Monthly Archives: September 2020

Wild bird conservation regulations 2020

  Submission of the Interdiocesan Environment Commission

Il-kummenti tal‑Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) bħala parti mill‑proċess ta’ konsultazzjoni tal-Ministeru għal Għawdex, dwar il-qafas li jippermetti deroga għal riċerka fuq seba’ speċi tal-għasafar tal-għana sabiex tiġi stabbilità l-popolazzjoni ta’ referenza ta’ Malta.

Il‑kunċett wara l‑proposta

Il‑KA taqbel mal‑kunċett li n‑nassaba jkunu direttament involuti fi proġetti xjentifiċi li jkabbru l‑għarfien dwar l‑għasafar u l‑imġiba tagħhom. Jekk ippjanat u maħdum sew, dan jista’ jkun pass fid‑direzzjoni t‑tajba sabiex tinstab soluzzjoni dejjiema u sostenibbli għall‑kwistjoni tal‑insib f’pajjiżna… Read more »

Pope at Angelus: ‘a true Christian chooses good over evil every day’

Dear brothers and sisters, good morning!

In my land we say: “A good face in bad weather”. With this “good face” I tell you: good morning!

With His preaching on the Kingdom of God, Jesus opposes a religiosity that does not involve human life, that does not question the conscience and its responsibility in the face of good and evil… Read more »

Holy Mass & Rosary – 28 September, 9:30am

  Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 28th September

Readings of the day

First Reading: Job 1, 6-22
Psalm: 16 (17), 1.2-3.6-7

Gospel: Lk 9, 46-50

An argument arose among the disciples about which of them was the greatest. Jesus realised the intention of their hearts and took a child and placed it by his side and said to them, “Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives the one who sent me… Read more »

The difference between words and actions – Bishop Galea-Curmi

Mass on the 26th Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-mistoqsija li smajna lil Ġesù jagħmel fl-Evanġelju llum għandha risposta ovvja. Jekk isemmi lil dan ir-raġel li liż-żewġ uliedu xtaq jibgħathom jaħdmu fl-għalqa tad-dwieli, u wieħed jgħidlu “arani sejjer” u ma jmurx, u l-ieħor jgħidlu “ma rridx” u jmur, hu ovvju li dak li mar għamel ir-rieda tal-missier. Għaliex mhux li tgħid li sejjer imbagħad ma tmurx, mhux li tparla, imma dak li tagħmel juri li tassew qed tagħmel ir-rieda tal-missier… Read more »

“We welcome you to build our common home together” – The Archbishop on the World Day of Migrants and Refugees

Mass on the 26th Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù huwa interessat ħafna li l-mexxejja tal-poplu Lhudi jifhmu min hu u jistedinhom biex jaċċettawh. Dan huwa messaġġ li aħna se nisimgħuh f’dan il-Ħadd u fiż-żewġt Iħdud li ġejjin. Il-Mulej jinsisti man-nies ta’ żmienu, b’mod speċjali mal-mexxejja, u jċċaqilqilhom ftit il-kuxjenza.

Illum isemmilhom il-fatt li Ġwanni ġie jħabbar it-triq tal-ġustizzja. Ifakkarhom kemm Alla huwa mħabba, kemm Alla huwa fidil iżda huma ma emmnuhx… Read more »

Holy Mass on Sunday – 27 September, 9:30am

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

Archbishop Charles Scicluna celebrates Mass on the World Day of Migrants and Refugees, at the Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan. Mass will be broadcast on TVM2, Facebook, and on the Archdiocese of Malta’s YouTube Channel.

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from hereRead more »

The Sunday Gospel: 27th September

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time
Readings of the day First Reading: Ezek 18, 25-28
Psalm: 24 (25), 4-5.6-7.8-9
Second Reading: Phil 2, 1-11

Gospel: Mt 21, 28-32

Jesus said to the chief priests and the elders of the people: “What is your opinion? A man had two sons. He came to the first and said, ‘Son, go out and work in the vineyard today.’ He said in reply, ‘I will not,’ but afterwards he changed his mind and went… Read more »

Turning challenges into opportunities for renewal – Bishop Galea-Curmi

A meeting of prayers and reflections with the Augustinian Province

  The Parish Church of St Augustine, Valletta

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Test għar-riflessjoni: “Jien naf il-pjanijiet li ħsibt għalikom, oraklu tal-Mulej, pjanijiet ta’ ġid u mhux ta’ ħsara, li nagħtikom ġejjieni mimli tama. Intom issejħuli u tiġu titolbuni u jien nismagħkom. Tfittxuni u ssibuni meta tfittxuni b’qalbkom kollha.” (Ġeremija 29:11-13)

Il-kuntest

X’inhu l-kuntest ta’ dan il-kliem? Hu importanti l-kuntest għax jagħti tifsira ħafna aktar profonda lil dan il-kliem u dak li jfisser għalina llum… Read more »

UK Bishops on ethical concerns of potential Covid-19 vaccine

The Bishops Conference of England and Wales releases a statement on the development of a vaccine against COVID-19

A laboratory technician on COVID-19 vaccine

Since the start of the Coronavirus outbreak, thousands of people have either fallen ill or lost their lives to this virulent virus. Medical services have also been stretched to their limits. Hopes are being pinned on the development of a vaccine to protect society from the disease.

Ethical issues

In a statement issued on Thursday, the Department of Social Justice of the Bishops Conference of England and Wales looks at the ethical issues surrounding the development and distribution of a vaccine… Read more »