Monthly Archives: November 2009

48 GROUPS ATTEND KDZ’S MEETING ON POPE’S VISIT TO MALTA

Madwar mitt rappreżentant minn tmienja u erbgħin għaqda differenti attendew għall-laqgħa li saret nhar l-Erbgħa, 25 ta’ Novembru 2009, u li matula tnediet il-mixja lejn il-laqgħa taż-żgħażagħ Maltin u Għawdxin mal-Papa Benedittu XVI, li ser issir nhar il-Ħadd 18 ta’ April 2010 fil-Waterfront, il-Belt.  Matul din il-laqgħa, organizzata mill-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ, li għandha r-responsabbilita li tikkoordina l-programm u l-loġistika ta’ din il-laqgħa, beda l-proċess ta’ konsultazzjoni mal-membri tal-għaqdiet taż-żgħażagħ fi ħdan il-parroċċi, l-movimenti u l-ordnijiet tar-reliġjużi kif ukoll ma’ għaqdiet oħrajn ta’ natura sekulari li kienu wkoll preżenti għal dawn id-diskussjonjiet sabiex jagħtu sehmhom fit-tiswir ta’ l-identita li għandha tieħu din il-laqgħa mal-Papa Benedittu… Read more »

Archbishop’s Third Letter to Youths

NHAR IL-ĦADD LI ĠEJ, 29 ta’ Novembru, 2009, l-Arċisqof Pawlu Cremona OP se jżomm l-appuntament annwali tiegħu maż-żgħażagħ fl-okkażjoni tal-bidu tal-Avvent. L-Arċisqof se jkollu laqgħa ta’ talb maż-żgħażagħ, li matulha se jagħtihom messaġġ iddedikat lilhom.

Kien fl-2007, ftit xhur biss wara l-konsagrazzjoni tiegħu bħala Arċisqof ta’ Malta, li Mons Pawlu Cremona OP bagħat l-ewwel ittra tiegħu liż-żgħażagħ.. L-ewwel messaġġ tiegħu kien marbut mat-tema tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ tas-sena ta’ wara – 2008, “Intom ikollkom il-qawwa, meta jiġi l-Ispirtu s-Santu fuqkom, u tkunu xhud tiegħi” (Atti 1:8)… Read more »

NEW WEBSITE FOR THE DIOCESAN COMMISSION FOR CHILDREN MARKING ITS FIRST ANNIVERSARY

  • 21st November marked the first anniversary of the Diocesan Commission for Children (DCC). An activity was held for the members of the Children’s council and their families on Saturday 22nd November 2009, to celebrate this occassion and also to commemorate the International Day for Children. Archbishop Paul Cremona OP, thanked the members of the commission, members of the Childrens’ Council and their families for realising this important concept within the Diocese…

  • Read more »

STATEMENT BY THE MALTESE DOMINICAN PROVINCE

STATEMENT BY THE MALTESE DOMINICAN PROVINCE REGARDING

FR MARK MONTEBELLO O.P. AND HIS PARTICIPATION IN LOCAL MEDIA

From time to time, Fr Mark Montebello OP, a Dominican priest, is invited to discussion programmes on radio or TV.   He is also a regular contributor to local papers.

Unfortunately, on various occasions, his views tend to offend the sentiments of many, particularly, but not only, of practising Catholics,  either because the views expressed do not always conform to the official teaching of the Catholic Church or because of lack of sensitivity shown when dealing with certain issues… Read more »

EU PARLIAMENT ON ABUSE OF WOMEN “IT’S TIME TO SPEAK UP”

Violence on women

“In Europe, 20 to 25% of women have suffered physical abuse at least once in their lifetime. Every day, in the EU, one women out of five is a victim of some form of abuse”, either physical (beaten), sexual or psychological. “95% of such abuse takes place at home, within the family”. “The high rates of abuse committed by ex partners show that women are not appropriately protected, even when they manage to end a violent relationship”… Read more »

EPHPHATHA! THE DEAF PERSON IN THE LIFE OF THE CHURCH

A Maltese delegation including two Maltese deaf persons, a Maltese Sign Language Interpertor, two University lecturers and three priests, attended the XXIV International Conference organised by the Pontifical Council for Health Care Workers at the New Synod Hall in the Vatican from the 19th to 21st November 2009 on the theme: ‘Ephphatha! The Deaf Person in the Life of the Church’… Read more »

What Went On…GAUDIUM ET SPES Lecture 2009

Banking on Virtue?

Robert Keen, is a member of St Edmund’s College and a VHI Senior Research Associate at the University of Cambridge. Keen also chairs the Catholic Union’s Education Working Group and is a member of the International Thomas More Society. Below is a sumamry of his speech delivered at DISCERN’s ‘Gaudium et Spes Lecture 2009’, on Thursday 19th November, 2009… Read more »

FOR WORLD AIDS DAY, CARDINAL FOCUSES ON CHILDREN

No child should have to suffer just because he was born in a country with a high AIDS rate and a poor medical system, the president of Caritas Internationalis has declared as the global Catholic aid agency turns the focus of World AIDS Day to children.

Cardinal Oscar Rodríguez Maradiaga, president of the agency, is calling for immediate action to prevent the deaths of children with HIV in poor countries… Read more »

SPAIN: CARD. ROUCO (CEE), CONCERN FOR THE PERSISTING ECONOMIC CRISIS

Cardinal Antonio Maria Ruoco Varela

In Spain, “the economic crisis persists and unemployment will not slow down, it is actually speeding up. Many companies, especially small- and medium-size concerns, cannot cope. These cold statistic figures must not hide that figures stand for people: families who have trouble coping with primary needs, such as food, housing and education”.

This is the situation that was denounced yesterday by card… Read more »

ARCHBISHOP CELEBRATES MASS AT MARIA ASSUNTA SCHOOL

Fl-okkażjoni tal-50 sena anniversarju mit-twaqqif tal-iskola Maria Assunta, It-Tnejn 23 ta’ Novembru 2009, l-Arċisqof Pawlu Cremona OP iċċelebra Quddiesa ta’ radd il-ħajr. Għal din iċ-ċelebrazzjoni kien prezenti wkoll il-President tar-Repubblika George Abela u s-sinjura Abela.

Agħfas fuq ir-ritratt biex tkabbar. Ir-ritratti tal-attivitajiet tal-Arċisqof jistgħu jinkisbu mill-ħanut PHOTOCITY, il-Belt… Read more »