News

Charity Day 2021

Għada l‑Ħadd, 18 ta’ April 2021, il‑Knisja f’Malta se tfakkar Jum il‑Karità. L‑għan ta’ dan il‑jum hu li jikber l‑għarfien dwar il‑ħidma li jwettqu fis‑soċjetà l-entitajiet tal‑Knisja mal‑persuni vulnerabbli. Permezz ta’ diversi djar residenzjali u ħidmiet ta’ karità minn professjonisti u voluntiera, il‑Knisja f’Malta tilqa’ u taqdi lil ħutna fil‑bżonn, irrispettivament mir‑razza, kulur tal‑ġilda jew twemmin. Fuq xewqa tal-Arċisqof Charles Scicluna, għada fid-9:30am, il-Quddiesa tal-Ħadd ser tixxandar mill-kappella tas-Sorijiet Missjunarji tal-Karità (magħrufa bħala s-Sorijiet ta’ Madre Tereża) f’Bormla… Read more »

The celebration of Mass with the community as from this Sunday

Minn nhar il‑Ħadd li ġej, 18 ta’ April 2021, l‑Insara ser ikunu jistgħu jerġgħu jipparteċipaw fil‑quddies fil‑knejjes f’Malta u Għawdex. Dan wara r‑reviżjoni tal‑miżuri li tħabbru mill‑Awtoritajiet tas‑Saħħa l‑ġimgħa li għaddiet.

F’messaġġ fuq il‑media soċjali, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna stieden lil kull min jista’, sabiex il‑Ħadd li ġej jinġabar fil‑knejjes biex jisma’ l‑Kelma ta’ Alla u jirċievi l‑Ewkaristija.

L‑Insara huma mħeġġa jattendu għall‑quddies mal‑komunità filwaqt li jkomplu jħarsu l‑miżuri għall-ħarsien tas-saħħa kif sar qabel… Read more »

Archbishop Emeritus discharged from hospital

L-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona O.P. ilbieraħ filgħaxija ħareġ mill-Isptar Mater Dei u jinsab lura fir-residenza tad-Dar tal-Kleru f’Birkirkara. Huwa jirringrazzja lil dawk kollha li talbu għalih f’dawn il-jiem. Read more »

Pope at Audience: Church is the house and school of prayer

Dear brothers and sisters, good morning!

The Church is a great school of prayer. Many of us learned how to whisper our first prayers on our parents’ or grandparents’ laps. We might, perhaps, cherish the memory of our mommy and daddy who taught us to say our prayers before going to bed. These moments of recollection are often those in which parents listen to some intimate secret and can give their advice inspired by the Gospel… Read more »

New postulator for the cause of beatification and canonisation of Henry and Inez Casolani

L-Arċisqof Charles Jude Scicluna approva l-ħatra ta’ Patri Josef Sciberras bħala l-postulatur għall-kawża ta’ beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-koppja Henry u Inez Casolani.

Patri Josef Sciberras twieled tal-Pietà fl-1975, u huwa mill-Fgura. Fl-1992 daħal fil-komunità Agostinjana, fejn wara is-sena tan-novizzjat għamel l-ewwel professjoni tal-voti reliġjużi. Fl-1999 għamel il-professjoni solenni u rċieva l-ordinazzjoni presbiterali fil-Ġublew tas-sena 2000. Diversi huma l-ħidmiet li eżerċita fil-Provinċja Agostinjana ta’ Malta: Pirjol tal-kunvent tar-Rabat u Surmast tal-Formazzjoni tal-kandidati għal-ħajja reliġjuża Agostinjana, Segretarju u Arkivista Provinċjali, delegat provinċjali għall-patrimonju kulturali agostinjan, responsabbli mit-traduzzjoni tal-liturġija Agostinjana fl-ilsien Malti… Read more »

Pope: “Having received mercy, let us now become merciful”

The risen Jesus appeared to the disciples on several occasions. He patiently soothed their troubled hearts. Risen himself, he now brings about “the resurrection of the disciples”. He raises their spirits and their lives are changed. Earlier, the Lord’s words and his example had failed to change them. Now, at Easter, something new happens, and it happens in the light of mercy. Jesus raises them up with mercy… Read more »

Pope personally congratulates Fr Dijonisju Mintoff on his 90th birthday

“Dear father, I have just found out that the day before yesterday you turned 90! I send you my Best Wishes!”

These simple words on a hand-written note, penned and signed by Pope Francis, most certainly made the day for Fr. Dionysius Mintoff, as he went about celebrating an important birthday at the Pope John XXIII Peace Laboratory he founded on the island of Malta… Read more »

Restoration works at Ħad-Dingli and Mġarr parish churches completed

Projects by the Foundation for Cultural Heritage co-financed by EU funds

Il-mużajk ta’ Marija mtellgħa s-sema li jisab mal-frontispizju tal-knisja parrokkjali tal-Imġarr

Dalgħodu ġew inawgurati diversi proġetti ta’ konservazzjoni u restawr fil‑parroċċi ta’ Ħad‑Dingli u l‑Imġarr, permezz tal‑ħidma li saret mill‑Fondazzjoni għall‑Patrimonju Kulturali tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta. Il‑proġetti saru b’kofinanzjament ta’ 80% minn fondi tal‑Unjoni Ewropea, b’investiment totali ta’ €217,000. Il‑proġetti ġew inawgurati mill‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi u mis‑Segretarju Parlamentari għall‑Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi.

F’Ħad‑Dingli ġew irrestawrati diversi opri tal‑arti: l‑14‑il pittura tal‑Via Sagra, il‑pedestall u n‑niċċa tal‑Madonna tar‑Rużarju, il‑pittura tal‑Adorazzjoni tas‑Slaten Maġi, il‑pittura tal‑Madonna tar‑Rużarju, il‑pittura tal‑artist Portugiż Manuel Pereira li turi t‑tieġ bejn San Ġużepp u l‑Madonna, u l-istatwa tas-seklu sittax ta’ San Ġwann Battista, li hi maħsuba li nġiebet Malta mill-Ordni tal-Kavallieri ta’ San Ġwann… Read more »