Monthly Archives: October 2023

Liturgical celebrations of Archbishop Charles Jude Scicluna in November 2023

Matul ix‑xahar ta’ Novembru, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra l‑quddies ta’ matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30am, tiġi ċċelebrata quddiesa li tixxandar fuq TVM, mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑rużarju li tixxandar fuq Knisja.mt u Newsbook.com.mt, u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta…
  • Read more »

All Saints’ and All Souls’ Day

Għada l-Erbgħa, l-1 ta’ Novembru 2023, fis-6pm, l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi ser jiċċelebra quddiesa fil-Festa tal-Qaddisin Kollha, fil-Katidral ta’ San Pawl fl-Imdina. Waqt il-quddiesa seminarist se jirċievi l-Ministeru tal-Akkolitat.

Il-Ħamis, 2 ta’ Novembru, fid-9:30am, fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha, se ssir quddiesa fil-Kappella tal-Madonna tal-Ħniena fiċ-Ċimiterju ta’ Ħaż-Żabbar, li se tixxandar fuq TVM, Knisja.mtNewsbook.com.mt. L-Insara huma mistiedna jitolbu wkoll għall-erwieħ kollha li marru qabilna bis-sinjal tal-fidi u bit-tama tal-qawmien mill-imwiet, biex bil-ħniena ta’ Alla jitnaddfu minn kull dnub… Read more »

Notice

On Thursday 2nd and Friday 3rd November 2023, the Archbishop’s Curia, including the Marriage Office in Floriana, and the Ecclesiastical Tribunal in Valletta, will be closed all day.

The Curia reopens on Monday, 6th November 2023. Read more »

Mass & Rosary – 31st October 2023, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 31st October

Readings of the day

First Reading: Romans 8:18-25
Psalm: 125 (126):1-2ab,2cd-3,4-5,6

Gospel: Luke 13:18-21

In those days, Jesus said: “What is the kingdom of God like? And to what should I compare it? It is like a mustard seed that someone took and sowed in the garden; it grew and became a tree, and the birds of the air made nests in its branches.”

And again he said, “To what should I compare the kingdom of God? It is like yeast that a woman took and mixed in with three measures of flour until all of it was leavened.” Read more »

Let us always do good – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Hemm sitt ijiem li fihom wieħed għandu jaħdem; mela fihom ejjew biex titfejqu, u mhux is-Sibt!” (Lq 13:14). Din hija d-dikjarazzjoni li għamel il-kap tas-Sinagoga, u skont l-Evanġelju, għamilha “b’saħna fuqu”. Ir-raġuni kienet illi Ġesù kien għadu kif fejjaq mara li kienet ilha tmintax-il sena sħaħ marida u, minħabba l-mard tagħha, kienet ukoll milwija ħafna, lanqas kienet tista’ toqgħod dritta. 

X’naraw fl-attitudni ta’ Ġesù, mbagħad min-naħa l-oħra, tal-kap tas-Sinagoga? … Read more »

The Pope’s prayer for peace around the world

Mary, look at us! We stand here before you. You are our Mother, and you know our struggles and our hurts. Queen of Peace, you suffer with us and for us, as you see so many of your children suffering from the conflicts and wars that are tearing our world apart.

This is a dark hour. This is a dark hour, Mother. In this dark hour, we look to you, and in the light of your countenance we entrust ourselves and our problems to your maternal Heart, which knows our anxieties and fears… Read more »

Synod Report: A Church that involves everyone and is close to the world’s wounds

The Synthesis Report at the conclusion of the 16th General Assembly of the Synod on Synodality is published. Looking ahead to the second session in 2024, the text offers reflections and proposals on topics such as the role of women and the laity, the ministry of bishops, priesthood and the diaconate, the importance of the poor and migrants, digital mission, ecumenism, and abuse.

Women and the laity, diaconate, ministry and magisterium, peace and the climate, the poor and migrants, ecumenism and identity, new languages and renewed structures, old and new missions (including the “digital” mission), listening to all and probing everything more deeply, even the most ‘controversial’ issues… Read more »

The beauty of love – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of the Sisters of Charity, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir tal-liġi?” (Mt 22:36). Din il-mistoqsija li għamlu lil Ġesù – kif smajna fl-Evanġelju llum – kienet fi żmien Ġesù mistoqsija li jagħmlu l-għorrief biex jagħżlu liema fost il-kmandamenti kien l-iktar wieħed importanti. Kellhom diversi liġijiet u kmandamenti – kien hemm ’l fuq minn 600, uħud jgħidulek x’għandek tagħmel u oħrajn x’m’għandekx tagħmel. U kienu jiddilettaw jagħmlu din id-diskussjoni biex jagħrfu liema hu l-kmandament l-iktar importanti… Read more »

Mass & Rosary – 30th October 2023, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »