Archbishop’s Homilies

Are you willing to share what you have with others? – The Archbishop

Mass on the 27th Sunday in Ordinary Time and on Grandparents Day

  The Shrine of Our Lady of Atocia (Tas-Samra), Ħamrun

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dan ir-raġel li ltaqa’ ma’ Ġesù kien raġel tassew twajjeb; kien raġel għani, kif jgħidilna l-Evanġelju ta’ San Mark li għadu kemm qara Fr Andrew. Imma kellu wkoll l-għatx għall-ħajja ta’ dejjem. “Mgħallem tajjeb, x’għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem?” (Mk 10:17). Donnu dan ir-raġel, għalkemm kien raġel li kellu ħafna flus, kellu x’aktarx għelieqi u ġid, kien jaf li din il-ħajja mhux għal dejjem, hemm ħajja li ma tispiċċa qatt, il-ħajja ta’ dejjem… Read more »

You are called to be the pastor of this tiny community with deep roots in history – The Archbishop

Mass on the beginning of the pastoral work of Fr Mario Tong as archpriest of Mdina parish

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Qaddis hu t-tempju ta Alla, li huwa intom” (1 Kor 3:17). Dan it-tempju li ġie kkonsagrat bħal-lum mill-Isqof predeċessur tiegħi Cocco Palmieri hu sinjal ta’ dak li hu aħna. Hu tempju mibni mill-ġebel, imżejjen bl-isbaħ irħam u b’dak kollu li l-arti tista’ toffri, imma jibqa’ sinjal tat-tempju ta’ Alla li hu aħna.

Dan it-tempju ġie kkonsagrat wara li l-katidral li kien hemm qabel li ġarrab ħsarat kbar fit-terremot tal-1693 u b’xi mod hu sinjal ukoll ta’ kemm-il darba aħna niġġarrfu u l-Mulej jerġa’ jqajjimna fuq saqajna… Read more »

May you be a caring shepherd, who does all he can for his flock – The Archbishop

Mass on the beginning of the pastoral work of Fr Claudio Borg OP as parish priest of Jesus of Nazareth parish

  The Parish Church of Jesus of Nazareth, Tas-Sliema

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Is-silta mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli, li smajna llum fit-Tieni Qari, tfakkarna fix-xirka tal-Appostli. Fil-fatt, San Luqa li kiteb l-ktieb tal-Atti tal-Appostli, jerġa’ jirrepeti l-ismijiet tal-Appostli tal-Mulej. Din id-darba jsemmi ħdax, għaliex Ġuda l-Iskarjota, ma kienx għadu magħhom. “Ilkoll qalb waħda kienu jitolbu flimkien ma’ xi nisa u ma’ Marija, Omm Ġesù u ma’ ħutu.” (Atti 1:14).

Dan il-vers qasir, il-vers 14 tal-ewwel kapitlu tal-Atti tal-Appostli, jippreżentalna x-xirka tad-dixxipli tal-Mulej, li huma magħżula biex jagħmlu dak kollu li hu ordnalhom b’tifkira tiegħu, magħqudin ilkoll f’qalb waħda… Read more »

The Army guarantees that we remain a civilised country – The Archbishop on the Armed Forces Day

  St John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“M’intix ’il bogħod mis-saltna ta’ Alla” (Mk 12: 34). Ġesù jgħid hekk lil dan l-għaref tal-liġi, dan il-kittieb, li rah kemm kien wieġeb bil-għaqal meta aċċetta l-parir ta’ Ġesù li jekk trid tifhem il-qofol tal-liġi, hemm kelma waħda biss: l-imħabba. “Mgħallem, għandek raġun tgħid li wieħed hemm kmandament u m’hemmx ieħor ħliefu. Iva li tħobb lilu,” lill-Mulej, “b’qalbek kollha, b’moħħok kollu, bil-qawwa tiegħek kollha u tħobb lill-għajrek bħalek innifsek, huwa l-aqwa, aqwa minn kull sagrifiċċju” (Mk 12:32-33)… Read more »

St Faustina Kowalska reminds us that God is always merciful – The Archbishop

Mass in remembrance of St Faustina Kowalska

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din is-silta mill-Evanġelju ta’ San Luqa, tintuża minn dejjem biex wieħed jagħmel distinzjoni bejn il-ħajja attiva u l-ħajja kontemplattiva. Xi rrid infisser? Il-ħajja ta’ min hu medhi fid-dinja tax-xogħol, fil-ħajja tal-familja, fin-negozju, fil-professjoni u jrid isib mod ta’ qdusija f’dan kollu. U l-ħajja ta’ dawk li għaliex għandhom vokazzjoni speċjali; il-ħin kollu f’riġlejn Ġesù, jisimgħu l-Kelma tiegħu, jitolbu għalina. Il-Knisja għandha bżonn dawn iż-żewġ pulmuni importanti… Read more »

