Archbishop’s Activities

Be present with your gifts to each other – The Archbishop

L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-ġenituri u l-katekisti, il-kappillan li għamlu mod  biex niltaqgħu flimkien illejla. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil kull min ħa sehem, lill-kor, anke liż-żgħażagħ li għamlu l-pageant.

Jiena nixtieq nagħtikom suġġeriment u nieqaf bih. Din is-sena, meta taħsbu fir-rigali, ftakru xi tfisser il-kelma ‘present’. Xi tfisser il-kelma ‘present’? Rigal! Imma l-kelma ‘present’ tfisser: jiena hawn. Aħna meta konna żgħar l-għalliema kienet tgħid: ‘Charles Scicluna?’ ‘Present’ Ġieli tagħmlu hekk intom? … Read more »

Liturgical celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna in November 2019

Il‑Ġimgħa 1 ta’ Novembru, fis‑6:00 p.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil‑festa tal‑Qaddisin Kollha, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Iċ‑ċelebrazzjoni tixxandar live fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’Malta.

Is‑Sibt 2 ta’ Novembru, fl‑10:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fit‑Tifkira Solenni tal‑Mejtin Kollha, fil‑Knisja taċ‑Ċimiterju tal‑Addolorata, Raħal Ġdid. Il‑Quddiesa tixxandar fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’MaltaRead more »

Liturgical celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna in October 2019

 • It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, fid‑9:00 a.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil‑ftuħ tas‑Sena Forensi, fl‑Oratorju tal‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Il‑Quddiesa ser tixxandar live fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’Malta.

  L-Erbgħa 2 ta’ Ottubru, fl-10:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa f’Jum l-Armata, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Il‑Quddiesa ser tixxandar live fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’Malta

 • Read more »

Liturgical celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna in September 2019

 • Il-Ħadd, 1 ta’ Settembru, fil‑11:00 a.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar.

  Is-Sibt, 7 ta’ Settembru, fis-6:00 p.m., lejlet il‑festa tat‑Twelid tal‑Verġni Marija, Monsinjur Arċisqof imexxi Traslazzjoni tar-relikwa u wara jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-Knisja Arċipretali tal-Mellieħa.

  Il‑Ħadd 8 ta’ Settembru, fl‑10:00 a.m., festa tat‑Twelid tal‑Verġni Marija, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Kappella tat‑Twelid tal‑Verġni Marija, fil-Forti Sant’Anġlu, il-Birgu…

 • Read more »

Liturgical celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna in August 2019


 • It‑Tnejn, 5 ta’ Awwissu, fis‑6:30 p.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi Traslazzjoni Solenni lejlet il‑festa tas‑Salvatur, fil‑parroċċa ta’ Ħal Lija.

  It‑Tlieta, 6 ta’ Awwissu, fid‑9:15 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil‑festa tas‑Salvatur, fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija.

  L‑Erbgħa, 14 ta’ Awwissu, fil‑5:00 p.m., lejlet il‑festa ta’ Santa Marija Mtellgħa s‑Sema, Monsinjur Arċisqof imexxi l‑investitura tal‑kanonċi l‑ġodda tal‑Kapitlu Metropolitan, Traslazzjoni Solenni, l‑Ewwel Għasar u Quddiesa, fil‑Katidral ta’ San Pawl l‑Imdina…

 • Read more »

Liturgical celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna in July 2019

 • Il-Ħadd 7 ta’ Lulju, fit-8:30 a.m., l-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-festa tal-Martirju ta’ San Pawl, fil-Parroċċa ta’ San Pawl, ir-Rabat.

  Il-Ħamis 11 ta’ Lulju, fil-5:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-festa ta’ San Benedittu, fil-Monasteru ta’ Santa Skolastika, il-Birgu.

  Il-Ġimgħa 12 ta’ Lulju, fid-9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fl-okkażjoni ta’ Jum il-Pulizija…

 • Read more »

Liturgical Celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna in June 2019

 • Is‑Sibt 1 ta’ Ġunju 2019, fis‑6:00 p.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa f’għeluq il‑50 sena tal‑Parroċċa San Ġwann tas‑Salib, Ta’ Xbiex.

  Il‑Ħadd 2 ta’ Ġunju, fl‑10:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti fil‑Parroċċa San Pietru fil‑Ktajjen, Birżebbuġa. Fil‑5:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa li matulha jagħti l‑pussess lil Dun Josef Mifsud bħala l‑arċipriet il‑ġdid tal‑Parroċċa San Nikola ta’ Bari, is‑Siġġiewi…

 • Read more »

Liturgical Celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna in May 2019

 • Il-Ġimgħa 3 ta’ Mejju 2019, fis-6:30 p.m., l-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa li matulha jbierek il-Kurċifiss Ta’ Ġieżu, fil-Knisja ta’ Santa Marija Ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), il-Belt Valletta.

  Il-Ħadd 5 ta’ Mejju, fid-9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil‐festa ta’ San Publiju, il‐Furjana. Fis-6:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa li matulha jagħti l-pussess lil Dun Joseph Grech bħala l-kappillan il-ġdid tal-Parroċċa ta’ Ħ’Attard…

 • Read more »

Liturgical celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna in April 2019

 • Il‑Ħamis 4 ta’ April 2019, fl‑10:00 a.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa Solenni tal‑Inawgurazzjoni tal‑President George Vella fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Il‑Quddiesa ser tixxandar live fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’Malta.

  Il‑Ġimgħa 12 ta’ April, Jum id‑Duluri, fis‑6:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jieħu sehem f’purċissjoni bl‑istatwa ta’ Marija Addolorata, li tibda mill‑Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), il‑Belt Valletta…

 • Read more »

Liturgical celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna in March 2019

 • It-Tnejn 4 ta’ Marzu 2019, fil‑7:00 p.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jagħti l‑Ministeru tal‑Lettorat lil tliet seminaristi, fis‑Seminarju tal‑Arċisqof, Tal‑Virtù.

  L-Erbgħa 6 ta’ Marzu, Ras ir-Randan, fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra
  l-Quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Il‑Quddiesa ser tixxandar live fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’Malta.

  Il-Ġimgħa 8 ta’ Marzu, fil-12:15 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa waqt l‑irtir tar‑Randan għall‑impjegati tal‑Kurja, il‑Caritas u t‑Tribunal Ekkleżjastiku, fid-dar tal-irtiri Porziuncola, Baħar iċ-Ċagħaq…

 • Read more »