Monthly Archives: November 2009

CHURCH’S AIDS WORK AIMS TO PROMOTE DIGNITY, RESPECT, JESUIT SAYS

The work of the Catholic Church in Africa to stem the spread of HIV and to care for people living with AIDS is designed to respect the dignity and life of each person and to show solidarity with everyone in need, said the moderator of the Jesuit superiors in Africa and Madagascar. In a statement prepared for the Dec. 1 commemoration of World AIDS Day,

Jesuit Father Fratern Masawe said that when AIDS first began to afflict Africa 25 years ago, “few of us reacted well… Read more »

CHRIST THE KING DIOCESAN CELEBRATION

Il-Ħadd, 22 ta’ Novembru 2009, quddiem il-Knisja Parrokkjali tas-Swatar saret iċ-ċelebrazzjoni Djoċesana fl-okkażjoni tal-festa ta’ Kristu Re. It-tema għal din is-sena kienet “Miftuħin għal Alla, miftuħin għal ħutna”. B’emfażi fuq l-Enċiklika tal-Papa Benedittu XVI ‘Caritas In Veritate’, il-programm kien jinkludi feature li tratta l-globalizazzjoni, l-kriżi finanzjarja, l-immigrazzjoni u l-ambjent. Iċ-ċelebrazzjoni Djoċesana laħqet il-qofol tagħha bid-diskors tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP, li wkoll għamel r-riflessjonijiet tiegħu fuq l-Enċiklika tal-Papa… Read more »

ARCHBISHOP TO INSTITUTE FIVE NEW SEMINARIANS AS ACOLYTES

On Friday, 27th November at 6.30pm, Archbishop Paul Cremona will preside over at a celebration at Floriana parish church, during which he will be instituting five sixth year seminarians as acolytes. The new acolytes are Stephen Attard from Mosta, Rene’ Antoine Cilia from the parish of St George Qormi, Nicholas Dimech from Siggiewi, Stephen Magro from Zabbar and David Torpiano from Floriana.

The institution as acolytes marks another step in the seminarians’ formation for priesthood… Read more »

November 23 – 29

Monday

9.30 a.m. The Archbishop presides over a Curia senior staff meeting.

5.30 p.m. The Archbishop celebrates Mass on the occasion of the 50th anniversary of Maria Assunta school, Hamrun.

7.30 p.m. The Archbishop participates in a recorded TV programme.

Tuesday

No official engagements

Wednesday

9.00 a.m… Read more »

EFFORTS TOWARDS MALTA’S SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT

Il-Fondazzjoni Pro-Pontefiċe Centesimus Annus organizzat seminar bit-tema L-IMPENN GĦALL-IŻVILUPP SOĊJO-EKONOMIKU F’MALTA FID-DAWL TAL-ENĊIKLIKA TAL-PAPA BENEDITTU XVI “CARITAS IN VERITATE”. Matul is-seminar, immexxi minn Joseph F.X. Zahra, taw l-intervent tagħhom l-Arċisqof Pawlu Cremona, il- Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat.

L-Arċisqof Pawlu Cremona beda biex staqsa għaliex hemm l-enċiklika u fisser li l-punt tat-tluq huwa l-idea Kristjana tal-ħolqien – Alla li ħalaq lill-bniedem xbieha tiegħu biex dan, flimkien miegħu, jindokra l-ħolqien… Read more »

LOCAL CHURCH EMPLOYS OVER 2,500 EMPLOYEES

Matul is-sena li għaddiet, il-Knisja f’Malta kienet tħaddem magħha ftit iktar minn 1,100 persuna, bi spiża ta madwar €12-il miljun f’pagi. Dawn barra l-madwar 1,400 għalliem oħra fl-iskejjel tagħha, li madankollu jirċievu s-salarju tagħhom mill-Istat, skont il-ftehim li kien sar bejn l-Istat Malti u s-Santa Sede f’Novembru 1991. Dawn iċ-ċifri jpoġġu lill-Knisja f’Malta fost l-ikbar employers fil-pajjiż.

Ċifri mgħoddija lil IL-ĠENSillum juru li fi tmien is-sena li għaddiet, il-Knisja kienet tħaddem magħha 1,115-il persuna… Read more »

ARCHBISHOP OF CANTERBURY MEETS POPE OVER ANGLICAN PLAN

Anglican Archbishop Rowan Williams

The Archbishop of Canterbury is meeting the Pope in Rome amid tensions over the Vatican’s offer to welcome disenchanted Anglicans into the Catholic fold.

Pope Benedict’s proposal would allow Anglicans to convert while preserving many of their traditions and practices.

The archbishop, Dr Rowan Williams, has said he does not believe the initiative will harm relations… Read more »

CHRIST THE KING 2009

Nhar il-Ħadd li ġej, 22 ta’ Novembru 2009, se tiġi organizzata ċ-ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re bit-tema “Miftuħin għal Alla, miftuħin għal ħutna”. Is-segretarju pastorali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, Mons Charles Cordina, qal li din it-tema tistedinna lkoll nieħdu responsabilta’ tal-ġustizzja u s-solidarjeta’ kull fejn inkunu. Din it-tema intagħzlet minhabba li ċ-ċelebrazzjoni se tiffoka fuq l-Enċiklika tal-Papa Benedittu XVI ‘Caritas In Veritate’. Il-programm jinkludi feature li jispjega l-punti ewlenin ta’ din l-Enċiklika, b’emfażi fuq il-globalizazzjoni, l-kriżi finanzjarja, l-immigrazzjoni u l-ambjent… Read more »

ARCHBISHOP PRESIDES OVER ZEJTUN PARISH ASSEMBLY

Bħala parti miż-żjara pastorali li l-Arċisqof Pawlu Cremona OP qed jagħmel fiż-Żejtun, il-Ħamis 19 ta’ Novembru 2009, l-Arċisqof ippresieda l-Assemblea Parrokkjali. Il-laqgħat tal-Arċisqof fiż-Żejtun ser ikomplu nhar il-Ħadd li ġej b’Quddiesa fl-10.00a.m. fiż-żona San Martin, u laqa’ mar-residenti taż-żona ta’ Ħal Tmiem fil-11.30a.m. Kulħadd huwa mistieden li jattendi.

Agħfas fuq ir-ritratt biex tkabbar… Read more »

SEMINAR ON THE ENCYCLICAL “CARITAS IN VERITATE”

A Seminar organized by the Centesimus Annus Pro Pontifice Foundation on the relevance of “Caritas in Veritate”, the most recent encyclical penned by Pope Benedict XVI, to today’s socio-economic reality of Malta, will have as speakers the Prime Minister, Dr Lawrence Gonzi , the Leader of the Opposition, Dr Joseph Muscat, and the Archbishop of Malta, Mgr Pawlu Cremona OP. The Seminar is organized by Centesimus Annus Pro Pontifice Foundation – Malta Chapter together with the Pastoral Formation Institute and the Centru Animazzjoni u Komunikazzjoni in collaboration with the Kummissjoni Gustizzja u Paci, Centru Fidi u Gustizzja, and Kummissjoni Teologika… Read more »