Xirka mdorrijin niltaqgħu fil-Konkatidral ta’ San Ġwann u flimkien niċċelebraw il-misteru kbir mhux biss tal-Ordinazzjoni tagħna imma tal-vokazzjoni tagħna.

San Ġwann Pawlu II kien jgħid li l-vokazzjoni tagħna hija misteru kbir. Aħna nafu lkoll kemm aħna kemm hu misteru kbir ta’ ħniena u ta’ mħabba minn Alla, li tistedinna biex din l-imħabba li rċevejna, din l-għażla preferenzjali li tibgħatna bħala missjunarji tal-ħniena u tal-imħabba aħna nkunu xhieda tagħha fost il-poplu għażiż tagħna… Read more »