News

We wish to give a strong signal of hope to all our people – The Archbishop to Prime Minister Abela

L-Arċisqof Charles J. Scicluna u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi ltaqgħu mal-Prim Ministru l-ġdid ta’ Malta Dr Robert Abela, il-Ħamis 16 ta’ Jannar 2020, għal żjara ta’ korteżija. Fuq xewqa tal-Prim Ministru din saret fid-Dar tal-Kleru, Birkirkara, fejn jgħixu 47 saċerdot bejn reliġjużi u djoċesani.

Il-Prim Ministru Abela ġie milqugħ mill-Arċisqof Scicluna u wara ltaqa’ mal-membri tal-Kunsill tal-Arċisqof: l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi; Dr Nadia Delicata, id-Delegat Episkopali għall-Evanġelizzazzjoni; Dun Noel Vassallo, il-Vigarju Episkopali għall-Kleru u l-Parroċċi; Joe Farrugia, id-Delegat Episkopali għal-Lajċi; Michael Pace Ross, is-Segretarju Amministrattiv; Kevin Papagiorcopulo, il-Kap tal-Media; Dr Godwin Grima, is-Segretarju tal-Kunsill; u Anthony Gatt, id-direttur tal-Caritas f’isem Mons… Read more »

Inauguration of the Judicial Year of the Maltese Ecclesiastical Tribunals

The Church Tribunals of the Maltese Ecclesiastical Province celebrated the inauguration of the Judicial Year on Wednesday 15th January 2020, at the Archbishop’s Palace, Valletta.

The keynote Lectio Magistralis was delivered by Archbishop Charles J. Scicluna and examined the promulgation and reception of Pope Francis’ legislative document: Vos estis lux mundi (You are the Light of the World). This document which came into effect on 1st June 2019 set out new procedural norms, applicable to the whole Catholic Church, aimed at combating sexual abuse (especially that of minors and vulnerable adults) and ensuring that bishops and religious superiors are held accountable for their actions… Read more »

Fleur-de-Lys Pastoral Visit begins tomorrow

Għada l-Ġimgħa 17 ta’ Jannar tingħata bidu għall-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta’ Fleur-de-Lys mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi, bl-ewwel laqgħa tiegħu tkun mal-komunità ta’ Dar Ħanin Samaritan.

Messaġġ tal-okkażjoni mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea-Curmi

Għeżież membri tal-Parroċċa ta’ Fleur de Lys, huwa ta’ ferħ kbir għalija li f’dawn il-jiem se niġi għall-Viżta Pastorali f’din il-parroċċa għażiża.

Il-komunità parrokkjali tagħkom, taħt il-ħarsien tal-Madonna tal-Karmnu, din is-sena tagħlaq 45 sena mwaqqfa bħala parroċċa… Read more »

Malta prepares for the 2020 Week of Prayer for Christian Unity

The main ecumenical celebration of 2019

The texts made available to Christians throughout the world for 2020 were prepared by the Churches in Malta and Gozo. This year, the Week of Prayer for Christian Unity (WPCU) in Malta will be celebrated through a range of initiatives organized jointly by the various Churches on the island.

Preparing for the WPCU, on Friday 10 January Fr Paul Sciberras held a public lecture at the Archdiocese on An Evangelising Heart for a Hearth: Making Space for Others in a Cold World, which focused on the biblical passage that had inspired the theme for the 2020 WPCU (Acts 27:18 and 28:10)… Read more »

Pope at Angelus: ‘Jesus teaches us to be meek, simple, respectful’

Pope Francis explains that Jesus shows us how to fulfill the Father’s plan with filial obedience, meekness, simplicity and respect as we go about our mission to witness and proclaim the Father’s boundless love for all of His children.

Recalling the joy of having just baptized several babies in the Vatican, Pope Francis addressed the pilgrims gathered in St. Peter’s Square for the Angelus prayer and spoke about how Christians today must adopt Jesus’ meek and simple attitude… Read more »

The art of listening in the life and work of the parish priest

Patri Martin Micallef OFM Cap – wiehed mill-kelliema waqt il-live-in

Fit-tlett ijiem ta’ formazzjoni ta’ din is-sena, il-kappillani tas-70 parroċċa f’Malta għażlu li jitħarrġu fl-arti tas-smigħ. Dan sar waqt il-live-in annwali li ntemm il-Ħamis 9 ta’ Jannar, fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. L-Arċisqof Charles J. Scicluna u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi attendew għal-live-in u mexxew iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddies flimkien mal-kappillani.

Matul dawn il-ġranet, il-kappillani ħadmu fuq numru ta’ attitudnijiet u ħiliet marbuta ma’ tliet aspetti essenzjali tas-smigħ: is-smigħ ta’ Alla, is-smigħ ta’ xulxin, u s-smigħ tar-realtà ta’ madwarna… Read more »

Live: Mass for couples married in 2019

Is-Sibt 11 ta’ Jannar, l-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa għall-koppji li żżewġu matul l-2019, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. Il-quddiesa, organizzata mill-Moviment ta’ Kana, tibda fil-5:30pm. Read more »

People bid farewell to Cardinal Prospero Grech in Rabat

Illum 9 ta’ Jannar 2020, il-kappella tal-Kunvent ta’ San Mark, fir-Rabat miftuħa għall-pubbliku sa nofsinhar għal min jixtieq jagħti l-aħħar tislima lill-Kardinal Prospero Grech. Hemmhekk wieħed jista’ jiffirma l-ktieb tal-kondoljanzi.

F’nofsinhar tindaqq mota funebri fil-knejjes kollha f’Malta u Għawdex.

Fis-1:40pm, it-tebut jittieħed fil-Katidral Metropolitan ta’ San Pawl, l-Imdina, u fis-2pm issir quddiesa praesente cadavere b’suffraġju tal-Kardinal, ippreseduta mill-Arċisqof Charles J… Read more »

Vittoriosa bids farewell to Cardinal Prospero Grech

L-Erbgħa 8 ta’ Jannar 2020, waslu Malta minn Ruma l-fdalijiet tal-Kardinal Prospero Grech. Fl-4:30pm il-korteo funebri wasal il-Birgu, fejn twieled u tgħammed il-Kardinal, fejn sar mument ta’ talb fil-Knisja Kolleġġjata ta’ San Lawrenz.

Wara, l-korteo telaq mill-Birgu lejn il-kunvent tal-Agostinjani ta’ San Mark, ir-Rabat, sabiex għada, il-Ħamis 9 ta’ Jannar, bejn id-9am u nofsinhar, il-fdalijiet tal-Kardinal Grech jitqiegħdu fil-kappella tal-kunvent għall-qima tal-pubbliku… Read more »

Watch: The shipwreck trial – between the salvation of God and the hospitality of the Maltese people – Pope Francis during the General Audience

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, fl-aħħar parti tiegħu, jirrakkonta li l-Evanġelju jkompli bil-mixja ħafifa tiegħu mhux biss fuq l-art imma wkoll fuq il-baħar, fuq ġifen li jwassal lil Pawlu priġunier minn Ċesarija lejn Ruma (ara Atti 27:1-28:16), fil-qalba tal-Imperu, biex isseħħ il-kelma tal-Irxoxt: “Tkunu xhieda tiegħi […] sa truf l-art” (Atti 1:8). Aqraw il-Ktieb tal-Atti tal-Appostli u taraw kif l-Evanġelju, bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, jasal għand il-ġnus kollha, isir universali… Read more »