Archbishop’s Homilies

“There will always be martyrs among us, what is our choice?” – The Archbishop

Mass for the memorial of St Martin I

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dawn il-ġranet qegħdin naqraw siltiet minn djalogu li sar billejl bejn Ġesù u Nikodemu. Nikodemu kien wieħed mill-għorrief tal-Liġi u nsibuh ukoll fil-Passjoni ta’ Ġesù, għax flimkien ma’ Ġużeppi ta’ Arimatija jmur għand Pilatu u jitolbu l-ġisem ta’ Ġesù. Nikodemu stess iġib fwejjaħ li jiswew ħafna flus. L-ammont li ġab Nikodemu għad-difna ta’ Ġesù kien l-ammont li jintuża għar-rejiet. Imma f’dan il-mument, fit-tielet kapitlu ta’ San Ġwann, l-Evanġelista jirrakontalna dan id-djalogu, li jikkonċentra fuq il-magħmudija… Read more »

“The Lord’s forgiveness and mercy bring peace in our hearts” – The Archbishop

Mass on Divine Mercy Sunday

  The Sanctuary of the Divine Mercy, San Pawl tat-Tarġa, Naxxar

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Araw idejja u riġlejja. Jiena hu” (Lq 24:39). Fil-jum tal-irxoxt tiegħu l-Mulej jersaq lejn l-aħwa, lejn il-ħdax miġbura fil-kamra ta’ fuq u jieqaf f’nofshom u jagħtihom l-aqwa teżor, l-ikbar ġid. It-tislima tiegħu tiġbor dan kollu: “Is-sliem għalikom” (Ġw 20:19).

“Għaliex tħawwadtu?” jgħidilhom, “għaliex dan it-tħassib kollu f’qalbkom? Araw idejja u riġlejja. Jiena hu” (Lq 24:38-39). Kull meta aħna nitħawdu minħabba dnubietna, kull meta qalbna titqal bit-tħassib, il-Mulej ifakkarna fil-pjagi mqaddsa tiegħu… Read more »

Mass is not only to be watched on television but it is to be lived in our community – The Archbishop

Mass on the feast of St Gregory

  St Catherine's Old Church also known as St Gregory's Church

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dan ir-rakkont sabiħ jiġri propju dakinhar tal-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet. Dakinhar stess, jgħidilna Luqa, li qed jikteb dan it-tielet Evanġelju: “Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa” (Lq 24:13).

Id-dixxipli diġà semgħu li l-qabar vojt, li semgħu ukoll ir-rakkont tan-nisa li dehrulhom xi anġli u qalulhom li Ġesù hu ħaj, li qam mill-imwiet. Imma dawn iż-żewġ dixxipli jiddeċiedu li jitilqu minn Ġerusalemm u għal għonq it-triq il-qalb tagħhom hi mimlija swied il-qalb… Read more »

Recognising the Risen Lord in our brothers and sisters – The Archbishop

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Għalfejn qiegħda tibki?” ( Ġw 20:13). Din il-mara mwieżna u mħarrka, imqanqla mill-imħabba, tmur biex tidlek il-katavru tal-maħbub Ġesù biż-żjut imfewħa b’sinjal tal-qima u ta’ preżervazzjoni, u ssib qabar vojt.

Tibqa’ tippretedi li ssib katavru. “Jekk ħadtu int minn hawn, għidli fejn qegħedtu, u jiena nġibu lura” (Ġw 20:15). Ix-xewqa tagħha hi li terġa’ ġġib il-katavru ta’ Ġesù fil-qabar… Read more »

“Lord Jesus, stay with us” – The Archbishop on Easter Sunday

Mass on Easter Sunday

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Aħna konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lil Iżrael; iżda issa, fuq kollox ġa għaddew tliet ijiem minn dawn il-ġrajja” (Lq 24:21).

Id-dixxipli li aħna ngħidulhom id-dixxipli ta’ Għemmaws diġà kienu sejrin lejn raħal jismu Għemmaws u semgħu bl-aħbar tal-qawmien tal-Mulej mill-imwiet. Kienu għadhom Ġerusalemm. Il-kliem tagħhom jikxef li huma xhieda ta’ dak kollu li ġara… Read more »

A night of hope and courage – The Archbishop on Easter Vigil

Solemn Easter Vigil of the Lord's Resurrection

  St Paul's Cathedral, Mdina

“Min se jgerrbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar?” (Mk 16:3). Din hija domanda li llum, fil-kuntest tal-pandemija, qed nagħmluha b’modi differenti. Min se jgerrbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar li ċ-ċirkustanzi donnhom poġġewna fih? Restrizzjonijiet, għeluq, lockdowns, ansjetà, qtigħ il-qalb għall-futur, imwiet, u mard. Donnu din il-pandemija, li ilha magħna ftit iżjed minn sena, saret il-qabar tagħna. “Min se jgerrbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar?”

Illum aħna l-Insara niċċelebraw il-fidi f’Ġesù li miet u rxoxta… Read more »

On this Good Friday let us remember those who are suffering in silence – The Archbishop

The Liturgical Action of the Passion and Death of our Lord

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Jekk jiena għedt xi ħaġa mhix sewwa, urini fejn; imma jekk għedt is-sewwa, għaliex terfa’ jdejk fuqi?” (Ġw 18:23). Ġesù jgħid dawn il-kliem lil wieħed mill-għases li kien ħdejh quddiem il-qassis il-kbir u tah daqqa ta’ ħarta. “‘Hekk twieġbu lill-qassis il-kbir?’ U Ġesù qallu: ‘Jekk jien għedt xi ħaġa mhix sewwa, ureni fejn; imma jekk għedt is-sewwa għaliex terfa’ jdejk fuqi?’” (Ġw 18:22-23)… Read more »

The right to worship the living God is as essential as life, more than lotto booths and supermarkets – The Archbishop

Mass of the Lord’s Supper on Maundy Thursday

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Qegħdin infakkru l-mument meta Ġesù jirrealizza “li waslet is-siegħa tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier” (Ġw 13:1). Din hija l-mogħdija, l-Għid. Li aħna qegħdin niċċelebraw. “Is-siegħa tal-Mulej li fiha jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier”. San Ġwann stess, f’dan il-kapitlu 13 li għadna kemm qrajna, ifehimna li din il-mogħdija – dan il-passaġġ, din il-pasha, dan l-Għid – minn din id-dinja għal għand il-Missier, kienet pellegrinaġġ, proċess ta’ mħabba… Read more »

The Archbishop on Maundy Thursday: our offering is in cracked bowls; the mercy of God shines through the cracks

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Bagħatni ndewwi l-qalb miksura” (Iż 61:1). Dan il-kliem tal-Profeta Iżaija jseħħ illum aħna u nisimgħu għaliex qegħdin inkomplu l-missjoni ta’ Ġesù. Il-jum ta’ Ġesù huwa dejjem magħna. Din il-kitba tal-Profeta Iżaija, li Ġesù jaddotta bħala kitba programmatika għalih, issir ukoll il-programm tal-ħidma tagħna u tal-preżenza tagħna fost il-poplu.

“Bagħatni ndewwi l-qalb miksura”. Aħna nafu li l-ħajja tlaqqagħna ma’ tant qlub li huma maqsuma u mhux biss miksura, anke fostna, forsi minħabba kelma żejda ta’ xi ħadd minna… Read more »