News

Pope John Paul I – a miracle clears him for beatification

Pope Francis has authorized the Congregation for the Causes of Saints to promulgate the decree on a miraculous healing attributed to the intercession of Pope John Paul I.

Pope Francis on Wednesday received in audience Cardinal Marcello Semeraro, the Prefect of the Congregation for the Causes of Saints, and authorized his dicastery to promulgate the decree recognizing a miracle attributed to the intercession of Albino Luciani or Pope John Paul I… Read more »

Budget 2022 recommendations by the Environment Commission

An artistic impression of the proposed development at Ħal Ferħ

Should we be surprised at the Maltese Islands’ degradation of the natural and urban environment? The plain answer is ‘no’. Everybody has a part to play to safeguard our national heritage. However, the responsibility falls primarily on Government which is ultimately the overarching driver and decision-maker in all policy-making. The following is a summary of the recommendations and observations that the Interdiocesan Environment Commission (KA) made as part of the public consultation for the 2022 Budget to address the ‘uglification’ of the country that the Pre-Budget Consultation Document 2022 refers to… Read more »

16 entities urge politicians to truly consider the common good

16-il entità impenjati fil-ħidma soċjali qed jesprimu t-tħassib tagħhom dwar il-proposti għall-abozz ta’ liġi dwar l-użu hekk imsejjaħ responsabbli tal-kannabis. L-entitajiet jinsabu fi qbil mal-pożizzjoni ta’ Caritas Malta u Fondazzjoni OASI li nhar il-Ħamis, 7 ta’ Ottubru 2021, reġgħu tennew li l-liġi proposta se tkun aktar ta’ ħsara milli ta’ ġid għas-soċjetà Maltija.

Dawn l-entitajiet, li wħud minnhom jaħdmu direttament mat-tfal u ż-żgħażagħ vulnerabbli, jinsabu mħassba speċjalment dwar il-messaġġ li jkun qed jgħaddi lit-tfal u ż-żgħażagħ dwar l-użu u l-kultura tal-kannabis… Read more »

He’ll be the treasure of our hearts – Bishop Galea-Curmi

Mass on the 27th Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fl-istorja tat-twelid ta’ Ġesù, fl-Evanġelju skont San Luqa, hemm dik is-silta fejn Marija u Ġużeppi kienu qed ifittxu post fejn seta’ jitwieled Ġesù. U hemm sentenza li hi verament ta’ swied il-qalb. Tgħid: “ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda” (Luqa 2:7). Darba minnhom kont f’laqgħa ta’ talb, u kien hemm żagħżugħ li għamel din it-talba marbuta ma’ din il-ġrajja: “Mulej, agħmel li qalbna tkun bħal dak l-għar vojt u mhux bħal-lukanda mimlija… Read more »

A fraternity is not only a matter of emotion and intention, but it is also a decision – The Archbishop

Mass on the occasion of the founding of the fraternity Jesus and Mary

  The Parish Church of St Anne, Marsaskala

“Ilkoll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma’ xi nisa u ma’ Marija, Omm Ġesù u ma’ ħutu.” (Atti 1:14). Fl-ewwel kapitlu tal-Atti tal-Appostli, it-tieni ktieb li tana Luqa, ktieb għażiż għalina, għax fl-aħħar kapitlu tiegħu, fil-kapitlu 28 tissemma Malta, u jissemmew il-Maltin flimkien ma’ Publiju. Fil-bidu ta’ dan il-ktieb, Luqa jiġbor l-esperjenza qawwija ta’ fraternità li kienu jgħixu l-appostli u d-dixxipli. U juża din l-espressjoni ‘lkoll qalb waħda’… Read more »

Strengthening wellbeing not substance use

Church School sector, representing over 55 schools, expresses serious concern on rushing through bill on Cannabis Use

The Secretariat for Catholic Education (SfCE) and the Church Schools Association (CSA) would like to express serious concerns at the direction taken by Government to rush through a bill on cannabis use at the tail end of this legislature. Furthermore, the Government has given very little indication of the feedback received after publishing a white paper in March.

Public reactions to the White Paper indicated that the majority of the feedback received was highly critical of the proposal and the negative impact this would have on children and youths… Read more »

For a Synodal Church: Communion, Participation, and Mission

Il-Papa Franġisku, nhar il-Ħadd 10 ta’ Ottubru 2021, se jniedi l-mixja sinodali lejn is-Sinodu tal-Isqfijiet li se jsir fl-2023, bit-tema: “Lejn Knisja Sinodali – Komunjoni, Parteċipazzjoni, u Missjoni”.

Il-Papa qed jistieden lil kull djoċesi biex tipparteċipa f’dan il-proċess ta’ tħejjija, u tagħti bidu għal dan nhar il-Ħadd 17 ta’ Ottubru 2021. Għalhekk, dakinhar, Mons. Arċisqof Charles Scicluna se jiċċelebra quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa fil-bidu ta’ dan il-proċess min-naħa tal-Arċidjoċesi ta’ Malta… Read more »

A course with hands-on experience for youth leaders

L‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali qed joffri l‑kors ta’ ‘Adolescent and Youth Ministry’ li se jkun qed jindirizza l‑isfidi li jiltaqgħu magħhom ż‑żgħażagħ illum. Dan il‑kors, li se jibda fit‑30 ta’ Ottubru, huwa mmirat għal dawk li jaħdmu jew jixtiequ jaħdmu mal‑adolexxenti u ż‑żgħażagħ.

Minn din is‑sena, il‑kors ser joffri spazju għal esperjenzi prattiċi fil‑gruppi taż‑żgħażagħ u kull parteċipant se jkun akkumpanjat minn mentor. It‑teorija u l‑esperjenza prattika ser jgħinu lill‑individwu jiżviluppa l‑ħiliet tiegħu bħala youth leader filwaqt li jiltaqa’ mad‑diversità ta’ kariżmi fil‑gruppi u l-movimenti fil‑Knisja f’Malta… Read more »

Thinking more of others

  Verdala Secondary School, St Margaret's College, Bormla

A group of Form 4 students from St Margaret College was invited to reflect upon the need of ‘thinking more of others and less of me’ at the beginning of this scholastic year. Senior teacher Martin Azzopardi sdc, invited his students to reflect upon the message of the encyclical letter of Pope Francis, Fratelli Tutti (All Brothers) and witness its message with other students… Read more »

Caritas Malta and the Oasi Foundation in response to the Cannabis reform bill

Caritas Malta flimkien mal-Fondazzjoni Oasi, jinsabu ferm konċernati li l-proposta ta’ qafas legali ġdid għall-użu responsabbli tal-kannabis, kif ippreżentata mill-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici, fis-6 ta’ Ottubru 2021, tmur oltrè minn dak li ġie ppreżentat fil-White Paper u jikkontempla wkoll id-distribuzzjoni tal-kannabis minn assoċjazzjonijiet għall-użu rikreattiv. Flimkien mal-proposti l-oħra dwar il-pussess u l-kultivazzjoni, dan hu pass ieħor lejn iktar normalizzazzjoni tal-użu tal-kannabis, iżid il-perċezzjoni liż-żgħażagħ li l-kannabis m’għandhiex perikli, u li eventwalment ikompli jiżdied l-użu… Read more »