Monthly Archives: June 2017

“Through diaconia, the Church continuously gives a helping hand and helps countless others rise from their misery” – The Archbishop

Mass on the eve of St Peter and St Paul's feast

 • L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Katidral tal-Imdina

  28 ta’ Ġunju 2017

  Dawn iż-żewġ appostli li tagħhom qegħdin niċċelebraw l-aqwa xhieda, il-martirju, irċevew kelma f’ħajjithom dwar it-tbatija li kellhom jgħaddu minnha. 

  Fl-Evanġelju li għadna kemm smajna, Ġesù jgħid lil Pietru: “Tassew, tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid, imma meta tixjieħ, inti tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażżmek u jieħdok fejn ma tridx”…

 • Read more »

Liturgical Celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna during July 2017

 • Il-Ħadd 2 ta’ Lulju 2017, fil-11:00 a.m., l-Arċisqof Charles J. Scicluna jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti fil‑Parroċċa tal-Manikata.

  Il‑Ħadd 9 ta’ Lulju, fis‑6:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa li matulha jagħti
  l-pussess lil Fr Brian Gialanzè, bħala l-Kappillan il-ġdid tal-Kalkara.

  It-Tlieta 11 ta’ Lulju, fil-5:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Solenni fil-Festa ta’ San Benedittu, fil-Monasteru ta’ Santa Skolastika, il-Birgu…

 • Read more »

Pope Francis discusses 3 words ‘essential for life of an apostle’

 • Pope Francis celebrated Mass in St Peter’s Square on Thursday to celebrated the feast of Saints Peter and Paul highlighting the plight of persecuted Christians, the importance of prayer and confessing the faith.

  In a sunny St Peter’s Square on Thursday, Pope Francis was joined by new Cardinals and Metropolitan Archbishops created in the last year, as well as pilgrims and Romans alike, to celebrate the Solemnity of Saints Peter and Paul, Co-Patrons of the eternal city…

 • Read more »

Live: The Ordination of 6 new priests

 • On Friday, 30th June 2017, at 6:30p.m., Archbishop Charles J. Scicluna will celebrate mass where he will ordain 6 deacons to the Holy Priesthood, at Saint John’s Co-Cathedral, Valletta.

  These are (from left): Aaron Zahra, Ryan Lee Pace, Clive Camilleri, Mark Spiteri, Ramon Farrugia and Sinclair Bugeja.

 •  
  The Celebration of Mass o YouTube
 • Read more »

The Gospel of the day: 30th June

 • Saint Matthew 8:1-4

  When Jesus came down from the mountain, great crowds followed him. And then a leper approached, did him homage, and said, “Lord, if you wish, you can make me clean.” He stretched out his hand, touched him, and said, “I will do it. Be made clean.” His leprosy was cleansed immediately.

  Then Jesus said to him, “See that you tell no one, but go show yourself to the priest, and offer the gift that Moses prescribed; that will be proof for them.”

  Saints of the day: First Martyrs of Rome 

 • Read more »

“We must follow the teachings that have been around since the beginning and not the latest trends of this world” – Archbishop

Pontificial Mass on the occasion of the feast of St Peter and St Paul

 • L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 •  Katidral tal-Imdina

  29 ta’ Ġunju 2017

  “Jiena ġa mxerred b’sagrifiċċju, u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabbadt it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfugħa għalija l-kuruna tal-ġustizzja li biha f’dak il-jum iħallasni l-Mulej, l-Imħallef ġust, imma mhux lili biss, imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu bix-xewqa tad-dehra tiegħu” (2 Tim 4, 6-8)…

 • Read more »

Birżebbuġa and Valletta celebrate the 1950 anniversary of the martyrdom of Saints Peter and Paul

 • Hekk kif illum il-Ħamis, niċċelebraw il-festa ta’ San Pietru u San Pawl, magħrufa bħala l-Imnarja, Birżebbuġa u l-Pawlini tal-Belt illum se jkunu qed jiċċelebraw il-1950 anniversarju mill-martirju tal-patruni tagħhom, b’żewġ purċissjonijiet fiż-żewġ lokalitajiet.

  Il-purċissjoni f’Birżebbuġa se toħroġ fid-9:00am bis-sehem tal-baned lokali u se ssir bl-hekk imsejħa l-istatwa ż-żgħira ta’ San Pietru, l-ewwel statwa titulari ta’ dan il-qaddis li kellha l-parroċċa minħabba li l-istatwa titulari preżenti bħalissa għaddejja minn proċes ta’ restawr li jkun lest f’Awwissu li ġej…

 • Read more »

The Gospel of the day: 29th June

 • Saints Peter and Paul, Apostles – Solemnity

  Saint Matthew 16:13-19

  Jesus went into the region of Caesarea Philippi and he asked his disciples, “Who do people say that the Son of Man is?”

  They replied, “Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets.”

  He said to them, “But who do you say that I am?”

  Simon Peter said in reply, “You are the Messiah, the Son of the living God.”

  Jesus said to him in reply, “Blessed are you, Simon son of Jonah…

 • Read more »

Statement by the Safeguarding Commission

 • B’referenza għas‑sentenza tal‑Qorti dwar il‑każ ta’ saċerdot mid‑Djoċesi ta’ Għawdex li ngħata sentenza ta’ ħabs sospiża, il‑Kummissjoni għall‑Ħarsien tat‑Tfal u l‑Adulti Vulnerabbli (Safeguarding Commission) tikkonferma li kien l‑Isqof ta’ Għawdex li rrapporta l‑allegazzjonijiet ta’ abbuż lill‑Pulizija, u li meta tressaq il‑każ quddiem ir‑Response Team f’Awwissu 2014, is‑saċerdot kien ġie sospiż mill‑ministeru saċerdotali tiegħu. Din is‑sospensjoni għadha fis‑seħħ sal‑lum.

  Il‑Kummissjoni għall‑Ħarsien tat‑Tfal u l‑Adulti Vulnerabbli tħeġġeġ lill‑pubbliku jikkuntattja lill‑Pulizija jew iċempel fuq is-Support Line 179, dwar kwalunkwe allegazzjoni ta’ abbuż…

 • Read more »