Monthly Archives: December 2023

Apartments for Dar tal-Providenza residents as part of latest Villa Papa Giovanni project

Id-donazzjonijiet li se jinġabru din is-sena waqt il-Festa ta’ Ġenerożità se jwasslu biex id-Dar tal-Providenza tkompli x-xogħol fuq proġett estensiv ta’ rinovazzjoni ta’ Villa Papa Giovanni.

F’din il-villa hemm kappella, gym, kmamar għall-attivitajiet u uffiċini amministrattivi, kif ukoll erba’ flettijiet separati: Anġlu Kustodju, Warda, Sant’Antnin u Livia.

Ix-xogħol fuq din il-binja beda fl-1971, bl-għan li tilqa’ fiha ħamsin resident ieħor, u kienet inawgurata mill-Arċisqof Mikiel Gonzi fid-19 ta’ Marzu 1974… Read more »

Promote the spirit of the holy family in your mission – The Archbishop

  St Mary's Parish Church, Ħal Għaxaq

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Għażiż Dun Anton, inti u tibda din il-missjoni, bħala ragħaj f’din il-parroċċa, nawguralek li bħal Xmun, dan ir-raġel ġust u tajjeb, ikollok fuqek il-faraġ tal-Ispirtu Qaddis tal-Mulej. Hekk jgħidilna l-Evanġelju ta’ San Luqa: “F’Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu” (Lq 2:25). F’din is-silta li għadna kemm smajna, jissemma kemm-il darba l-Ispirtu qaddis tal-Mulej… Read more »

Jesus is the sign of God’s mercy and his love for us – The Archbishop

Mass on the last Sunday of Advent

  The Parish Church of St Augustine, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fil-festa tal-Familja Mqaddsa llum u dis-sena jinqara l-Evanġelju tal-Kandlora, tal-Preżentazzjoni tal-Mulej li aħna niċċelebraw propju 40 jum wara l-Milied fit-2 ta’ Frar.

L-idea li nantiċipaw dan l-Evanġelju hi li niltaqgħu ftit ma’ Ġużeppi, Marija u Ġesù f’wieħed mill-vjaġġi tagħhom lejn Ġerusalemm. Sena minnhom meta nagħmlu din il-festa nfakkru vjaġġ ieħor meta Ġesù kellu 12-il sena u ntilef. Sena oħra nagħmlu r-rakkont tar-ragħajja li jiltaqgħu mal-familja ta’ Nazaret fl-għar ta’ Betlehem… Read more »

Liturgical celebrations of Archbishop Charles Scicluna in January 2024

Koppja tingħata tifkira mill-Arċisqof Charles Scicluna wara l-quddiesa għall‑koppji li żżewġu fl‑2022 fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta

Matul ix‑xahar ta’ Jannar, l‑Arċidjoċesi ta’ Malta xxandar il‑quddiesa kuljum fid‑9:30am fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt. Mit‑Tnejn sas‑Sibt tixxandar it‑talba tar‑rużarju fuq Knisja.mt, Newsbook.com.mt, u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta. Kull nhar ta’ Ħadd, il‑quddiesa tixxandar fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt, l‑istazzjon tar‑radju RTK 103, u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta… Read more »

Mass on Sunday – 31st December 2023, 9:30am

  Saint Winston's Parish Church, Valletta

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Sunday Gospel: 31st December

The Holy Family of Jesus, Mary & Joseph – Feast
Readings of the day

First Reading: Genesis 15:1-6; 21:1-3
Psalm: 104 (105):1b-2,3-4,5-6,8-9
Second Reading: Hebrews 11:8,11-12,17-19

Gospel: Luke 2:22-40

When the days were completed for their purification according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord, “Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord,” and to offer the sacrifice of “a pair of turtledoves or two young pigeons,” in accordance with the dictate in the law of the Lord… Read more »

Baby Jesus amidst the wreckage: reminder of the war in the Holy Land

Ritratt: Kunvent Dumnikan tal-Lunzjata, il-Birgu  (Facebook)

Fil-Knisja tad-Dumnikani tal-Lunzjata fil-Birgu intrama presepju b’differenza fl-isfond tal-gwerra li qed isseħħ fl-Art Imqaddsa, bil-Bambin ta’ Bethlehem taħt it-tifrik.

Il-konfigurazzjoni tal-presepju hi mimlija b’simboliżmu li jfakkar dak li qed iseħħ, bil-Bambin innifsu taħt il-bricks biex ifakkar li diversi tfal qegħdin jinqatlu jew jinstabu ħajjin taħt it-tifrik ta’ bini li nqered bil-bombi.

Il-Bambin jinstab ukoll iżolat mill-pasturi l-oħrajn, bid-distanza tal-Madonna u ta’ San Ġużepp tirrapreżenta l-ħafna ġenituri li spiċċaw ifittxu lil uliedhom qalb it-tifrik jew jibku t-telfa tagħhom… Read more »

Ukrainian President thanks Pope for support for peace efforts in Ukraine

Pope Francis met with President Volodymyr Zelensky on 13 May 2023  (Vatican Media)

Ukrainian President Volodymyr Zelensky recently expressed his gratitude to Pope Francis for his Christmas greetings to Ukraine and for supporting the Peace Formula.

This appreciation was conveyed during their latest phone conversation, details of which President Zelensky posted Thursday on the official presidential website and on his X account.

“I have just spoken with His Holiness Pope Francis to express gratitude for his Christmas greetings to Ukraine and Ukrainians, for his wishes of peace – just peace for all of us,” said President Zelensky… Read more »

Mass & Rosary – 30th December 2023, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 30th December

Readings of the day

First Reading: 1 John 2:12-17
Psalm: 95 (96):7-8a,8b-9,10

Gospel: Luke 2:36-40

Mary and Joseph took Jesus to Jerusalem to present him to the Lord. There was a prophet, Anna the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was of a great age, having lived with her husband seven years after her marriage, then as a widow to the age of eighty-four… Read more »