Archbishop’s Homilies

The shepherd with his sheep in the crib is an image of the Lord – The Archbishop

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Biex nipruvaw nifhmu t-tixbiha li jagħtina Ġesù llum, tajjeb ninnutaw kif jitkellem dwar Alla. “Hekk ukoll, anqas Missierkom li hu fis-semwwiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar” (Mt 18:12).

Mela Alla għandu qalb ta’ missier għalina u biex nifhmu allura dan ir-raġel li jkollu 100 nagħġa u tintiliflu waħda minnhom, irridu nifhmu li dan ir-ragħaj hu missier, li għalih in-nagħaġ tiegħu huma wliedu… Read more »

No peace without justice – The Archbishop

Mass on the Second Sunday of Advent

  The Church of Our Lady of the Abandoned, Wardija

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju tal-lum huwa l-bidu tat-tielet kapitlu tal-Evanġelju ta’ San Luqa. L-ewwel żewġ kapitli se nisimgħuhom fil-ġimgħat li ġejjin għax huma l-ewwel u t-tieni kapitli tal-Evanġelju ta’ San Luqa li jitkellmu dwar it-tħabbira tat-twelid ta’ Ġwanni l-Battista, it-tħabbira tat-twelid ta’ Ġesù u t-twelid ta’ Ġesù. Imma t-tielet kapitlu jibda mill-ewwel b’dawk it-tliet snin li wasslu għall-predikazzjoni ta’ Ġesù, għall-mewt, u l-qawmien tiegħu mill-imwiet… Read more »

Let’s be of help for so many people in need – The Archbishop

  The temporary offices of Malta Comunity Chest Fund, Valletta

Il-President ta’ Malta George Vella u l-Arċisqof Charles Scicluna żaru l-uffiċini temporanji tal-Malta Community Chest Fund Foundation fil-Belt Valletta. L-Arċisqof qal li l-kontribut konkret tal-Knisja f’Malta b’solidarjetà mal-valuri tal-Community Chest Fund, hu appell biex kulħadd jikkopera u jagħti milli jista’.

Il-fondazzjoni kellha tiċċaqlaq minħabba l-proġett ta’ restawr li qed isir bħalissa minn Heritage Malta fil-Palazz tal-Gran Mastru, fejn għandha l-uffiċini uffiċjali tagħha fis-sular ta’ isfel… Read more »

St Andrew was entrusted with Jesus’ most important thoughts – The Archbishop

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fil-festa ta’ Sant’Andrija nisimgħu l-Evanġelju tas-sejħa tiegħu skont San Mattew. L-Evanġelju ta’ San Ġwann jagħtina episodju ħelu meta Indrì jisma’ lil Ġwanni l-Battista jsejjaħ lil Ġesù l-Ħaruf t’Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja u jmur għand Xmun u jgħidlu li sabu l-Messija u hu Xmun li jintroduċi lil Pietru lil Ġesù skont l-Evanġelju ta’ San Ġwann (Ġw 1:41-42).

Hawnhekk għandna l-mument meta t-tnejn li huma: Xmun u ħuh Indrì jissejħu minn Ġesù b’dik l-istedina: “Ejjew warajja” (Mt 4:19)… Read more »

Fr Annett: a respected exemplary man – The Archbishop

Mass on the 10th anniversary of the demise of Bishop Annetto Depasquale

  The Archbishop's Curia, Floriana

“Immorru ferħana f’dar il-Mulej” (S 121). L-aħħar jum ta’ Dun Annett bħal-lum 10 snin, kien jum imqalleb ta’ tbatija kbira għalih imma aħna nafuh u nirrispettawh fil-memorja tiegħu għas-serenità tiegħu, għall-ferħ tiegħu li kien jiġi minn bniedem li jaf jitgħallem jistrieħ fir-rieda ta’ Alla, li l-għan ta’ ħajtu kienet l-ubbidjenza lejn ir-rieda tal-Mulej. U t-tbissima ġentili tiegħu kienet mera ta’ din ir-ruħ retta u dixxiplinata, kif jgħidu l-Ingliżi ‘to a fault’, bħalma kienet il-lealtà tiegħu lejn is-superjuri tiegħu f’kull ċirkustanza u t-tbatija tiegħu kienet ukoll ġejja minn hemmhekk… Read more »

