Monthly Archives: September 2020

Characteristics of a Catholic school

Message by Bishop Joseph Galea-Curmi to new educators in Church schools

  The Archbishop's Curia, Floriana

Bi tħejjija għall‑ftuħ tas‑sena skolastika 2020‑2021, l‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi ltaqa’ mal‑edukaturi l‑ġodda fl‑iskejjel tal‑Knisja waqt seminar online organizzat mis‑Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija. Aktar minn 150 edukatur ġdid bdew jaħdmu fl‑iskejjel tal‑Knisja f’din is‑sena skolastika l‑ġdida.

Fil-messaġġ tiegħu l-Isqof irringrazzja lill-edukaturi talli għażlu li jgħallmu fi skola tal-Knisja u stedinhom biex jieħdu dejjem bis-serjetà l-formazzjoni kontinwa (ongoing education), b’mod partikolari f’dak kollu li jiddistingwi l-iskola Kattolika u l-etos tagħha… Read more »

Pope at Audience: ‘Make love go viral in the light of faith’

Dear brothers and sisters, good morning!

In recent weeks we have reflected together, in the light of the Gospel, on how to heal the world that is suffering from a malaise that the pandemic has highlighted and accentuated. The malaise was already there: the pandemic highlighted it more, it accentuated it. We have walked the paths of dignity, solidarity and subsidiarity, paths that are essential to promote human dignity and the common good… Read more »

Mass on the opening of the Forensic Year – 1 October, 9:30am

  St John's CoCathedral, Valletta

L‑Arċisqof Charles Scicluna jiċċelebra quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Il-quddiesa tibda fid-9:30am u tixxandar fuq TVM2, u l-paġna ta’ Facebook u l-YouTube Channel tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament… Read more »

Holy Mass & Rosary – 29 September, 9:30am

  Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 30th September

Readings of the day

First Reading: Job 9, 1-12.14-16
Psalm: 136 (137), 1-2.3.4-5.6

Gospel: Lk 9, 57-62

As Jesus and His disciples were proceeding on their journey someone said to him, “I will follow you wherever you go.” Jesus answered him, “Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head.”

And to another he said, “Follow me.” But he replied, “Lord, let me go first and bury my father.” But he answered him, “Let the dead bury their dead… Read more »

Why the archangels are more than just messengers from God

On September 29th, the Church celebrates the archangels Michael, Gabriel, and Raphael. These are the “super angels” — the swiftest of them all. Like all angels, they are sent by God to the people: “Praise the Lord, you his angels, who mightily execute his word and obey his command.”

The archangels are the first of the spiritual creatures who proclaim how incredible God is… Read more »

Respect for the freedom of our schools and of each individual – The Archbishop

Mass on the feast of the Archangels

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dan l-Evanġelju jintagħażel fil-festa tal-Arkanġli, San Mikiel, San Gabrijel u San Rafel, propju minħabba l-aħħar kelmiet ta’ Ġesù meta, biex jispjega li d-dixxipli għad ikunu xhieda tal-glorja tiegħu, isemmi wkoll l-anġli: “Fis- sewwa, fis-sewwa ngħidilkom għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta’ Alla niżlin u telgħin fuq Bin il-bniedem” (Ġw 1:51).

L-anġli huma dawk li huma dejjem quddiem il-preżenza ta’ Alla… Read more »

Holy Mass & Rosary – 29 September, 9:30am

  Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 29th September

Saint Michael, Saint Gabriel, and Saint Raphael, archangels – Feast
Readings of the day

First Reading: Dan 7, 9-10.13-14 or Rev 12, 7-12a
Psalm: 137, 1-5

Gospel: Jn 1, 47-51

Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, “Here is a true child of Israel. There is no duplicity in him.” Nathanael said to him, “How do you know me?” Jesus answered and said to him, “Before Philip called you, I saw you under the fig tree.” Nathanael answered him, “Rabbi, you are the Son of God; you are the King of Israel.”

Jesus answered and said to him, “Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? … Read more »

Greatness is in serving – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Wieħed mill-mumenti ibsin għal Ġesù kien meta hu għaraf li d-dixxipli bejniethom kienu qed jitkellmu fuq min kien l-akbar. Anzi, l-Evanġelju skont San Luqa jgħid li “qamet kwestjoni” bejniethom dwar min minnhom kien l-akbar. Kien mument ta’ għafsa ta’ qalb għal Ġesù għaliex kien imur kontra dak li għallimhom. Aktar u aktar meta dan ir-rakkont tal-lum jiġi eżatt wara r-rakkont meta Ġesù lid-dixxipli qed jgħidilhom għat-tieni darba minn xiex se jgħaddi, li se jingħata l-mewt: “Bin il-bniedem għandu jkun mogħti f’idejn il-bnedmin” (Lq 9:44)… Read more »