• Nhar il‑Ġimgħa 25 ta’ Marzu, l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa l‑Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej, fil‑Kon‑Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Din il‑liturġija, f’jum il‑Ġimgħa l‑Kbira, inkludiet ir‑Rakkont tal‑Passjoni skont San Ġwann, l‑Adorazzjoni tas‑Salib u t‑Tqarbin.
 • The Liturgical Action on YouTube

 • Homily by Archbishop Charles J. Scicluna

 • Kon-Katidral ta’ San Ġwann
  25 ta’ Marzu 2016
   
  “Int m’intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu?” (Ġw 18, 17). Din hija d-domanda li għamlu lil Pietru fil-bitħa tal-palazz ta’ Anna, missier il-mara tal-qassis il-kbir Kajfa. “Inti m’intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu? Pietru jiċħad, jiċħad u jgħid: “Le, m’iniex” (Ġw 18, 25) u jagħmel hekk għal tliet darbiet.
   
  Din il-mistoqsija llum titpoġġa lilna “inti m’intix ukoll wieħed mid-dixxipli tiegħu?” Ir-risposta tagħna x’se tkun? Faċli nitkażaw b’Pietru imma min jaf kemm-il darba quddiem għażliet għamilna bħalu, ċħadna li aħna dixxipli tiegħu. Ġuda ttradih għall-flus, Pietru ċaħdu minħabba l-biża’ u l-poplu tiegħu lissen dik is-sentenza terribbli: “Aħna m’għandniex sultan ħlief lil Ċesari” (Ġw 19, 15). Alla tagħna m’għadux is-sultan tagħna, is-sultan tagħna huwa l-Istat, is-sultan tagħna huwa l-awtorità ta’ din id-dinja. Hija ċaħda oħra u fl-istorja, Ġesù jiġi ttradut, jiġi miċħud, jiġi rinnegat mill-poplu għal darba, darbtejn tlieta u iżjed.
   
  Imma m’hemmx biss din it-traġedja ta’ tradiment fl-Evanġelju tal-passjoni, hemm ukoll il-preżenza siekta ta’ min isegwi lil Ġesù bil-fedeltà. Hemm Ġwanni li jidħol fil-bitħa ta’ Anna l-qassis il-kbir u li jsegwi lill-Mulej sa’ taħt is-salib fejn hemm Ommu wkoll u xi nisa twajbin, inkluż Marija ta’ Magdala. Dawn huma n-nies li fir-rakkont tal-passjoni jfissru solidarjetà, fedeltà, u aħna nħarsu lejhom biex jagħmlulna kuraġġ.
  Lil Ġwanni, Ġesù jafdalu l-ikbar teżor li kellu fid-dinja, lil Ommu: “Hawn hi ommok”. Hu u jindikalha lil Ġwanni jgħidilha: “hawn hu Ibnek” (ara Ġw 19, 26-27), id-dixxiplu leali u fidil li jidħol parti mill-familja intima ta’ Ġesù u lil din l-armla ta’ Nazaret jiggarantilha futur għax dan kien ir-rwol tal-Iben.
   
  Hemm ukoll Ġużeppi ta’ Arimatija li jitlob il-ġisem ta’ Ġesù mingħand Pilatu. Hemm ukoll Nikodemu li jissemma tliet darbiet fl-Evanġelju ta’ San Ġwann: fil-laqgħa tiegħu ma’ Ġesù bil-lejl meta l-Mulej jgħallmu fil-bżonn li nitwieldu mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu s-Santu (ara Ġw 3, 5). It-tieni darba jissemma meta jaqbeż għal Ġesù u jgħidlhom: “ma nistgħu nikkundannaw lil ħadd qabel nisimgħuh. Inti jaqaw wieħed mis-segwaċi tiegħu?” tkun ir-risposta (ara Ġw 7, 50-52). U t-tielet darba meta jġib kwantità enormi, enormi ta’ fwejjaħ għad-difna ta’ Ġesù (Ġw 19, 39). Din il-kwantità hija bħal dik li kienet tintuża’ għad-difna tar-re. Bil-ġest tiegħu, Nikodemu jirripara għaċ-ċaħda tal-poplu tiegħu stess. Il-poplu li ċaħad lill-Messija bħala re, minn fostu stess għandu wkoll min jirrikonoxxi r-regalità tal-Mulej fid-difna tiegħu.
   
  It-titulus, il-kundanna ta’ Ġesù, hija kundanna universali, tiġi ddikjarata bi tliet lingwi internazzjonali: bil-lingwa tal-post bil-Lhudi, bil-Latin, u bil-Grieg. Hija kundanna quddiem il-poplu ta’ Alla. Hija kundanna quddiem l-imperu. Hija wkoll kundanna quddiem id-dinja tal-kultura, li kienet titkellem bil-Grieg. L-istess kundanna tgħid il-verità: Ġesù ta’ Nazaret is-sultan tal-Lhud. Meta l-Lhud jgħidulu: “ma  kienx imissek tikteb ‘is-Sultan tal-Lhud’, imma li dan qal: ‘jien is-sultan tal-Lhud’” jiġifieri pretensur dan, “issa li ktibt ktibt!” (Ġw 19, 21-22), ir-risposta kienet ta’ wieħed li ftit jimpurtah. Wara din ir-risposta ta’ Pilatu, hemm ironija kbira għaliex hu, mingħajr ma jaf, ħabbar il-verità li kien ċaħad il-poplu, imma li Nikodemu  jirripara u jikkomferma: dan hu s-sultan, is-sultan tal-Lhud. Huwa Sultan tal-imħabba, Sultan ġwejjed u umli – inti m’intix dixxiplu tiegħu?

   Charles J. Scicluna
       Arċisqof ta’ Malta
 • Photos: Curia Communications Office