Archbishop’s Homilies

Seeking justice in all things – The Archbishop on Independence Day

  St John's Co-Cathedral, Valletta

Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna

The passage from the First Letter of Saint Paul the Apostle to Timothy from today’s first reading, is particularly relevant to us Maltese and Gozitans as we celebrate this anniversary of Independence Day 2021. In this passage, Saint Paul addresses his disciple who was chosen to be the leader, the head of a community. He was a young man filled with enthusiasm… Read more »

Midwives are ministers of life – The Archbishop

Inauguration of the new MUMN offices

  Ħal Qormi

Il-Ħadd 19 ta’ Settembru 2021, l-Arċisqof Charles Scicluna bierek l-uffiċini l-ġodda tal-MUMN waqt l-inawgurazzjoni tagħhom f’Ħal Qormi fil-preżenza tal-President ta’ Malta George Vella, il-President tal-MUMN Paul Pace u uffiċjali tal-MUMN. L-inawgurazzjoni saret f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-union.

Mons. Arċisqof talab biex fil-mumenti diffiċli u delikati tal-ħajja l-qwiebel ikomplu jkunu ministri tal-ħajja. Żied jgħid: “Nitolbok Mulej tbierek dawn l-uffiċini imma speċjalment lil min se jużahom, min se jitħarreġ hawn, id-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu biex fuq kollox l-ispirtu li jmexxi lil dak kollu li jsir hawn ikun favur il-marid, is-servizzi tas-saħħa, il-familji u s-saħħa mentali tan-nurses u l-midwives u fuq kollox li naħdmu għal soċjetà mimlija solidarjetà u għożża.”

Aktar ritratti Read more »

Whoever wants to be a leader must be a servant – The Archbishop

Mass on the 25th Sunday in Ordinary Time

  The Chapel of St Sebastian, Ħal Qormi

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Għat-tieni darba Ġesù jkellem lid-dixxipli tiegħu dwar il-persekuzzjoni li kellu jgħaddi minnha u juża kliem li jħawwadhom lid-dixxipli: “Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-bnedmin u joqtluh; u meta jkun maqtul, wara tlitt ijiem iqum mill-mewt” (Mk 9:31). Din il-ħaġa tħassibhom, ma fehmux dan il-kliem. Għaliex Profeta li kien qed jgħaddi mil-Lhudija għall-Galililija jgħallem, ifejjaq, ikeċċi x-xjaten, jitkellem dwar il-maħfra, dwar it-tjubija, il-ħlewwa u l-ħniena – kellu jingħata f’idejn il-bnedmin u joqtluh? … Read more »

“Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna”

Mass on the feast of the Exaltation of the Holy Cross

  Church of St Mary of Jesus, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Huwa Ġesù stess fl-Evanġelju li għadna kemm smajna llum li jwassalna biex nifhmu t-tifsira profonda ta’ dak il-ġest li smajna dwaru fl-ewwel qari (Num 21:4-9): Mosè jitlob lil Alla biex jeħles lill-poplu mill-gidma velenuża tas-serp. Lil Mosè, Alla jissuġġerilu jagħmel serp tal-bronż, jarbulah u kull min iħares lejh ifiq u b’hekk is-serp tal-bronż jintrefa’ u jsir mezz ta’ fejqan u salvazzjoni. 

Fl-Evanġelju Ġesù jgħid li bħalma Mosè għolla s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li Bin il-Bniedem jintrefa’ biex ikun ta’ salvazzoni, kull min iħares lejh b’fidi, b’imħabba, b’tama, ifiq (ara Ġw 3: 14-15)… Read more »

Do you know the true cost of fidelity in marriage? – The Archbishop

Mass on the 24th Sunday in Ordinary Time

  The Church of the Nativity of Our Lady, Ħal Qormi

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ma nafx jekk tinnutawx li s-saċerdot, mingħajr ħafna għajjat, meta jbus l-Evanġelju jgħid din it-talba li għadni kemm għedt jien ukoll: “Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnaddfu minn dnubietna”. L-Evanġelju tal-lum hu wieħed minn dawk li jogħrokna għorka tajba.

