News

To avoid offending them – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Biex ma tkun ta’ ebda skandlu għalihom…” (Mt 17:27). Dan hu l-kliem li jgħid Ġesù, fl-Evanġelju, skont San Mattew lil Pietru meta jgħidlu jmur iħallas it-taxxa. Pietru kien iltaqa’ ma’ dawk li kienu qed jiġbru t-taxxa għat-tempju, u staqsewh jekk l-Imgħallem, jiġifieri Ġesù, kienx iħallas it-taxxa. U meta reġa’ lura d-dar, Ġesù lanqas ħallieh jistaqsih jew jitkellem fuq hekk, imma kellmu hu, Ġesù stess… Read more »

A truly inclusive Church – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of the Good Shepherd, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Le, merħla ċkejkna, tibżgħu xejn, għax Missieri għoġbu jagħtikom is-Saltna” (Lq 12:32). Dan il-kliem li Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu, u li jgħidu lilna wkoll illum bħala dixxipli tiegħu, hu kliem li jagħti kuraġġ u kliem ta’ qawwa għalina fil-ħajja tagħna. Ftit qabel, Ġesù kien qed jgħid lid-dixxipli tiegħu li huma ma għandhomx jittieħdu, jinkwetaw fuq ħafna affarijiet li huma sekondarji, imma għandhom jaħsbu fis-Saltna ta’ Alla… Read more »

New members of KDT meet with the Archbishop

  The Convent of the Augustinian Sisters, Ħal Qormi

Membri ġodda tal-Kummissjoni Djoċesana Tfal (KDT) iltaqgħu għall-ewwel darba mal-Arċisqof Charles Jude Scicluna nhar it-Tlieta 2 ta’ Awwissu, 2022. Din il-laqgħa seħħet fil-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani, Ħal Qormi. 

Normalment il-KDT tiltaqa’ tliet darbiet fis-sena mal-Arċisqof biex flimkien jiddiskutu diversi temi spiritwali jew soċjali li jolqtu lit-tfal. Madankollu l-attività tal-bieraħ saret b’mod differenti minħabba li sar tibdil konsiderevoli fil-membri u minflok saret b’tali mod li l-Arċisqof isir jaf aħjar lit-tfal u huma lilu… Read more »

The Archdiocese registers a surplus and increases aid during the pandemic

The financial report of the Archdiocese of Malta for 2021

  The Archdiocese of Malta, Floriana

In 2021, the Archdiocese of Malta, which includes more than 100 entities and employs more than 1,340 persons, registered a surplus of €3.4 million. This was a result of the receipt of the APS Bank dividend, after a one‑year gap, income from proceeds from the disposal of property, and an increase in collections in parishes when compared to 2020.

The results were announced by the Administrative Secretary of the Archdiocese of Malta, Michael Pace Ross, during a press conference at the Archbishop’s Curia… Read more »

Liturgical celebrations by Archbishop Charles Jude Scicluna in August 2022

Matul ix‑xahar ta’ Awwissu, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑rużarju li tixxandar fuq Knisja.mt u Newsbook.com.mt u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta…
  • Read more »

New archpriest for Msida parish and new pastoral care coordinator for the elderly

Dun Mario Mifsud Arċipriet ġdid għall-parroċċa tal-Imsida

L‑Arċisqof Charles Scicluna ħatar lil Dun Mario Mifsud bħala arċipriet tal‑parroċċa ta’ San Ġużepp fl‑Imsida.

Dun Mario Mifsud twieled Ħ’Attard fis‑17 ta’ Mejju 1963 u rċieva l‑edukazzjoni primarja fl-iskola statali tal-Ħamrun, is-sekondarja fil‑Liċeo, il‑Ħamrun u fis‑Seminarju Minuri. Qabel ma daħal għall‑formazzjoni saċerdotali fis‑Seminarju tal-Arċisqof f’Tal-Virtù, fl‑1988 ggradwa bħala accountant mill‑Università ta’ Malta.

Huwa ġie ordnat saċerdot fis‑16 ta’ Settembru 1994 u beda l‑ħidma pastorali tiegħu bħala viċi kappillan fil‑parroċċa ta’ Ħal Tarxien… Read more »

The restoration of St Augustine Convent reaches its final phase

  St Augustine Convent, Valletta

Ix-xogħol fuq il-proġett ta’ restawr tal-kunvent ta’ Santu Wistin qed joqrob lejn tmiemu. Ix-xogħlijiet li saru jinkludu r-restawr u l-konservazzjoni tal-erba’ faċċati tal-kunvent, it-tħaffir arkeoloġiku ta’ parti mill-bitħa u l-installazzjoni ta’ lift li jkun aċċessibbli għal kulħadd. Permezz ta’ dan il-proġett, ġiet irriġenerata binja estensiva li kienet ilha biex tiġi rrestawrata b’mod sinifikanti minn wara t-Tieni Gwerra Dinjija, li matulha ġġarrfu partijiet sostanzjali. Parti minn din il-binja se tinbidel f’Ċentru ta’ Interpretazzjoni tal-Komunità… Read more »

Pope in Québec to ‘foster communion with Canada’s Indigenous peoples’

Pope Francis with the Governor General of Canada and an Indigenous leader  (Vatican Media)

The second leg of Pope Francis’ ongoing “Penitential Pilgrimage” has brought him to Québec City, where he will remain till Friday when he leaves for Iqaluit.

On Thursday evening, the Holy Father is scheduled to preside at Vespers with the Bishops, clergy, consecrated persons, seminarians and pastoral workers at the Notre Dame de Québec Cathedral… Read more »

Educators given the mandate to administer the Eucharist in Church Schools

  The Basilica of Our Lady of Mt Carmel, Valletta

Fit-22 ta’ Ġunju ngħata l-mandat lill-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin lil 45 edukatur minn 17-il skola tal-Knisja. Il-mandat ingħata wara li l-edukaturi tħarrġu permezz ta’ kors mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

L-għoti tal-Mandat sar fil-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta, u kien ippresedut  mid-Delagat tal-Arċisqof għall-Iskejjel tal-Knisja Patri Charles Mallia, O.Carm. Waqt iċ-ċerimonja fakkar fil-ħtieġa tal-Ewkaristija fil-ħajja tagħna, li hi l-pern tal-fidi tagħna u s-sostenn tal-Poplu t’Alla… Read more »

Pope in Canada: Preserve your history to protect your future

During Mass celebrated at the Commonwealth Stadium in Edmonton on Tuesday – the feast day of Sts Joachim and Anne – Pope Francis reflects on the important role of grandparents in passing down the faith, and highlights the need to preserve the memory of those who preceded us.

Thousands of pilgrims welcomed Pope Francis as he joined their annual pilgrimage to the sacred shores of Lac Ste… Read more »