Monthly Archives: June 2020

Lord, save us – Bishop Galea‑Curmi

Mass offered for the ten new priests

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Żgur li nifhmu dak li ħassew id-dixxipli li kienu fuq id-dgħajsa, fejn kien hemm ukoll Ġesù, meta qamet din it-taqliba u l-mewġ beda tiela’ fuq id-dgħajsa. Bdew jibżgħu. Dawn, li ħafna minnhom kienu sajjieda, kienu jifhmu x’jiġfieri baħar perikoluż. Lilhom nifhmuhom, imma għall-mument ma nifhmux kif f’din it-tempesta kollha, Ġesù li kien magħhom kien rieqed. Fl-Evanġelju darba ssib li Ġesù kien rieqed – hu hawn, f’din it-tempesta kollha… Read more »

The Archbishop to the new priests: With this oil we send you into the world to be the hands of Jesus who embraces humanity

Holy Mass with priestly ordinations on the solemnity of St Peter and St Paul

  The Parish Church of Christ the King, Paola

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Intom min tgħidu li jien?” (Mt 16:15). Ġesù llum, għeżież kandidati għall-presbiterat, magħżula mill-Knisja, approvati mill-poplu ta’ Alla, illum Ġesù qiegħed jistaqsikom din il-mistoqsija: “Intom min tgħidu li jien?” Ma jinterassahx x’jaħseb ħaddieħor, illum jinteressah ħafna inti, inti kif tħares lejh, hu li fuqek tefa’ ħarsa ta’ ħniena għaliex waqt li qiegħed isejjaħlek ħenn għalik, waqt li qiegħed jagħżlek refgħek mill-jasar tad-dnub tiegħek… Read more »

The Gospel of the day: 30th June

Readings of the day

First Reading: Amos 3, 1-8; 4, 11-12
Psalm: 5, 5-6.7.8

Gospel: Mt 8, 23-27

As Jesus got into a boat, his disciples followed him. Suddenly a violent storm came up on the sea, so that the boat was being swamped by waves; but he was asleep. They came and woke him, saying, “Lord, save us! We are perishing!” He said to them, “Why are you terrified, O you of little faith?” Then he got up, rebuked the winds and the sea, and there was great calm… Read more »

Renewing priestly vows with the help and mercy of the Lord which emanate from his loving gaze – The Archbishop

Chrism Mass with renewal of priestly vows on the solemnity of St Peter and St Paul

  The Cathedral of St Paul, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-ħarsa ta’ Ġesù li tinfed il-qalb! Aħna u naqraw dawn is-siltiet fis-solennità tal-appostli Pietru u Pawlu, niltaqgħu mal-ħarsa ta’ Ġesù, dik il-ħarsa li ltaqa’ magħha Xmun Bin Ġwanni fix-xatt tal-għadira ta’ Tiberijade. Kien qiegħed fuq id-dagħjsa ma’ ħuh Indrì u sema’ l-mastrudaxxa ta’ Nazaret jgħidlu dawn il-kelmiet: “Ejja warajja” (Ġw 1:39). Ma’ dawk il-kelmiet kien hemm ħarsa li tinfed il-qalb, ħarsa li taf u għax taf, tagħder u għax tagħder, tħobb… Read more »

Holy Mass on Monday – 29 June

Solemnity of St Peter's & St Paul's

  Floriana l Paola

Mass & Rosary from the Archbishop’s Curia at 9:30am

Follow the Mass readings from here.

Holy Mass with priestly ordinations from the Parish Church of Christ the King, Paola at 6:30pm

Click here for more details and Mass readings.

Help the Archdiocese carry out its mission Donate » Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament… Read more »

The Gospel of the day: 29th June

Saint Peter and Saint Paul, Apostles – Solemnity
Readings of the day

First Reading: Acts 12, 1-11
Psalm: 33, 2-9
Second Reading: Tim 4, 6-8. 17-18

Gospel: Mt 16, 13-19

Jesus went into the region of Caesarea Philippi and he asked his disciples, “Who do people say that the Son of Man is?” They replied, “Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets.”

He said to them, “But who do you say that I am?” Simon Peter said in reply, “You are the Messiah, the Son of the living God.” Jesus said to him in reply, “Blessed are you, Simon son of Jonah… Read more »

Uncompromising love – Bishop Galea‑Curmi

Mass on the 13th Sunday in Ordinary Time

  Annunciation of Our Lady Parish Church, Ħal Balzan

Aktar ritratti: knisja.mt/ritratti L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Jista’ jkun jidher ftit goff u barra minn loku dan il-kliem ta’ Ġesù, speċjalment fl-ewwel parti tal-Evanġelju, meta qisu jqabbel l-imħabba lejh mal-imħabba lejn l-omm u l-missier, jew tal-omm u l-missier lejn l-ulied, l-imħabba fil-familja. Qisu jqegħidhom f’kuntrast. Imma ma kienx Alla stess li tana l-kmandament biex nirrispettaw u nħobbu lil missierna u lil ommna? Għaliex Ġesù jitkellem hawnhekk b’dal-mod? … Read more »

Jesus is encouraging us to love him and trust him

Holy Mass on the 13th Sunday in Ordinary Time

  St Paul’s Parish Church, Rabat

Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna

The words of Jesus today from chapter 10 of the Gospel of Matthew are a bit foreign to our ears. Jesus is putting the most sacred relationships of love into question. So it seems, anyone who prefers “father or mother to me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me”… Read more »