Archbishop’s Homilies

You are a gift to the world and to humanity – The Archbishop

Mass offered for the current situation in the United States, so that reconciliation may prevail over violence

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Il-mistoqsija ta’ dan, wieħed mill-kittieba, kienet mistoqsija importanti. Fi żmien Ġesù kien hemm kontroversja: liema fost ħafna liġijiet li kienu żvilupaw mill-ewwel kotba tal-Iskrittura li kellhom diġà l-liġijiet li ta Mosè lill-poplu Lhudi, liema minn ħafna mijiet ta’ liġijiet kienet l-iżjed importanti, liema liġi l-iżjed importanti.

Dawn il-liġijiet kellhom l-isem ukoll ta’ kmandament. Il-kelma kmandament f’dan il-kuntest mhux qed jirreferi biss għall-10 kmandamenti imma għal-liġijiet kollha li mbagħad żviluppaw wara l-esperejenza tal-għoti tal-10 kelmiet, tal-10 kmandamenti lill-poplu Lhudi… Read more »

Let’s give God his due, we belong to God, not to the politician, the king, or the emperor – The Archbishop

Mass offered for our Bishops so that, enlightened by the Holy Spirit, they may continue to make the necessary decisions for the Christian community in our islands

  The Chapel of Our Lady of Manresa, the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Riedu jinbxuh imma qalu verità kbira dwar l-atteġġjament ta’ Ġesù li jġagħalna naħsbu. “Mgħallem, aħna nafu li inti raġel tħobb is-sewwa u li ma tħabbel rasek b’ħadd għax int lejn wiċċ ħadd ma tħares, imma t-triq ta’ Alla tgħallimha kif tassew hi” (Mk 12:14).

L-ewwel talba li nixtieq nagħmel fid-dawl ta’ l-Evanġelju li aħna l-Isqfijiet, is-saċerdoti nimitaw lil Ġesù, inkunu nies li nħobbu s-sewwa, li ma nħabblu rasna b’ħadd… Read more »

The Spirit of the Lord is a good friend, he is there to be our guide and counsellor – The Archbishop

Holy Mass on the Solemnity of Pentecost

  The Shrine of Our Lady of Mellieħa

Sunday Mass from the Shrine of Our Lady of Mellieħa – 31 May, 10:30am

Sunday Mass from the Shrine of Our Lady of Mellieħa – 31 May, 10:30amPowered by Restream https://restream.io/

Posted by Archdiocese of Malta on Sunday, May 31, 2020 Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna

The Gospel we have just heard from Chapter 20 of John, brings us back to the first day, to the day of the resurrection… Read more »

A message by the Archbishop to adolescents preparing for the Sacrament of Confirmation

  The Archbishop's Curia, Floriana

Fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, li tfakkar il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fuq l-appostli, l-Arċisqof Charles Scicluna wassal messaġġ ta’ kuraġġ lill-adolexxenti li qegħdin jippreparaw għall-Griżma tal-Isqof.

Mill-uffiċċju tiegħu fil-Kurja, l-Arċisqof fakkarhom li l-Ispirtu s-Santu li se jirċievu ‘l quddiem f’dan is-sagrament huwa dak li se jibqa’ magħhom għal dejjem. Read more »

Jesus prays on us and for us the gift of unity – The Archbishop

Mass offered for married couples to be there for each other and love each other even during the challenges this particular time brings

  The Chapel of Our Lady of Manresa, the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Din is-silta mill-kapitlu 17 ta’ San Ġwann hija silta għażiża għaliex huwa l-mument meta Ġesù f’Ħamis ix-Xirka jitlob għalina.

