Archbishop’s Homilies

Priesthood is to join the offering of Jesus – The Archbishop

Holy mass with the new priests

  The Sanctuary of Our Lady of Mellieħa

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù ħin minnhom jgħid frażi li hemm bżonn nifhmuha u nixtarruha. “Il-Prinċep tad-dinja ġej. Kontra tiegħi xejn ma jista’ jagħmel; iżda ħalli d-dinja tagħraf li jiena nħobb lill-Missier u li nagħmel kif ordnali l-Missier” (Ġw 14:30-31). Xi jrid jgħid Ġesù? Ġesù konxju li waslet is-siegħa tiegħu. Kien ħabbarha għal darba, darbtejn, tlieta “li se jingħata f’idejn il-qassisin il-kbar, u l-kittieba; dawn jaqtgħuhielu għall-mewt, jerħuh f’idejn il-pagani, biex jiddieħku bih, u jagħtuh is-swat u jsallbuh” (Mt 20:18-19)… Read more »

Welcome your children the way they are welcomed by God, who created them – The Archbishop

Mass on the fifth Sunday of Easter

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jirrealizza li t-tmiem tassew wasal. Ġuda se jkompli bil-pjan tiegħu li jittradih, ibigħu għal 30 biċċa tal-fidda u dak li [Ġesù] kien irrepeta għal darba, darbtejn, tlieta lid-dixxipli fl-aħħar se jseħħ. “Bin il-Bniedem jiġi mogħti f’idejn il-kapijiet, iżebilħuh, isalbuh, wara tlett ijiem iqum” (Mk 8:31).

Hu jitkellem dwar dan il-proċess ta’ glorja b’kategorija li għalina hi ħafna stramba għax il-glorja għalina hi show of force, il-qawwa, il-poter, il-prestiġju… Read more »

“Do not lose your inner peace” – The Archbishop’s advice to the three new priests

The presbyteral ordination of Fr Sean Abela, Fr Jean Claude Attard and Fr Robert Calleja OFM Conv.

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti u Missieri jħobbu u aħna niġu u ngħammru għandu” (Ġw 14:23). Għeżież djakni li l-Mulej qed jagħżilkom għall-Ordni tal-Presbiterat, il-mistoqsija li jagħmlilkom Ġesù llum kif jagħmel lil kull wieħed u waħda minna hija l-istess mistoqsija li għamel lil Pietru fuq ix-xatt tal-Għadira ta’ Tiberijade: “Tħobbni, inti?” (Ġw 21:17).

Mill-frażi ta’ Ġesù “Jekk xi ħadd iħobbni” nifhmu li r-relazzjoni tagħna miegħu trid tkun relazzjoni ta’ mħabba… Read more »

The need for gentleness in our families and in our society – The Archbishop on the feast of St George Preca

Mass on the feast of St George Preca

  The Auditorium of the SDC MUSEUM, Blata l-Bajda

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek, għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi” (Salm 119:35). Dun Ġorġ ħadem bi sħiħ biex aħna lkoll nagħrfu dawn il-mogħdijiet tal-kmandamenti ta’ Alla u nsibu l-għaxqa tagħhom u tagħna fih. “Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek” (Salm 119:36). Kemm hu vers sabiħ mis-Salm 119. Għaliex il-qalb tinġibed fl-imħabba. “Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek” (Salm 119:36). Ħafna drabi nibbażaw l-ubbidjenza tagħna lejn il-kmandamenti fuq il-biża’: nibża’ mill-infern, nibża’ fuq li jgħidu n-nies, nibża’ minn dak li jiġrili… Read more »

Parliament has a duty to pass laws which are an expression of reason, order and the common good – The Archbishop

Mass at the inauguration of the fourteenth Legislature

  St John's Co-Cathedral, Valletta

Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna

Brothers and sisters, “let love be genuine; hate what is evil, hold fast to what is good; love one another with mutual affection; outdo one another in showing honour. Do not lag in zeal; be ardent in spirit; serve the Lord. Rejoice in hope; be patient in affliction; persevere in prayer. Contribute to the needs of the saints; pursue hospitality to strangers… Read more »

I urge you to come to the table prepared by Jesus – the Archbishop

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dan l-Evanġelju jagħtina ħafna spunti ta’ riflessjoni. Il-kapitlu 6 ta’ San Ġwann li qegħdin naqraw dawn il-jiem, jitkellem dwar il-ħobż tal-ħajja li hu Ġesù stess fil-kelma tiegħu, fil-preżenza tiegħu fil-Knisja, permezz tal-ispirtu qaddis tiegħu imma wkoll fil-misteru kbir tal-ġisem u d-demm għażiż tiegħu fl-Ewkaristija.

