Archbishop’s Homilies

The merits of humility and forgiveness – The Archbishop

Mass for the memorial of Saints Pontian and Hippolytus

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jinsisti diversi drabi fuq il-maħfra ta’ bejnietna u jagħmilha kważi kundizzjoni biex nidħlu fis-saltna. Il-parabbola li smajna tikkonkludi b’din it-tagħlima importanti ta’ Ġesù: “Hekk jagħmel lilkom Missieri li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom” (Mt 18:35). Minn qalbkom, mhux taparsi, minn qalbkom!

Aħna nafu kemm hu diffiċli taħfer, forsi iżjed diffiċli tinsa milli taħfer… Read more »

“Let us welcome children as a true gift” – The Archbishop

Mass on the feast of St Chiara, foundress of the Order of Poor Claire Sisters

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Huwa ta’ pjaċir għalija li llum nintroduċi wieħed mill-għaxar saċerdoti l-ġodda tagħna, is-Salesjan Dun Damian Formosa, li għandu esperjenza ta’ missjunarju fil-Kenja. Bħalissa qiegħed hawn għaliex il-vjaġġi huma diffiċli ħafna. Insellmulu u nawgurawlu ħafna, u b’mod speċjali, permezz tiegħu, insellmu lill-familja mwaqqfa minn Don Bosco.

Ġesù llum isejjaħ tfajjel ċkejken u jqiegħdu f’nofs id-dixxipli tiegħu biex jgħallimhom min hu l-akbar fis-saltna tas-smewwiet… Read more »

Trust in Him and the Lord will help you – The Archbishop

Mass on the 19th Sunday in Ordinary Time

  Chapel of St Mary Magdalen, Ħad-Dingli

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Xi tfisser li timxi fuq il-baħar? Nafu li għalina l-bnedmin dil-ħaġa mhix possibbli. Sa mill-eqdem żminijiet ivvintajna mezzi kif nistgħu naqsmu l-baħar. Illum bil-hovercrafts tista’ wkoll tagħmel cushion ta’ arja li qisha qed timxi fuq il-baħar. Imma l-bniedem li jimxi fuq il-baħar jifhem li hi xi ħaġa lil hinn minnu. Hu Alla biss li jista’ jimxi fuq il-baħar. Imma xi tfisser? … Read more »

St Dominic fought for the faith of the uniqueness of the human being – The Archbishop

Mass on the liturgical feast of St Dominic on the eighth centenary of his death

  Minor Basilica of Our Lady of Safe Haven and St Dominic

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Dawl jiddi fid-dlam” (Ġw 1:5). Meta naħseb f’San Duminku b’mod speċjali aħna u nibdew b’mod solenni llum s-sena li twassalna fis-6 ta’ Awwissu tal 2021 biex niċċelebraw b’ferħ kbir it-800 sena mill-mewt tiegħu, meta naħseb f’San Duminku faċilment jiġuni dawn il-kliem mill-ewwel kapitlu ta’ San Ġwann: “dawl jiddi fid-dlam”.

L-Evanġelista japplikahom għal Ġesù imma f’intuwizzjoni feliċi li kellha Santa Katerina ta’ Siena fid-djalogu mal-Missier, irrakuntat li l-Missier indika lil Duminku bħala xebh straordinarju addirittura fil-fattizzi tiegħu mal-Iben ta’ Alla magħmul bniedem… Read more »

“The doctor of our soul” – The Archbishop on the feast of the Transfiguration

Pontifical Mass on the feast of the Transfiguration of the Lord

  Parish Church of the Transfiguration, Ħal Lija

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Ġesù resaq lejhom, messhom u qalilhom: ‘Qumu, la tibżgħux’” (Mt 17:7).