Fil-fatt, fil-bidu ta’ din is-silta l-kelma tiegħu hija ċara ħafna: “M’iniex nitlob għal dawn biss”. Dawn huma dawk li hemm madwaru li fuqhom kien talab it-talba tal-konsagrazzjoni. Kien tahom il-kmandamenti għeżież tiegħu. “M’iniex nitlob għal dawn biss imma wkoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom” (Ġw 17:20)… Read more »

We glorify Jesus by following his commandments – The Archbishop

Holy mass on the feast of St Filippo Neri offered to those who are abroad receiving treatment

  The Chapel of Our Lady of Manresa, the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

F’dawn il-ġranet qabel Pentekoste, Għid il-Ħamsin, naqraw siltiet sbieħ ħafna imma pjuttost impenjattivi mill-Evanġelju skont San Ġwann. Propju d-diskors imsejjaħ saċerdotali ta’ Ġesù li nsibuh fil-kapitli 16 u 17 tal-Evanġelju skont San Ġwann.

Hawnhekk Ġesù qiegħed fi djalogu mal-Missier, ma’ Missieru l-Mulej. Qegħdin fl-aħħar ċena ftit sigħat qabel tibda l-passjoni ħarxa tiegħu, u Ġesù jitkellem dwar il-glorja, il-glorja li biha ta ġieħ lil Missieru u l-glorja li bih il-Missier jagħraf l-ubbidjenza tal-Iben… Read more »

I lift up my heart to the Lord because he is with me in divinity, power and love – The Archbishop

The Seventh Sunday of Easter and the Ascension of Christ

  The Shrine of Our Lady of Mellieħa

Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna

“I am not in the world any longer but they are in the world and I am coming to you” (Jn 17:11). On the feast of the Ascension of Our Lord, these words from chapter 17 of the Gospel of John, actually bring us the fundamental message that we celebrate on this great solemnity.

“They are in the world and I am coming to you”… Read more »

Rita, chosen by the Lord to be an image of his suffering – The Archbishop

Mass on the beginning of the pastoral work of Fr Alex Cauchi OSA as parish priest of St Augustine Parish

  The Parish Church of St Augustine, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Rita kellha ħajja iebsa. Nistgħu ngħidu li l-imħabba tagħha miċ-ċokon u b’mod speċjali meta kienet għarusa u omm irżina kienet imdawra b’ħafna vjolenza. L-imħabba tagħha kienet bħal warda mdawra b’ħafna xewk.

L-ikonografija jew ix-xbihat li għandna ta’ Santa Rita jfakkruna li l-Mulej fiċ-ċirkustanzi ta’ ħajjitha għażilha biex tkun xebh tat-tbatija tiegħu. Imma wkoll li bl-imħabba tagħha tegħleb it-tbatija u tittrasformaha… Read more »

When sorrow turns into joy – The Archbishop

Mass offered to all those who work in the media to always spread the truth

  The Chapel of Our Lady of Manresa, the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Dan id-diskors ta’ Ġesù u dan id-djalogu mad-dixxipli tiegħu jsir f’Ħamis ix-Xirka, lejlet il-passjoni u l-mewt tiegħu, ftit sigħat qabel jiġi arrestat u jibda jiġi ttorturat. F’dan id-diskors Ġesù jitkellem fuq żewġ livelli. L-ewwel jitkellem fuq dawn is-sigħat li ġejjin fuqu u li matulhom jittieħed mid-dixxipli tiegħu u ma jibqgħux jarawh iżjed għaliex jindifen fil-qabar. Imma jitkellem ukoll fuq il-mument meta wara ftit jerġgħu jarawh (ara Ġw 16:16)… Read more »

Jesus is present with us through the Holy Spirit – The Archbishop

Mass offered for educators and parents so as not to be discouraged in the academic teaching of their children and find the help they need

  The Chapel of Our Lady of Manresa, the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Din is-silta mill-kapitlu 16 ta’ San Ġwann tibda tippreparana bil-mod il-mod għat-tluq ta’ Ġesù minn din id-dinja fil-misteru tal-passjoni u l-mewt tiegħu, tal-qawmien tiegħu mill-imwiet, tat-tlugħ is-sema tiegħu.

“Jaqblilkom li jiena mmur” (Ġw 16:7). Dan huwa kliem li għall-qalb tal-bniedem huwa diffiċli għax meta aħna ngħożżu lil xi ħadd, l-aħħar ħaġa li tiġi f’moħħna hija li ninfirdu minnu… Read more »