Monthly Archives: March 2010

LIMA TO HOST EUCHARISTIC CONGRESS

The archbishop of Lima has called a Eucharistic and Marian conference in celebration of the Year for Priests and the Eucharistic vocation of the priesthood. Cardinal Juan Luis Cipriani Thorne, archbishop of Lima, announced Wednesday the May 29-June 6 event. He placed the conference in the context of the continental mission called for in 2007 in Aparecida.

“Saints in love with Christ, witnesses of Christ, are needed,” the cardinal said in announcing the event… Read more »

Daily Gospel- 31st March

Mattew 26,14-25

Mbagħad wieħed mit-Tnax, jismu Ġuda l-Iskarjota, mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom: “Xi tridu tagħtuni u jiena nagħtikom lil Ġesù f’idejkom?” U huma tawh tletin biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesù f’idejhom. Fl-ewwel jum ta’ l-Ażżmi d-dixxipli resqu lejn Ġesù u qalulu: “Fejn tridna nħejjulek l-ikla ta’ l-Għid?” U hu qalilhom: “Morru l-belt għand it-tali, u għidulu, ‘Qallek l-Imgħallem: Is-siegħa tiegħi waslet; jien se nagħmel l-ikla ta’ l-Għid għandek mad-dixxipli tiegħi.’ ” Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesù u ħejjew l-ikla ta’ l-Għid… Read more »

VATICAN POSTS CATHOLIC CATECHISM IN CHINESE

The Holy See added the Catechism of the Catholic Church to the Chinese section of its Web site Thursday.

The Vatican’s semiofficial newspaper, L’Osservatore Romano, reported today in its Italian edition that an online Chinese version of the Catechism is now available, and that the Code of Canon Law and texts from the Second Vatican Council would become available in that language in the coming months… Read more »

Daily Gospel-30th March

Ġwanni 13, 21-33, 36-38

Wara li qal dan, Ġesù ħass ruħu jitħawwad, u stqarr bil-miftuħ: “Tassew tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini?” Id-dixxipli qabdu jħarsu lejn xulxin, ma jafux għal min qal hekk. Wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li Ġesù kien iħobb, kien maġenbu fuq il-mejda, b’rasu ma’ sider Ġesù. Xmun Pietru għamillu sinjal u staqsieh: “Għal min qiegħed jgħid?” Dak, kif kien mimdud hekk fuq sider Ġesù, staqsieh: “Min hu, Mulej?” Wieġbu Ġesù: “Dak li għalih se nbill din il-loqma ħobż fil-platt u nagħtihielu.” Mbagħad bill biċċa ħobż, u qabad u taha lil Ġuda ta’ Xmun l-Iskarjota… Read more »

PAPAL HOLY WEEK LITURGIES TO AIR ONLINE

Pope Benedict XVI

The Holy Week and Easter celebrations presided over by Benedict XVI will be available online in a live video and audio stream. The Web site Pope2You.net, sponsored by the Pontifical Council for Social Communications, is airing these videos on the Internet for participants worldwide.

Audio commentaries will be provided in English, French, German, Italian and Spanish… Read more »

Daily Gospel-29th March

Ġwanni 12,1-11

Sitt ijiem qabel il-festa ta’ l-Għid Ġesù mar Betanja, fejn kien joqgħod Lazzru li Ġesù kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla; Marta bdiet isservi, waqt li Lazzru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma’ Ġesù. Marija ħadet libbra fwieħa tan-nard pur, tiswa ħafna, u dilket biha riġlejn Ġesù, mbagħad ixxuttathomlu b’xagħarha; u d-dar imtliet bir-riħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien se jittradih, qal:”Din il-fwieħa għax ma nbigħetx tliet mitt dinar biex jingħataw lill-foqra?” Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma għax kien ħalliel, u, billi hu kien il-kaxxier, kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu… Read more »

LARGE CROWDS ATTEND OUR LADY OF SORROWS PILGRIMAGE

On Friday, 26th March, 2010, Archbishop Paul Cremona OP led the Lenten penitential pilgrimage with the statue of Our Lady of Sorrows, in Valletta. Our Lady of Sorrows statue boasts widespread devotion, as witnessed by the large crowds who turned up for this pilgrimage.

Click on the photo to enlarge… Read more »

March 29 – April 4

Monday

10.00 a.m. The Archbishop presides over a Curia senior staff meeting.

Tuesday

6.00 p.m. The Archbishop leads a Lenten penitential pilgrimage with the statue of Christ the Redeemer and celebrates Mass at the Parish of St. Cayetan, Hamrun.

Wednesday

8.00 p.m. The Archbishop leads the prayers of the Way of the Cross from Saint Mary Parish in Birkirkara to the grounds of Dar tal-Kleru… Read more »

MORE THAN 91 PERCENT OF MALTESE MARRIAGES ARE CATHOLIC

F’kull sena mill-aħħar ħames snin, iktar minn 90 fil-mija taż-żwiġijiet fejn kemm il-mara kif ukoll ir-raġel li ssieħbu fiż-żwieġ kienu Maltin, dawn għażlu r-rit reliġjuż għaż-żwieġ tagħhom. U dan meta ma jiġux ikkunsidrati ċifri relattivi għal żwiġijiet f’Għawdex!

Dan joħroġ minn ċifri mgħoddijin lil IL-ĠENSILLUM online mir-Reġistru Pubbliku dan l-aħħar dwar żwiġijiet f’Malta fl-aħħar ħames snin.

B’kollox, fl-aħħar ħames snin f’Malta biss ġew iċċelebrati 6,613-il żwieġ b’rit reliġjuż, fejn iż-żewġ partijiet kienu Maltin, 421 żwieġ b’rit reliġjuż bejn partijiet barranin u 303 bejn parti Maltija u parti barranija… Read more »

Daily Gospel-28th March

Luqa 22,14-23,56

Meta sar il-ħin, qagħad fuq il-mejda flimkien ma’ l-appostli. U Ġesù qalilhom: “Kelli xewqa kbira li nagħmel din l-ikla ta’ l-Għid magħkom qabel ma nbati! Għaliex, ngħidilkom, din l-ikla m’iniex se nagħmilha iżjed sa ma tkun seħħet għalkollox fis-Saltna ta’ Alla.” U qabad kalċi, radd il-ħajr u qal: “Ħudu dan il-kalċi u aqsmuh bejnietkom. Għaliex, ngħidilkom, minn issa  ‘l quddiem ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dielja sa ma tiġi s-Saltna ta’ Alla.” Mbagħad ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasmu, newwilhulhom u qal: “Dan hu ġismi li jingħata għalikom; agħmlu dan b’tifkira tiegħi.” Hekk ukoll wara l-ikla ħa l-kalċi u qal: “Dan il-kalċi huwa l-Patt il-Ġdid b’demmi, id-demm li jixxerred għalikom… Read more »