Archbishop’s Activities

Broadcasts of the liturgical celebrations by Archbishop Charles Jude Scicluna in June 2020

Matul ix‑xahar ta’ Ġunju, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ser ikompli jiċċelebra Quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll kull nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑Quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30am mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑Quddiesa tingħad it‑talba tar‑Ruzarju. Dan il‑ħin ta’ talb jiġi mtenni fuq TVM2 fil‑5:30pm mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa…
  • Read more »

Broadcasts of the liturgical celebrations by Archbishop Charles Scicluna in May 2020

Matul ix‑xahar ta’ Mejju, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ser ikompli jiċċelebra Quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll kull nhar ta’ Ħadd. Minħabba r‑restrizzjonijiet kontra t‑tixrid tal‑COVID‑19 dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑Quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30am mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑Quddiesa tingħad it‑talba tar‑Ruzarju…
  • Read more »

Live broadcasts of liturgical celebrations led by the Archbishop during Holy Week

Il‑Ħadd 5 ta’ April, fid‑9:30 a.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi ċ‑ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il‑Palm, bit‑tberik tal‑friegħi taż‑żebbuġ u l‑palm, u wara jkompli bil‑Passjoni tal‑Mulej fil‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana.

It‑Tnejn 6 ta’ April, fil‑5:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa u wara jmexxi t‑talba tar‑Rużarju.

It‑Tlieta 7 ta’ April, fil‑5:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa u wara jmexxi t‑talba tar‑Rużarju… Read more »

Live broadcasts of liturgical celebrations led by Archbishop Charles Jude Scicluna in April 2020

  Holy Week Programme announced

Matul ix‑xahar ta’ April, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ser ikompli jiċċelebra Quddiesa kuljum li, minħabba r‑restrizzjonijiet kontra t‑tixrid tal‑coronavirus, qed tixxandar kuljum fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt. Il‑Quddies iċċelebrat mill‑Arċisqof qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa fil‑5:30 p.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑Quddiesa tingħad it‑talba tar‑Ruzarju.
  • Il‑Ħadd fid‑9:30 a.m. mill‑Knisja ta’ San Franġisk, il‑Ħamrun…
  • Read more »

Liturgical celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna in March 2020

Il‑Ħadd 1 ta’ Marzu, fil‑5:00 p.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi pellegrinaġġ penitenzjali u jiċċelebra Quddiesa fl‑okkażjoni ta’ Ħadd in‑Nies, Ħaż‑Żabbar.

It‑Tnejn 2 ta’ Marzu, fis‑7:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jagħti l‑Ministeru tal‑Lettorat lil żewġ seminaristi, fis‑Seminarju tal‑Arċisqof, Tal‑Virtù.

Il‑Ġimgħa 13 ta’ Marzu, festa ta’ Ġesù Nazzarenu, fis‑6:00 p.m., Monsinjur Arċisqof imexxi pellegrinaġġ penitenzjali mill‑Knisja Arċipretali ta’ Stella Maris sal‑Knisja Parrokkjali ta’ Ġesù Nazzarenu, tas‑Sliema, fejn wara jiċċelebra Quddiesa… Read more »

Liturgical celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna in February 2020

Il-Ħadd 9 ta’ Frar 2020, lejlet il-festa tan-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, fil‑5:15pm, l‑Arċisqof  Charles J. Scicluna jmexxi t-Traslazzjoni Solenni tar-Relikwa u l-Ewwel Għasar Solenni, fil-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta.

It-Tnejn 10 ta’ Frar, fid‑9am, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa tan-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, fil-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta.

L-Erbgħa 26 ta’ Frar, Ras ir-Randan, fil‑11am, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa, fil-Kappella tal-Madonna ta’ Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana… Read more »

Liturgical celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna in January 2020

L-Erbgħa l-1 ta’ Jannar 2020, fid-9:00 a.m., l-Arċisqof  Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fis-Solennità tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi,  fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi. Il-Quddiesa ser tixxandar live fuq TVM2 u fuq il-Youtube Channel tal-Knisja f’Malta.

Il-Ħamis 2 ta’ Jannar, fil-11:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jikkonċelebra fil-Quddiesa tal-funeral tal-Kardinal Prospero Grech, fil-Bażilika ta’ San Pietru, il-Vatikan.

Is-Sibt 4 ta’ Jannar, fil-5:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-koppji li ser jiżżewġu matul l-2020, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta… Read more »

Watch: Bishops’ Christmas and New Year’s exchange of greetings with State authorities

  The Archbishop's Palace, Valletta

Nhar il-Ħamis 19 ta’ Diċembru, l-Arċisqof ta’ Malta Charles J. Scicluna, flimkien mal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi, laqgħu lill-awtoritajiet tal-pajjiż għall-iskambju tal-awgurju tal-Milied u s-Sena l-Ġdida fil-Palazz tal-Arcisqof, il-Belt Valletta.

Fost il-persuni li żaru l-Palazz tal-Arċisqof il-Belt kien hemm il-President ta’ Malta George Vella, il-Prim Ministru Joseph Muscat u membri parlamentari Laburisti, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia u membri mill-Partit Nazzjonalista u membri mill-Ġudikatura ta’ Malta… Read more »

Exchange of Christmas Greetings at the Archbishop’s Curia

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna u l‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi qed jistiednu lill-pubbliku għall-iskambju tal-awguri tal‑istaġun, nhar il‑Ħadd 22 ta’ Diċembru bejn l‑10am u nofsinhar, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana.

Minħabba raġunijiet ta’ aċċessibilità, ser ikun miftuħ il‑bieb ta’ San Kalċedonju fi Triq Vincenzo Bugeja. Dakinhar, għall‑ħabta tal‑10:15am, l‑Arċisqof iwassal messaġġ lil dawk preżenti. Read more »

The Archbishop during Christmas and the beginning of the New Year

Il-funzjonijiet reliġjużi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-Milied jibdew filgħaxija f’lejlet il-Milied.

It-Tlieta 24 ta’ Diċembru, lejlet il-Milied, fil-5:00 p.m. Monsinjur Arċisqof imexxi l-ewwel għasar tal-Milied solenni fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, u fil-5:30 p.m., jiċċelebra l-Quddiesa tal-Vġili.

Dakinhar stess, fil-10:45 p.m. jibda l-uffiċċju tal-qari li matulu ssir ukoll il-prietka tat-tfal, kif ukoll programm ta’ għanjiet tal-Milied… Read more »