Monthly Archives: March 2010

Daily Gospel – 27th March

Ġwanni 11,45-56

Ħafna mil-Lhud, li kienu ġew għand Marija u raw dak li għamel Ġesù, emmnu fih. Imma xi wħud minnhom marru għand il-Fariżej u qalulhom x’kien għamel Ġesù. Għalhekk il-qassisin il-kbar u l-Fariżej laqqgħu s-Sinedriju u qalu: “X’sejrin nagħmlu? Għax dan il-bniedem qiegħed jagħmel ħafna sinjali. Jekk inħalluh sejjer hekk, kulħadd jemmen fih, u jiġu r-Rumani, u jeqirdulna kemm it-tempju u kemm il-ġens tagħna.” Imma wieħed minnhom, Kajfa, li kien il-qassis il-kbir dik is-sena, qalilhom: “Intom ma tafu xejn… Read more »

BANDS AND ARTISTS PARTICIPATING IN POPE’S MEETING WITH YOUTHS ANNOUNCED

On Friday, 26th March, 2010, during a press conference held at MCAST, Paola, the bands, solo artists and dancers taking part in Pope Benedict XVI’s meeting with youths on the 18th of April were announced. This concert, which will start at 2.15p.m., will give these youths the opportunity to show off their talents on an international scale.

Of the 18 bands which had submitted their application to the Diocesan Youth Commission to take part in the concert, 10 were chosen… Read more »

Reflection on Our Lady of Sorrows

O Marija, Omm wisq maħbuba tagħna,

int li toqgħod qrib is-slaleb tagħna

bħalma bqajt ħdejn is-salib ta’ Ġesù,

qawwi l-fidi tagħna sabiex, anki jekk mifluġa bid-dulur,

inżommu fissa l-ħarsa tagħna fuq il-wiċċ ta’ Kristu

li fih, fit-tbatija estrema tas-salib,

dehret l-imħabba kbira u safja ta’ Alla.

Omm tat-tama tagħna, agħtina l-għajnejn tiegħek biex,

lil hinn mit-tbatija u l-mewt, naraw id-dawl tal-qawmien;

agħtina l-qalb tiegħek biex inkomplu,

anki fil-mument tal-prova, inħobbu u naqdu… Read more »

CARITAS MALTA RAISES €270,391 IN AID OF HAITI VICTIMS

Donations collected by Caritas Malta in aid of the earthquake victims and their families in Haiti reached a total of €270,391. Caritas Malta said that the people’s generosity has once again surpassed their expectations. The fund has now been closed and the money collected will be transfered to Caritas Internationalis. More information on their mission in Haiti is available on www.caritas.org

The fundraising campaign was iniated on the 14th January, 2010, following the devastating earthquake of January 12th… Read more »

Daily Gospel – 26th March

Ġwanni 10,31-42

Il-Lhud reġgħu qabdu l-ġebel biex iħaġġruh. Imma Ġesù qalilhom: “Kien hemm ħafna għemejjel tajba li jiena wrejtkom mingħand il-Missier; għal liema għemil minnhom tridu tħaġġruni?” Weġbuh il-Lhud: “Mhux għal xi għemil tajjeb irridu nħaġġruk, iżda minħabba d-dagħwa li dgħajt, u għax int, li m’intix ħlief bniedem, qiegħed tagħmel lilek innifsek Alla.” Qalilhom Ġesù: “Fil-Liġi tagħkom ma hemmx miktub, ‘Jiena għedt: Intom allat’? … Read more »

MALTESE PRESIDENT SHARES HOPE FOR PAPAL VISIT

Dr George Abela

Benedict XVI’s April 17-18 visit to the Mediterranean island of Malta is inspiring many hopes in its people, says the president of that country, George Abela. President Abela spoke with Catholic news agency ZENIT about his hopes for the forthcoming Papal trip, which will mark the 1950th anniversary of St. Paul’s shipwreck.  In this interview, he discussed the Christian roots of Malta and Europe in general, the problem of immigration, the court ruling on crucifixes in schools, and other issues his Catholic-majority country has faced… Read more »

Daily Gospel – 25th March

Luqa 1,26-38

Mbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija, jisimha Nazaret, għand xebba, mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta’ David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek.” Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x’setgħet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: “Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla… Read more »

MASS TO MARK ANNIVERSARY OF JOHN PAUL II’S DEATH

Pope John Paul II

Benedict XVI will preside next week at a Mass marking the fifth anniversary of the death of Pope John Paul II.

The Mass will be held March 29 instead of the actual date of the Pope’s death, the Vatican reported, because April 2 falls on Good Friday.

During the prayers of the faithful, this petition will be offered in Polish: “For the Venerable Pope John Paul II, who served the Church to the limit of his strength: So that from heaven he intercedes to spread the hope that is realized by fully participating in the glory of the resurrection.”

In German, a petition will be offered for Benedict XVI, “so that he follows in the steps of Peter, carrying out his ministry with docile and firm perseverance to sustain the faithful.”

A petition in Spanish will pray for “those here united to remember Pope John Paul II: So that we know to love and serve the Church as he loved and served, giving testimony in the faith of God and offering his love to all.”

VATICAN CITY, MARCH 23, 2010 (Zenit.org) Read more »

THE USE OF OLIVE TREES DURING THE HOLY WEEK

Now that the Holy Week celebrations are soon with us, Nature Trust (Malta) and the Kummissjoni Interdjocesana Ambjent (Environment Commission) would like to appeal to all churches and parishes especially to those parishes that organise the passion processions on Good Friday to refrain from using entire olive trees in this holy event.

The olive tree is an ecologically and economically important indigenous tree which reaches maturity only after a couple of years… Read more »