Biss, minħabba s-sitwazzjoni preżenti u ċ-ċirkostanzi li ninsabu fihom, nixtieq nagħmel riflessjoni ċkejkna fuq il-kliem ta’ Ġesù dwar l-ikel tal-ġisem qaddis tiegħu.” Min jiekol ġismi jgħix għal dejjem… Read more »

Becoming great leaders like St Publius – The Archbishop

Mass on the feast of St Publius

  St Publius Parish Church, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Kemm hi ħaġa sabiħa għal kull wieħed u waħda minna li wara żmien iebes ta’ pandemija qed nerġgħu niltaqgħu biex nagħmlu dan il-pontifikal solenni. Nirringrazzjaw lill-Mulej ta’ dan id-don don li tana b’ San Publiju, l-protos tagħna. Huwa żmien li nerġgħu lura lejn il-mejda li minnha l-Mulej jagħtina l-ġisem u d-demm għażiż tiegħu. L-appell li nagħmel lill-Furjaniżi, bl-interċessjoni ta’ San Publiju, huwa li bi ħġarna nerġgħu lejn dan it-tempju, biex nirringrazzjaw lil Alla ta’ kulma jagħmel magħna u tal-ħniena li juri magħna… Read more »

“Do not be afraid to admit that you need the Lord” – The Archbishop to the five new deacons

  St John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx x’taqsam miegħi” (Ġw 14:8). Il-kliem ta’ Ġesù lil Pietru, li jirrifjuta l-umiljazzjoni tal-imgħallem u l-Mulej, huwa kliem li nixtieq nipproponih lilkom għeżież ordinandi għad-djakonat.

“Jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx x’taqsam miegħi”. Il-Mulej qed jagħmel ġest ta’ umiltà, ġest ta’ qadi imma wkoll ġest ta’ purifikazzjoni. F’dak li jgħid lil Pietru nistgħu nifhmu li qed ikellem ukoll lill-qalb ta’ kull wieħed u waħda minna: ħallini nsaffik, ħallini nippurifikak u ħallini naħsillek saqajk għax jekk ma tħallinix m’għandekx bżonni… Read more »

“When we feel surrounded by darkness, injustice, oppression and by violence we realise that it is not the hand of God” – The Archbishop

Mass for the delegates for Catechesis of the European Bishops’ Conferences (CCEE)

  The Oratory at St John's Co-Cathedral, Valletta

Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna

I will do some reflections in English e parlerò anche un po’ in italiano. Siamo qui nel oratorio, conosciuto da 400 anni per la tela più grande dipinta da Caravaggio: la decapitazione di San Giovanni Battista. Questa tela è l’unica firmata dal maestro proprio nel sangue che sgorga da questa ferita. Meditando un pò su questo quadro, pensiamo alla sua attualità… Read more »

The true missionary presents options to choose from when exercising human liberty – The Archbishop

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Nistgħu ngħidu li tinħass ftit stramba li fl-Evanġelju nisimgħu lil Ġesù jitkellem dwar “il-korla ta’ Alla” (Ġw 4:36). Din xi tkun? Ġesù, mhux dak li għallimna l-parabbola tal-Iben il-Ħali; u tad-drakma, li tilfet munita prezzjuża u fittxet d-dar kollha sakemm sabitha u għamlet festa kbira? Mhux dak li jmur ifittex lin-nagħġa l-mitlufa? Mhux dak li jiekol mal-midinbin u mal-pubblikani?

Ġesù jpoġġi quddiemna għażla u l-għażla hi faċli daqskemm hi diffiċli… Read more »