News

The Patriarch in a meeting with migrants

Photos of Patriarch Bartholomew I’s meeting with migrants. The meeting, which also included representatives of NGOs that work with migrants, took place this morning at the Archbishop’s Curia, Floriana.

Patriarch Bartholomew I met with a number of migrants from Ethiopia, Sudan, Ukraine, and Eritrea. He also met with members of the Migrants Commission, Fr Dijonisju Mintoff from the Peace Lab, and Dr Neil Falzon from the Aditus Foundation… Read more »

The Patriarch’s visit to Malta begins

Yesterday Archbishop Charles Scicluna and Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi welcomed His All-Holiness Patriarch Bartholomew I at the Malta International Airport. This morning, the Patriarch and his accompanying delegation were welcomed by the Archbishop and a number of Maltese bishops at the Archbishop’s Palace in Mdina.

During this visit, the Patriarch and the Archbishop discussed a number of themes of mutual interest, including reciprocal Ecumenical relations, the pastoral care of members of the Orthodox Churches in Malta, the use of Catholic Churches for Orthodox Divine Liturgies, the phenomenon of migration and care for the environment, and the promotion of peace in the Mediterranean and beyond… Read more »

Notice

Tomorrow, Friday, 2nd December 2022, the Archbishop’s Curia, including the Marriage Office in Floriana, and the Ecclesiastical Tribunal in Valletta, will be closed all day.

The Curia reopens on Saturday, 3rd December 2022. Read more »

Biography of Patri Donat Spiteri launched

The Faculty of Theology has launched a biography titled Patri Donat Spiteri: Qaddej tal-Kelma ta’ Alla, authored by Rev. Dr Martin Micallef earlier this month.

The book launch was held at St John’s Co-Cathedral’s Oratory.

Lecturers from the Department of Sacred Scripture read biblical passages in Hebrew and Greek, expounding particular biblical texts. The main sections and highlights of this new publication were dwelt upon to the benefit of those present… Read more »

Highlights from the 10th anniversary of the Archbishop’s episcopal ordination

Nhar il-Ħamis 24 ta’ Novembru, fl-okkażjoni tal-10 anniversarju mindu ġie ordnat isqof, Mons. Charles Scicluna żar il-Freeport fejn ċċelebra quddiesa f’wieħed mill-imħażen u ltaqa’ mal-impjegati. Il-quddiesa kienet offruta għal dawk li tilfu ħajjithom fuq il-post tax-xogħol. Wara l-quddiesa, l-Arċisqof iddawwar mal-Freeport fejn kellu ċ-ċans jara l-faċilitajiet tal-kumpanija. Fi tmiem iż-żjara, l-Arċisqof bierek niċċa tal-Madonna tad-Duluri u talab mal-impjegati għal dawk il-ħaddiema li mietu.

Filgħaxija, l-Arċisqof iċċelebra l-anniversarju tiegħu b’quddiesa fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta… Read more »

Stand with Sebħ for the elimination of violence against women and children

From the 25th November until the 10th December, in line with the international 16 days of activism against gender based violence, Fondazzjoni Sebħ is launching a campaign across Malta and Gozo entitled ‘Stand with Sebħ’. Throughout this campaign businesses, organisations and even the general public are encouraged to share the message that they too ‘Stand with Sebħ in eliminating violence against women and children.’

Yesterday the campaign kicked off with a conference held for HR managers at San Anton Palace, under the patronage of His Excellency President George Vella… Read more »

More than 400 people have successfully completed courses by the Institute of Pastoral Formation

Aktar minn 400 persuna temmew b’suċċess il-korsijiet offruti matul l‑aħħar sena akkademika mill‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali (PFI). Iċ‑ċerimonja annwali tal‑gradwazzjoni saret ilbieraħ, il-Ġimgħa 25 ta’ Novembru 2022, u tmexxiet mill‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi. Iċ‑ċerimonja bdiet b’quddiesa ta’ ringrazzjament fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħ’Attard u wara saret il‑preżentazzjoni taċ‑ċertifikati.

Fost il‑korsijiet li temmew il‑parteċipanti kien hemm wieħed fil-qasam tal‑katekeżi, l‑għeruq tal‑fidi Nisranija fil‑Ġudaiżmu, it‑teoloġija, il‑kura pastorali fl‑iskejjel, u l‑iskopertà tal‑fidi permezz tal‑arti… Read more »

Gratitude and Apprciation – Bishop Galea-Curmi

  St John's Co-Cathedral, Valletta

Il-messaġġ tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Sinjur Alla, jien għandi bżonnok”. Eċċellenza, din it-talba sempliċi u profonda ta’ San Ġorġ Preca, flimkien ma’ “Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla”, hi waħda mill-espressjonijiet l-aktar komuni li smajtek tgħid kemm-il darba f’okkażjoni jew oħra f’dawn l-aħħar għaxar snin, u donnu iktar kemm ilek arċisqof. Nifhmek. Naraha tesprimi ħafna l-konvinzjoni tiegħek, li għandha tkun ukoll tagħna, imma naraha wkoll tiġbor dak li tul dawn l-għaxar snin int fittixt li twassal u twettaq b’tant dedikazzjoni u ġenerożità… Read more »

I ask you to be there for me, to be compassionate towards me, to be patient with me – The Archbishop

Mass on the 10th anniversary since Mgr Charles Scicluna was ordained bishop

  St John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-kelma li Ġesù jgħid lil Pietru nitlobkom biex tibqa’ tidwi fil-qalb tiegħi: “Ejja warajja” bħalma tibqa’ tidwi fil-qalb tiegħi l-mistoqsija li Ġesù jagħmel lil Pietru għal darba, darbtejn, tlieta: “Tħobbni int?” (Ġw 21:16). Itolbu għalija biex inħoss l-għafsa tal-qalb bħalma għamel Pietru,  meta nagħraf id-dgħufija tiegħi u niftakar fi dnubieti u b’sens ta’ fiduċja lill-Mulej ngħidlu: “Mulej, inti taf kollox, inti taf li nħobbok” (Ġw 21:17)… Read more »