L-ewwel nett Ġesù jagħmel mistoqsija lid-dixxipli li qegħdin isegwuh huma u sejrin post sabiħ ħafna taħt il-muntanji Ċesarija ta’ Filippu. Hu jsaqsihom :“Min jgħidu n-nies li jien?” (Mk 8:27)… Read more »

“Let us heal and grow together” – The Archbishop

Mass on the feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary

  The Minor Basilica of the Nativity of Virgin Mary, Senglea

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Aħna nafu li Alla, ma dawk li jħobbuh jaħdem kollox id f’id magħhom għall-ġid” (Rum 8:28)”. Fit-8 ta’ Settembru aħna l-Maltin u l-Għawdxin inħossu kemm hu twajjeb, għaref u veru dan il-kliem tal-Appostlu Missierna San Pawl f’kapitlu 8 tal-Ittra tiegħu lir-Rumani. Mill-esperjenza nafu li Alla, jaħdem id f’id ma’ dawk li jħobbuh.

It-8 ta’ Settembru għalina l-Maltin u l-Għawdxin huwa jum ta’ rebħa; bir-raġun insejħulha ‘il- Vitorja’… Read more »

Who is our enemy today? – The Archbishop asks on Victory Day

Pontifical Mass on the eve of Victory Day

  The Minor Basilica of the Nativity of Virgin Mary, Senglea

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Tkun kbira setegħtu sat-trufijiet tal-art. U dan ikun is-sliem!” (Mik 5:3-4). Il-festa nazzjonali tat-8 ta’ Settembru li aħna bdejna niċċelebraw minn lejlet b’dan il-pontifikal statali, għalina l-Maltin kienet dejjem espressjoni ta’ sitwazzjonijiet diffiċli ħafna li b’volontà ngħixu fil-paċi u s-sliem, li nkunu trankwilli, li nkunu nistgħu ngawdu l-gżejjer tagħna f’armonija u meħlusa minn kull theddida ta’ jasar jew inkella ta’ qerda… Read more »

Following in the apostles’ footsteps – The Archbishop

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

F’din is-silta mill-Evanġelju ta’ San Luqa joħroġ biċ-ċar ħafna li l-appostli joħorġu mill-qalb ta’ Ġesù imma wkoll joħorġu mit-talb tiegħu. Aħna u nitolbu biex inkunu fidili lejn Ġesù u lejn il-Knisja tiegħu li hi mibnija fuq l-appostli, għandna bżonn nitgħallmu din il-lezzjoni sabiħa li jagħtina l-Mulej: “Jekk il-Mulej ma jibnix id-dar, għalxejn jitħabtu l-bennejja. Jekk il-Mulej ma jħarisx il-belt, għalxejn jishar l-għassies”… Read more »

The Archbishop inaugurates art collection at Mdina Cathedral Museum

The art collection is open to the general public as of today

L‑Arċisqof Charles Scicluna inawgura kollezzjoni ġdida ta’ opri tal‑arti fil‑Mużew tal‑Katidral tal‑Imdina. Din ingħatat b’donazzjoni minn Dr John Bugeja Caruana biex titgawda mill-pubbliku. Il‑kollezzjoni, li tinsab fis‑Sala Nobile tal‑mużew, tinkludi pitturi, għamara, għadd ta’ muniti antiki u artifatti oħra taċ‑ċeramika u tal‑fidda. Il‑pitturi jinkludu xogħlijiet ta’ Mattia Preti, Antoine Favray, Francesco Zahra u oħrajn, waqt li l‑kollezzjoni tal‑għamara hija waħda mill‑ifjen f’Malta.

Fil‑messaġġ tiegħu waqt l-inawgurazzjoni, l‑Arċisqof Charles Scicluna rringrazzja lil
Dr Bugeja Caruana tal‑ġenerożità u l‑fiduċja kbira tiegħu li jgħaddi dan il‑patrimonju artistiku lill‑Knisja sabiex jitgawda mill‑pubbliku Malti u mit‑turisti… Read more »

The Archbishop asks: Have we met Jesus?

Mass on the memorial of St Bartholomew

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

X’kien qiegħed jagħmel Natanael taħt is-siġra tat-tin? Ma nafux. Ma naħsibx li kienet xi ħaġa privata li se jsemmilu Ġesù. Is-siġra tat-tin, peress li tagħmel frott ħelu, fl-Iskrittura hija dik li tfakkarna fil-ħlewwa tal-Kelma ta’ Alla.

Ir-reazzjoni ta’ Natanael hija immedjata u nistgħu nifhmu li allura, Natanael — dan l-Iżraeli li jistħoqqlu dan l-isem — xi ħaġa li jgħidha Ġesù li “ma hemm ebda qerq fih” (Ġw 1:47), kien qiegħed jitlob għall-miġja tal-Messija mwiegħed fl-Iskrittura, imwiegħed fil-Kelma ta’ Alla… Read more »