Monthly Archives: June 2020

The Gospel of the day: 26th June

Readings of the day

First Reading: 2 Kings 25, 1-12
Psalm: 136 (137), 1-2.3.4-5.6

Gospel: Mt 8, 1-4

When Jesus came down from the mountain, great crowds followed him. And then a leper approached, did him homage, and said, “Lord, if you wish, you can make me clean.” He stretched out his hand, touched him, and said, “I will do it… Read more »

May your presence in the temple of the Immaculate Conception represent a crown of honour to Our Lady – The Archbishop

  The Collegiate Church of the Immaculate Conception, Bormla

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Huwa ta’ ferħ kbir għalija li ningħaqad man-nies ta’ din il-belt Cospicua, in-nies ta’ Bormla llum huma u jifirħu b’dan l-anniversarju għażiż: il-115-il sena minn meta l-Kardinal Domenico Ferrata, Legat tal-Papa, Inkuruna l-kwadru titulari. Nistgħu nsejħulu kapulavur tal-artist Malti Caruana.

Xi jfisser dan il-ġest tan-nies ta’ Bormla 115-il sena ilu, li l-kwadru tal-Immakulata Kunċizzjoni jiżżejjen b’kuruna ta’ ġieħ? … Read more »

Live: Diaconate Ordination Mass – 27 June, 9:30am

  The Parish Church of St Catherine, iż-Żejtun

Erba’ kandidati ser jiġu ordnati djakni mill-Arċisqof Charles Scicluna nhar is-Sibt, 27 ta’ Ġunju 2020, fid-9:30am. Il-Quddiesa se ssir fil-Knisja Parrokkjali ta’ Sta Katerina, iż-Żejtun, tixxandar live fuq TVM2, Newsbook.mt, u l-YouTube Channel u l-paġna ta’ Facebook tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

L-erba’ kandidati li ser jiġu ordnati djakni huma:

  • Roderick Baldacchino mill-Parroċċa ta’ Santa Katerina, iż-Żejtun
  • Joshua Cortis mill-Parroċċa ta’ San Gejtanu, il-Ħamrun
  • Jean-Claude Schembri mill-Parroċċa ta’ Santa Katerina, iż-Żejtun
  • Mark Scicluna tal-Ordni tal-Aħwa Minuri Kapuċċini

Il-komunità tas-Seminarju u l-komunitajiet reliġjużi qed jistiednu lill-Insara biex jingħaqdu magħhom f’mument ta’ talb li ser jixxandar fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Parroċċa tal-Mosta, illum, il-Ħamis, 25 ta’ Ġunju fit-8pm mill-Bażilika tal-Mosta, fejn ser isir talb għas-saċerdoti ġodda u għal iżjed vokazzjonijiet… Read more »

Jesus’ words came from his heart, so he could truly touch people’s hearts – The Archbishop

Holy Mass offered for us all to keep on discovering the teachings of Jesus, and to let his word be the light of our lives

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

B’din is-silta mill-Evanġelju ta’ San Mattew jiġi konkluż id-diskors imsejjaħ tal-muntanja. Fil-kapitlu 5 ta’ San Mattew il-Mulej jitla’ fuq għolja, iħares lejn il-folla, joqgħod bilqiegħda u jibda jgħallimhom. L-idea tal-Evanġelju ta’ San Mattew huwa li jippreżenta lil Ġesù f’dawn iż-żewġ kapitli: il-kapitlu 5, 6 u anke 7, dawn it-tliet kapitli bħala l-Mosè l-ġdid, jagħti l-liġi l-ġdida lill-poplu tiegħu.

Jiena nista’ jkun li jkolli l-ġelu kollu tajjeb u mmur pelleggrinaġġi, u l-Madonna tkellimni, u l-Qalb ta’ Ġesù wkoll, imma ma jkollix imħabba, ma jkollix ħniena… Read more »

This joy of mine has been made complete – Bishop Galea‑Curmi

Mass on the Solemnity of the Birth of St John the Baptist

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hemm nota ta’ ferħ li hi nota qawwija marbuta ma’ din is-solennità tat-twelid ta’ San Ġwann il-Battista. Fl-Evanġelju stess smajna lil San Luqa jgħid li mat-twelid il-ġirien u l-qraba “marru jifirħu” ma’ Eliżabetta. Imma anke xhur qabel, meta l-anġlu lil Żakkarija ħabbarlu li kien se jitwieled Ġwanni l-Battista,  kien qallu: din se tkun ħaġa li lilek se ġġiblek ferħ kbir u thennik ħafna, u jkunu bosta li jifirħu bit-twelid tiegħu… Read more »

Live: Holy Mass on Thursday – 25 June

  Il-Furjana | Bormla

Mass & Rosary from the Archbishop’s Curia at 9:30am

Holy Mass from the Collegiate Parish Church of the Immaculate Conception at 11:30am

L-Arċisqof Charles Jude Scicluna jiċċelebra Quddiesa mill-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni, Bormla, b’tifkira tal-Inkurunazzjoni tal-Kwadru Titulari nhar il-Ħamis 25 ta’ Ġunju, 2020 fil-11:30am. Il-Quddiesa tixxandar fuq TVM2 fil-5:30pm.

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from hereRead more »

The Gospel of the day: 25th June

Readings of the day

First Reading: 2 Kings 24, 8-17
Psalm: 78 (79), 1-2.3-5.8.9

Gospel: Mt 7, 21-29

Jesus said to his disciples: “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name? … Read more »

Jesus says do not run away from or be afraid of the narrow gate – The Archbishop

Holy Mass offered for those struggling to make the right choices

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fil-kapitlu 7 ta’ San Mattew insibu diversi kliem ta’ Ġesù li mhux bilfors jingħaqdu ma’ xulxin immedjatament jew b’mod naturali. Hawnhekk illum għandna tliet kelmiet ta’ Ġesù li għandhom is-sinifikat partikolari tagħhom.

L-ewwel waħda hija tixbiha ħafna qawwija u Ġesù qed jgħallem lill-komunità tad-dixxipli li se jkollhom jaffaċċjaw sitwazzjonijiet fejn dak li għalihom huwa għażiż, għal ħaddieħor huwa irrilevanti jew mhux prezzjuż… Read more »

Pope Francis at General Audience: The nobility of prayer leaves us in God’s hands

  The Vatican Apostolic Library

Photo: Vatican News

Dear Brothers and Sisters, good morning!

On the itinerary for the catechesis on prayer, today we meet King David. Favoured by God even from his youth, he is chosen for a unique mission that would play a central role in the history of the people of God and in our own faith. In the Gospels, Jesus is called “son of David” a number of times; like him, in fact, He is born in Bethlehem… Read more »