Monthly Archives: March 2010

Daily Gospel – 24th March

Ġwanni 8,31-42

Ġesù qal lil-Lhud li emmnu fih: “Jekk iżżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi, u tagħrfu l-verità u l-verità teħliskom.” Qalulu: “Aħna nisel Abraham, u qatt ma konna lsiera ta’ ħadd. Kif tiġi tgħidilna li nkunu ħielsa?” Weġibhom Ġesù: “Tassew tassew ngħidilkom, li kull min jagħmel id-dnub huwa lsir tad-dnub. U l-ilsir ma jibqax fil-familja għal dejjem; imma l-iben għal dejjem jibqa’… Read more »

FOCOLARE TO HAVE 1ST BEATIFIED MEMBER

Chiara Badano

The Catholic lay Focolare movement will soon have its first beatified member. Chiara Badano, who died just 20 years ago while still a teenager, will be beatified Sept. 25. Bishop Pier Giorgio Micchiardi of Acqui, Italy, announced Friday the beatification, which will take place in Rome. Archbishop Angelo Amato, prefect of the Congregation for Saints’ Causes, will preside over the ceremony.

Young people of the Focolare movement will that evening celebrate Badano’s beatification in Paul VI Hall… Read more »

DETAILS ON THE PAPAL MASS, ON THE GRANARIES IN FLORIANA

A press conference was held on Tuesday 23rd March 2010, during which the Interdiocesan Committee responsible for the Papal Visit, gave details regarding the Mass which will be celebrated by His Holiness Pope Benedict XVI, on the Granaries, on Sunday 18th April.

Mons Charles Cordina, the Coordinator of the Committee, stated that, following the pattern of Pope Benedict’s visits in other countries, this Mass will be the principal activity.  … Read more »

Daily Gospel – 23rd March

Ġwanni 8,21-30

U raġa’ qalilhom: “Jiena mmur, u intom għad tfittxuni, imma għad tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu.” Qalu l-Lhud: “Jaqaw se jneħħi ħajtu b’idejh dan? Għax qal li ‘Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu.’?” Ġesù qalilhom: “Intom minn hawn isfel, u jiena ġej minn hemm fuq. Intom nies ta’ din id-dinja, imma jien m’iniex ta’ din id-dinja… Read more »

CARDINAL BERTONE: SAINT BENEDICT, “A BEACON” FOR EUROPE

Cardinal Tarcisio Bertone

“Europe is trying to find its own identity. To create a new, lasting unity, political, economic and legal tools are important, but an ethical and spiritual renewal must also be awakene, taking inspiration from the Christian roots of the Continent”. This was stated yesterday by card. Tarcisio Bertone, Vatican Secretary of State, as in Montecassino he celebrated the Day of Transition of Saint Benedict of Norcia… Read more »

Daily Gospel – 22nd March

Ġwanni 8,12-20

Mill-ġdid Ġesù qabad ikellimhom u jgħidilhom: “Jiena d-dawl tad-dinja. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja.” Qalulu l-Fariżej: “Qiegħed tixhed int għalik innifsek; mela x-xhieda tiegħek m’hix minnha.” Weġibhom Ġesù: “U wkoll kieku kelli nixhed jien għalija nnifsi, ix-xhieda tiegħi kienet tgħodd, għax jiena naf minn fejn ġej u fejn sejjer. Imma intom ma tafux minn fejn jien ġej jew fejn sejjer… Read more »

March 22 – 28

Monday

10.00 a.m. The Archbishop presides over a Curia senior staff meeting.

4.30 p.m. The Archbishop presides over a meeting of the Diocesan Finance Committee at the Curia.

Tuesday

7.30 a.m. The Archbishop visits the Junior College Campus at Msida, where he celebrates Mass and meets the students and staff.

6.30 p.m. The Archbishop celebrates Mass on the occasion of the 100th Anniversary of the San Dominic Savio Oratory, Birkirkara… Read more »

Daily Gospel – 21st March

Ġwanni 8,1-11

Ġesù telaq lejn l-Għolja taż-Żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ raġa’ mar fit-tempju, u l-poplu kollu ġie ħdejh, u hu qagħad bilqiegħda jgħallimhom. Mbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: “Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-Liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Int, imma, xi tgħid?” Dan qaluhulu biex iġarrbuh, ħalli jkollhom fuqiex jixluh… Read more »

THE ARCHBISHOP UNVEILS MGR. ISIDOR FORMOSA MONUMENT

On Friday, 19th March, 2010, Archbishop Paul Cremona O.P. celebrated Mass at Ta’ Loreto, Church, G’Mangia and afterwards, unveiled the monument of Mgr. Isidor Formosa, founder of the Congregation of the Ursoline Sisters.

Click on the photo to enlarge… Read more »

POPE APOLOGISES FOR IRISH PRIESTS’ SEX ABUSE

Pope Benedict XVI

Pope Benedict XVI has apologised to victims of child sex abuse by Catholic priests in Ireland. In a pastoral letter to Irish Catholics, he acknowledged the sense of betrayal in the Church felt by victims and their families. The Pope said there had been “serious mistakes” among bishops in responding to allegations of paedophilia. The pastoral letter is the first public statement by the Vatican on the sexual abuse of children, dating back decades… Read more »