“The thirst to be in a loving environment” – The Archbishop

Mass on the 27th Sunday in Ordinary Time and on the first Correctional Officers' Day

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù ma jistħix isejħilna ħutu (ara Lhud 2:11). Laqtitni ħafna din l-espressjoni mill-Ittra lil-Lhud, mit-tieni qari li għadna kemm smajna llum. “Għax kemm dak li jqaddes,” il-Mulej fis-safa u fl-imħabba tiegħu, “u dawk li jiġu mqaddsin,” aħna li għandna bżonn il-ħniena tiegħu, li għandna bżonn il-korrezzjoni tiegħu, “ilkoll huma mill-istess wieħed” (Lhud 2:11).

Din l-espressjoni profonda tal-awtur tal-Ittra lil-Lhud qed tħares lejn il-Missier, li bagħat lil ibnu biex jifdina u qal li huwa l-Iben t’Alla magħmul bniedem, qed iħares lejna… Read more »

The Lord’s promise is a promise of mercy and love – The Archbishop

Mass of the perpetual profession of Sr Maria Cilia of the Ursuline Sisters of St Angela Merici

  The Church of Our Lady of Loreto, Gwardamanġa

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Ibqgħu fl-imħabba tiegħi” (Ġw 15:9). Kemm hi ħaġa ta’ ferħ, ta’ faraġ, li tisma’ dan il-kliem ta’ Ġesù; li meta jitkellem fuq ir-relazzjoni tagħna miegħu, u tiegħu magħna, juża kelma waħda: ‘l-imħabba’. “Ibqgħu fl-imħabba tiegħi” (Ġw 15:9). U l-kmandament li jagħtina juża l-istess verb: ‘li tħobbu lil xulxin’. “Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin” (Ġw 15:12). U l-imħabba li tiġbor ir-relazzjoni tagħna miegħu u tiegħu magħna hi mħabba straordinarjament qawwija… Read more »

The Archbishop to the Judiciary: Be a thorn in the flesh for those who do not pay for their dishonesty and a sign of hope to those who live righteously

Mass on the the opening of the Forensic Year

  St John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Kelma ta’ Alla li llum il-Knisja qed taqra fil-knejjes kollha madwar id-dinja, titkellem dwar il-ġustizzja u l-ġudizzju. Il-ġustizzja, jgħidilna l-ktieb tal-profeta Baruk, “hi min-naħa tal-Mulej Alla tagħna” (Bar 1:15). Quddiem din il-ġustizzja li għandha għajn divina — għax Alla la jqarraq u lanqas jitqarraq — il-ġustizzja tagħna tidher dgħajfa u fallibbli. “Iżda min-naħa tagħna,” jgħid il-profeta Baruk, “kif aħna llum, aħna għandna l-għajb ma’ wiċċna” (Bar 1:15)… Read more »

The Broadcasting Authority’s service helps the critical disposition of our people – The Archbishop

Mass on the 60th anniversary of the founding of the Broadcasting Authority

  St John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-oriġini tal-Awtorità tax-Xandir hu antik minn mill-kriterji tagħna. Fl-1935 kien hemm l-ewwel bidu ta’ awtorità li tipprova tikkontribwixxi għal ċerta armonija fis-servizz tax-xandir. Imma fl-1961 ingħata bidu għal din l-awtorità li għadha magħna sal-lum, li fl-Indipendenza, fl-1964, ħadet ir-rwol kostituzzjonali. Kienet għażla tal-Istat Malti li din l-awtorità tkun impoġġija proprju bħala parti mill-qafas tal-istituzzjonijiet essenzjali tal-pajjiż. Intom u tiċċelebraw sittin sena, nixtieq noffri ftit riflessjonijiet fis-sitwazzjonijiet li qed ngħixu llum… Read more »

Seeking justice in all things – The Archbishop on Independence Day

  St John's Co-Cathedral, Valletta

Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna

The passage from the First Letter of Saint Paul the Apostle to Timothy from today’s first reading, is particularly relevant to us Maltese and Gozitans as we celebrate this anniversary of Independence Day 2021. In this passage, Saint Paul addresses his disciple who was chosen to be the leader, the head of a community. He was a young man filled with enthusiasm… Read more »