News

Lenten Reflections: The Light

“Jiena d-dawl tad-dinja. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja.” Ġwanni 8:12

Fir-raba’ Ħadd tar-Randan jissemma l-fejqan ta’ raġel għama minn twelidu. Fil-Malti nużaw il-frażi “nieqes mid-dawl”. Interessanti kif bil-Grieg, il-lingwa li t-Testment l-Ġdid inkiteb biha, il-kelma ‘dawl’ hi ‘phos’. Apparti li tirreferi għal dawl fiżiku, bħad- dawl tax-xemx jew id-dawl tal-lampa, tirreferi wkoll għall-għerf u l-verità. Il-kelma għami, bil-Grieg hi ‘tuphlos’ u tirreferi wkoll għal xi ħadd dgħajjef spiritwalment, jew nieqes mill-intelliġenza… Read more »

Real things are seen through the heart – The Archbishop

Mass on the fourth Sunday of Lent

  The Parish Church of Our Lady of Mt Carmel, Fgura

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Illum qegħdin naqraw dan l-Evanġelju, li hu pjuttost twil, allura l-omelija trid tkun qasira biex inpattu naqra. Ħsieb qasir ispirat propju minn dan id-djalogu u qawwi bejn ħafna protagonisti. Imma nnutaw Ġesù, u hekk jibda dan l-Evanġelju, “kien għaddej u jilmaħ raġel għama minn twelidu” (Ġw 9:1). ’Il quddiem nirrealizzaw ukoll li dan l-għama minn twelidu, peress li ma setax jaħdem, kien emarġinat fis-soċjetà, kien tallab, hekk kien jgħix… Read more »

“Love each other” – The Archbishop returns to the primary school where he was taught

L-Arċisqof ta’ Malta Charles Scicluna rritorna fl-Iskola Primarja ta’ San Bastjan, f’Ħal Qormi, fejn fost l-oħrajn iddedika kważi nofs siegħa għal sessjoni ta’ mistoqsija u tweġiba mat-tfal tal-iskola.

Kien f’din l-iskola li Charles Scicluna, dakinhar tifel ta’ ħames snin, beda l-vjaġġ edukattiv tiegħu, u baqa’ jistudja sakemm għalaq għaxar snin. F’din l-iskola, hu kellu l-opportunità li jiftakar fit-tfulija tiegħu, fejn kien jgħix u jqatta’ l-ġranet tiegħu bħala tifel f’Ħal Qormi, kif ukoll minn fejn bdiet il-vokazzjoni għal ħajja reliġjuża… Read more »

Lenten talks for separated persons

  The Archbishop's Curia, Floriana

‘It-Triq, il-Verità u l-Ħajja: l-akkumpanjament spiritwali’ huma eżerċizzi spiritwali maħsuba għall-persuni separati mmexxija minn Dun Marco Portelli.

Huma eżerċizzi spiritwali li joffru t-tama u jqawwu l-fidi fit-triq tal-ħajja mimlija sfidi. Jimxu lejn verità iktar sħiħa tal-istorja ta’ ħajjitna, b’dak li nafu sal-lum u dak li nsibu fil-ħajja ta’ kuljum. F’akkumpanjament spiritwali u bl-esperjenzi ta’ xulxin, naslu ma’ Kristu li jridna ferħanin u nħarsu ‘l quddiem b’kuraġġ… Read more »

Joy Gospel Singers in concert for a meaningful social cause

Joy Gospel Singers (VO/0673) under the musical direction of Michelle Marie Abela, are stepping up rehearsals for their 25th March Concert in aid of the St Jeanne Antide Foundation (VO/005). The programme includes an entertaining selection of Joy Gospel Singers’ original interpretation of a variety of traditional spiritual and contemporary gospel songs, in their usual uplifting style.  The joyful style will be enhanced by the talented participation of the children’s choir led by Phylisienne Brincat and the young musicians of the Swieqi Academy Orchestra under the direction of Kristina Dimic… Read more »

KDT meet up with the Archbishop in the heart of Mellieħa nature

  Mellieħa

Is-Sibt 11 ta’ Marzu 2023, il-membri tal-Kummissjoni Djoċesana Tfal (KDT), kellhom waħda mil-laqgħat tagħhom mal-Arċisqof Charles Scicluna fl-inħawi tat-Torri l-Aħmar, il-Mellieħa.

Il-laqgħa saret fl-apert fuq suġġeriment tal-Arċisqof innifsu, fejn qasam l-imħabba li għandu għan-natura u l-fjuri. Mgħammar bi ktejjeb dwar il-fjuri fis-selvaġġ f’Malta, l-Arċisqof spjega lit-tfal liema fjuri u pjanti ltaqgħu magħhom matul mixja li saret mit-Torri l-Aħmar sar-Radar Tower.

It-tfal membri fil-KDT jiltaqgħu mal-Arċisqof tliet darbiet fis-sena biex f’diskussjoni miftuħa jitkellmu miegħu dwar diversi suġġetti li jolqtu lit-tfal… Read more »

Cardinal Mario Grech meets Maltese nuns in Ethiopia

Il-Kardinal Malti Mario Grech, li jinsab f’Addis Ababa, l-Etjopja, għall-Assemblea Kontinentali tal-Afrika, sab il-ħin jiltaqa’ mas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù li jservu lill-komunità f’dan il-pajjiż.

Il-Kardinal Mario Grech, Segretarju Ġenerali tas-Sinodu, kellu laqgħa mill-isbaħ ma’ dawn is-sorijiet, immexxija minn Madre Lutgarda li ilha sservi din il-missjoni għall-aħħar 54 sena, fejn fost l-oħrajn għandha r-responsabbiltà ta’ orfanotrofju.

Hu tkellem magħhom dwar il-missjoni ta’ dawn is-sorijiet, u esprima kemm hu kburi li l-Maltese Sisters kif jirreferu għalihom b’għożża l-Etjopjani, ġejjin minn ordni reliġjuża li twieldet fid-Djoċesi tiegħu, f’Għawdex… Read more »

Lenten Reflections: Water

“Min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bil-għatx.” Ġwanni 4:14

Fit-tielet Ħadd tar-Randan nisimgħu dwar il-laqgħa ta’ Ġesù u s-Samaritana fejn il-bir ta’ Ġakobb.

L-ilma fir-reliġjon Nisranija hu simbolu b’diversi sinifikati. Hemm l-aspett distruttiv tal-ilma li fl-istess waqt ikun qed inaddaf ukoll. Pereżempju fl-istorja ta’ Noè, naraw li l-art għerqet biex jinqered il-ħażen fid-dinja. Fl-istess waqt l-ilma huwa wkoll simbolu tal-ħajja, ta’ tiġdid u ta’ fejqan.  Bħalma kien ġara lir-raġel għama mit-twelid li beda jara wara li nħasel fl-għadira kif kien qallu Ġesù… Read more »

Today ‘Together for Missio’: the annual fundraising marathon

 Missio Malta is organising its annual fund-raising marathon to collect funds for its missions, on Saturday 11th March. The marathon, which is themed ‘Together for Missio’, will be airing live from 11am to 11pm on the TVM website as well as ONE TV, NET TV, F Living TV, Smash TV and Xejk TV. 

“This is a crucial event for Missio Malta, as it provides a great part of the funds necessary, to continue with our projects in Africa, Asia and Latin America”, Robert Farrugia, Head of Communications and Fund Raising at Missio Malta said. 

“This marathon serves as a window for members of the public as well as our benefactors, onto the great success stories we experienced in the last months… Read more »