News

Pope Francis: The power of education for a more fraternal humanity

Pope greets participants of Plenary of the Congregation for Catholic Education (Vatican Media)

Pope Francis addresses participants of the Plenary of the Congregation for Catholic Education, urging them to “unite efforts in a broad educational alliance to form mature people, capable of overcoming fragmentation and opposition and rebuild the fabric of relationships for a more fraternal humanity”.

“Education is a dynamic reality; it is a movement that brings people to light.” Those were the words of Pope Francis to participants of the Plenary of the Congregation for Catholic Education… Read more »

Bari Conference discusses the gap between people in misery and those well-off

Ilbieraħ, 19 ta’ Frar 2020, ngħatat bidu għal laqgħa ta’ riflessjoni u spiritwalità ‘Il-Mediterran fruntiera ta’ Paċi’, f’Bari. Il-konferenza, organizzata mill-Konferenza Episkopali Taljana (CEI), infetħet mill-President tagħha l-Kardinal Gualtiero Bassetti, President fejn semma’ li llum il-ġurnata l-Mediterran spiċċa qabar għal eluf ta’ nies, meta qabel kien mużajk tal-kulturi u tradizzjonijiet Kristjani u jixtiequ jerġa’ jiġi kif kien. U għalhekk talab għall-ġustizzja u l-paċi kontra l-ħażen tal-gwerer, il-vjolenza u l-“kaos kontrollat”… Read more »

A Politics of Peace – a new book by Rev. Dr Nicholas Joseph Doublet

The book A Politics of Peace: The Congregation for Extraordinary Ecclesiastical Affairs during the pontificate of Benedict XV (1914-1922) is the result of years of research by the historian Rev. Dr Nicholas Joseph Doublet on this important structure of the Roman Curia during a pontificate that coincided with a delicate moment in world history.

The Congregation for Extraordinary Ecclesiastical Affairs can be considered the political ‘think tank’ of the Roman Curia as it was responsible for the Vatican’s bi-lateral relations with other states, as well as treating delicate ecclesiastical issues in the local churches… Read more »

Maltese Bishops attend a conference in Bari on migration and peace in the Mediterranean

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna u l‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi jinsabu f’Bari, l‑Italja, għall‑konferenza bit‑tema ‘Il‑Mediterran fruntiera ta’ paċi’.

Għal din il‑laqgħa hekk imsejħa ta’ riflessjoni u spiritwalità ser jattendu madwar 60 isqof minn 20 pajjiż tal‑Mediterran fl‑Ewropa, l‑Afrika ta’ Fuq u Lvant Nofsani. L‑immigrazzjoni hija waħda mit‑temi prinċipali ta’ din il‑konferenza li ser tiddiskuti wkoll l‑evanġelizzazzjoni taż‑żgħażagħ, l‑isfida tal‑qagħad u l‑paċi fir‑reġjun.

Il‑laqgħa f’Bari, li qed tiġi organizzata mill‑Konferenza Episkopali Taljana (CEI), tibda llum u tintemm il‑Ħadd 23 ta’ Frar… Read more »

Pope at General Audience: For Jesus, the meek are those who have learned to guard the territory of their relationship with God

Pope Francis lets an elderly lady kiss his pectoral cross  (Vatican Media)

Pope Francis continues his catechesis on the Beatitudes at the Wednesday General Audience, reflecting on the third: “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth”. The official English-language summary is below:

Dear Brothers and Sisters: In our continuing catechesis on the Beatitudes, we now consider the third Beatitude: “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth” (Mt 5:5).  Scripture uses the term “meek” for the poor and the dispossessed of the land.  Jesus’ statement that the meek will inherit the earth can thus seems contradictory.  Yet the Lord tells us that the meek will inherit the earth.  The Beatitude ultimately points us to the heavenly homeland promised to the children of God.  For Jesus, the meek are those who have learned to guard the territory of their relationship with God and preserve his gifts of peace, mercy and fraternity.  Sin can destroy this inheritance, for the hatred and division that flow from sin are destructive.  Meekness, on the other hand, preserves this inheritance, enables it to grow and wins the hearts of others by love, kindness and friendship.  By imitating the meekness of Christ, may we help to extend his kingdom and come to receive the inheritance promised to us by the Beatitude… Read more »