Bishop Annetto Depasquale: a man of many virtues – The Archbishop

  The Archbishop's Curia, Floriana

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Knisja, meta trid tapprezza l-umanità ta’ xi ħadd minn uliedha, tħares lejn l-erba’ virtujiet li aħna nsejħulhom il-virtujiet kardinali – m’għandhomx x’jaqsmu mat-ton tal-ilbies jew mat-titli – imma għaliex huma, biex ngħidu hekk, iċ-ċappetti, il-cardines li fuqhom jistrieħ l-bieb tal-ħajja: il-prudenza, it-temperanza, il-qawwa u l-ġustizzja.

Meta tgħid ‘prudenza’ u tgħid ‘Dun Annett’ tista’ tagħmel an equivalence relationship, mhux hekk? … Read more »

He wants us to wait for him with our eyes open – The Archbishop

Mass on the first Sunday of Advent

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din is-sena ħafna mill-Ħdud, nhar ta’ Ħadd se naqraw mill-Evanġelju ta’ San Luqa. Għandna tliet snin li fihom il-Knisja taqralna siltiet mill-Evanġelju ta’ San Mattew, imbagħad l-Evanġelju ta’ San Mark, li għamilna s-sena li għaddiet, u dis-sena bdejna s-sena ddedikata lil San Luqa.

Din is-silta li għadu kif qara l-arċipriet, hi meħuda mill-kapitlu 21 ta’ Luqa, qegħdin lejn l-aħħar tal-Evanġelju… Read more »

The Archbishop to MCAST students: May your heart be sensitive to the needs of others

Graduation Mass for MCAST students

  St John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Xtaqt l-ewwel nett nifirħilkom li wasaltu għal dan il-jum li fih mhux biss ittemmu l-istudju tagħkom imma tirċievu wkoll rikonoxximent mistħoqq tax-xogħol kollu li għamiltu f’sitwazzjoni li nistgħu ngħidulha mhux faċli, is-sitwazzjoni tal-pandemja li kienet teħtieġ ukoll ħafna tagħlim bid-distanza, b’mod virtwali u sforz mhux żgħir minn kull wieħed u waħda minnkom u mhux l-inqas mill-istaff, mill-professuri u mill-għalliema tagħkom… Read more »

St Catherine gave up her life not to deny Jesus – The Archbishop

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Anke f’dan l-Evanġelu mill-kap 21 ta’ San Luqa, Ġesù jżewweġ dawn iż-żewġ esperjenzi: waħda li ġrat. Wara żmienu; xi 40 sena wara l-mewt tiegħu, fis-sena 70, il-qerda ta’ Ġerusalemm mill-eżerċitu Ruman; u l-oħra li għadna ma esperjenzajniex, għadu ma għaddinhiex minnha, li hu tmiem tad-dinja li nafu aħna. Għal bniedem Lhudi, kif għedna, il-qerda ta’ Ġerusalemm, hi proprju qrib ħafna, il-qerda ta’ kollox… Read more »

Let’s promote a society that cherishes and cares for everyone – The Archbishop

Message by the Archbishop during the opening of Tal-Ibwar Centre

  Tal-Ibwar Centre, Siġġiewi

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Onor. Prim Ministru, Ministru, kollegi b’mod speċjali Anthony Gatt; nixtieq insellem żewġ persuni: Mons. Victor Grech u lill-Eċċellenza tiegħu l-President Emeritu George Abela. Nixtieq nagħtuhom ċapċipa, jekk ma jimpurtax.

Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Istat, li meta ra l-bżonn li ż-żgħażagħ tagħna jkollhom faċilità biex jerġgħu jqumu fuq saqajhom, iddeċieda jinvesti u jinvesti bil-kbir. Nirringrazzja wkoll lill-Istat talli afda lill-Caritas, li mhux biss toħlom, biex ngħid bl-Ingliż to dream big, imma li tfittex l-kompetenza biex dan il-post u dan l-ambjent ikun ambjent ta’ suċċess b’risq iż-żgħażagħ tagħna… Read more »