Din is-silta minn kapitlu 17 tal-Evanġelju ta’ San Mattew, għalina n-nies ta’ Ħal Lija hija għażiża ħafna għaliex hija s-sinsla tal-antifona tas-Salvatur. Aħna nafuha bil-Latin: “et accessit Iesus et tetigit eos dixitque eis surgite et nolite timere” (“Ġesù resaq lejhom, messhom u qalilhom: ‘qumu la tibżgħux’”)… Read more »

“Let us remember the pastors who came before us” – Mass in suffrage for the soul of the first Maltese bishop

Mass in memory of the demise of Bishop Baldassare Cagliares

  Archbishop's Palace, Valletta

It-Tlieta 4 ta’ Awwissu 2020, l-Arċisqof Charles Jude Scicluna ċċelebra quddiesa fil-Palazz tal-Arċisqof, fil-Belt Valletta, b’suffraġju għal ruħ l-Isqof Baldassare Cagliares, l-ewwel isqof Malti. Din hija l-ewwel darba li l-Arċisqof Scicluna ċċelebra quddiesa mill-Palazz.

Minn riċerka li saret irriżulta li l-Isqof Baldassare Cagliares, li bena dan il-palazz, kien ħalla fil-wirt li kull meta ssir quddies fl-Oratorju ta’ San Ġużepp (li jinsab fil-palazz stess) niftakru fih fit-talb tagħna… Read more »

Showing generosity not only amongst us but also towards foreigners even at this challenging time – The Archbishop

Mass on the 18th Sunday in Ordinary Time

  Chapel of St Mary Magdalen, Ħad-Dingli

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju tal-lum jibda b’mument partikolari ħafna fil-ħajja ta’ Ġesù. Għalkemm l-Evanġelju stess ma jagħtiniex dettalji imma jibda b’dan il-kuntest verament partikolari. Ġesù jisma’ bl-aħbar tal-mewt ta’ Ġwanni l-Battista, dak li kien indikah bħala l-ħaruf ta’ Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, dak li kien preżenti fil-magħmudija tiegħu, dak li wrieh lid-dinja.

Anke f’kuntest ta’ vjolenza għaliex qatlulu ħabib kbir, il-Mulej jibqa’ jħobb, jibqa’ juri sentimenti ta’ ħniena, ta’ kompassjoni… Read more »

“From material food the Lord gives us spiritual food” – The Archbishop

Mass on the feast of St Peter's Chains and the consecration of the new altar

  Parish Church of St Peter's Chains, Birżebbuġa

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Inti Pietru u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi” (Mt 16:18). Santu Wistin jgħid li l-blata hija l-fidi li jistqarr Pietru. Hija l-fidi li llum ġabritna hawn u nikkonsagraw dan il-blat antik u sabiħ li aħna nsejħulu rħam, biex isir l-artal li fuqu noffru s-sagrifiċċju.

Fil-bidu, il-Knisja fakkritna li aħna wkoll imsejħin inkunu artal li fuqu jsir it-talb u s-sagrifiċċju lil Alla… Read more »

“Pulling the same rope” – The Archbishop

Thanksgiving Mass with frontline healthcare workers

  Minor Basilica of Christ the King, Paola

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fid-dawl tal-Evanġelju li għadna kemm smajna (Lq 5:17-26) u li qara Fr Bertrand Vella, wieħed miċ-Chaplains ta’ Mater Dei, nixtieq noffri tliet riflessjonijiet.

Dan ir-rakkont insibuh fi tliet Evanġelji minn erba’ u għalhekk jurina kemm hu mument importanti fil-ħajja ta Ġesù. Kellhom ikunu żgħażagħ biex jitilgħu minn fuq il-bejt u jgħaddu wieħed minn sħabhom mifluġ mix-xorok! L-insistenza tagħhom wasslet lil seħibhom għall-fejqan… Read more »

“Thank you for bringing the missionary ideal back on the agenda of the Church in Malta” – The Archbishop

Incardination Mass of two priests from the ICPE Mission

  Chapel at The Archbishop's Seminary, Tal-Virtù

Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna

“Follow me,” these were the first words Simon, Son of Jonah, heard on the Sea of Galilee when Jesus called him. He was with his brother Andrew. These are also the last words which Jesus addresses to Peter towards the end of the Gospel of John. There is another passage where Peter is curious about what is going to happen to John and Jesus snubs him and says: “It is not your business… Read more »