The important presence of charity and solidarity by the Maltese Catholic Action – The Archbishop

Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-okkażjoni tad-90 anniversarju mill-preżenza tal-Azzjoni Kattolika fil-Gżejjer Maltin tagħtini l-opportunità l-ewwel nett biex nesprimi l-gratitudni tal-Knisja f’Malta għal tant inizjattivi sbieħ, mhux biss ta’ formazzjoni imma ta’ solidarjetà, li l-Azzjoni Kattolika ppromwoviet f’dawn id-90 sena. Imma wkoll tagħtini l-opportunità biex inħares lejn il-futur tal-Azzjoni Kattolika b’fiduċja u tama kbira.

Huwa ta’ privileġġ għalija li regolarment niltaqa’ ma’ tant żgħażagħ taż-ŻAK li huma parti integrali mill-ħidma tal-Azzjoni Kattolika u nara l-impenn tagħhom biex jgħixu l-ħajja Nisranija fiċ-ċirkustanzi attwali… Read more »

New Parish Priests’ Council 2020-2022

(xellug) Dun Robert Grech, Dun Mario Mangion, l-Arċisqof Charles J. Scicluna, Dun Josef Mifsud u Dun Christopher Ellul. (Wara xellug) Dun John Muscat u Dun Ewkarist Zammit.

Il-Kulleġġ tal-Kappillani tal-Knisja f’Malta ħatar Kunsill ġdid għas-snin 2020 – 2022 fil-laqgħa tal-Kulleġġ tat-12 ta’ Frar. Il-Kunsill tal-Kappillani huwa ffurmat minn seba’ membri tal-Kulleġġ tal-Kappillani li hu magħmul mis-70 kappillan tal-parroċċi f’Malta. Il-membri tal-Kunsill il-ġdid huma:

President: Dun Mario Mangion (l-Arċipriet ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi)
Viċi President: Dun Ewkarist Zammit (l-Arċipriet ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi)
Segretarju tal-Kulleġġ: Dun Robert Grech (il-Kappillan tas-Swatar)
Kaxxier: Dun John Muscat (il-Kappillan ta’ Paola Lourdes)
Segretarju tal-Kunsill: Dun Josef Mifsud (l-Arċipriet tas-Siġġiewi)
Membri: Dun Christopher Ellul (l-Arċipriet Ħal Tarxien) u Dun Reuben Micallef (il-Kappillan Pembroke)

Il-Kunsill huwa responsabbli li janalizza l-ħwejjeġ li jolqtu l-ħidma pastorali fil-parroċċi u t-tmexxija tal-Kulleġġ u jkun ta’ għajnuna għall-Arċisqof u għall-kappillani kollha fil-ħidma pastorali tagħhom… Read more »

Pope at Angelus: ‘God teaches us true freedom and responsibility’

Pope Francis waves to crowds gathered in St Peter’s Square for the Sunday Angelus  (Vatican Media)

Pope Francis reflects on the Gospel reading for the 6th Sunday in Ordinary Time, which deals with the fulfilment of the Law.

Pope Francis on Sunday told the faithful that God came into the world to give us His Grace so we can do His will, and he explained that through His law, Jesus teaches us true freedom and responsibility… Read more »

St Paul’s Shipwreck in Malta celebrated in Rome

Nhar it-Tlieta, 11 ta’ Frar 2020 ġiet ċelebrata l-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta permezzz ta’ Quddiesa solenni fil-Knisja ta’ Santa Maria fi Trasportina ta’ Via della Conciliazione presjeduta minn Patri Karmelitan Michael Farrugia. Miegħu kkonċelebraw 12-il saċerdot Malti. Għaċ-ċelebrazzjoni attendew l-Ambaxxatur Malti għall-istat Taljan Joseph Cuschieri, l-istaff tal-Ambaxxata Maltija f’Ruma u komunità mdaqqsa ta’ Maltin li jgħixu Ruma.  Read more »

#90YearsofService from Catholic Action in Malta

During the month of February, ŻAK (the youth section of the Catholic Action) is organising a number of events titled #90YearsofService. This campaign is part of the 90th anniversary celebrations which commemorate the setting up the Catholic Action in Malta. This event will bring together a large number of young people who will be carrying out some form of voluntary work, with other people in need or to improve society or the environment we are living in… Read more »