Monthly Archives: July 2022

To enrich oneself before God – Bishop Galea-Curmi

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull regħba” (Lq 12:15). Din is-sentenza ta’ Ġesù fl-Evanġelju llum hi, biex ngħid hekk, il-qofol tal-messaġġ tiegħu, u torbot ma’ dak li smajna f’silta oħra tal-Kelma ta’ Alla, l-Ittra ta’ San Pawl lill-Kolossin, meta jgħid li “r-regħba hi idolatrija” (Kol 3:5).

X’inhi r-regħba? Hi l-kilba biex inti dejjem ikollok, u jkollok aktar, u dejjem aktar, u qatt ma inti kuntent jew kuntenta b’dak li għandek, u minħabba f’hekk il-ħajja kollha ssir ġirja biex int takkumula aktar… Read more »

“What is the value of having wealth but not having love?” – The Archbishop

  The Parish Church of St Anne, Marsaskala

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ilkoll nafu kemm jista’ joħloq inkwiet dan l-imbierek wirt. Donnu Ġesù xamma din il-ħaġa meta wieħed mill-folla staqsih biex jgħid lil ħuh jaqsam il-wirt miegħu (Lq 12:13). Imma mbagħad immedjatament jispjegalna fuq xiex għandna noqgħodu tassew attenti u juża din il-kelma qawwija: “Iftħu għajnejkom, ħarsu rwieħkom minn kull rebgħa”. Hu jispjegalna “għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam,” jgħid, “ħajtu ma tiddependnix mill-ġid li jkollu” (Lq 12:15)… Read more »

How will I give value to my life? – The Archbishop

Mass on the 50th anniversary of the priestly ordination of Fr Mosè Borg

  The Parish Church of the Transfiguration, Ħal Lija

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Aħna mdorrijin inkejlu s-suċċess ta’ din id-dinja bil-ġid li dak li jkun ikollu mrekken u mfakkar. Anke l-ulied, kultant, iħarsu lejn il-ġenituri bħala investiment. X’se jħallulna? Ħafna drabi mal-wirt jiġi wkoll ħafna inkwiet.

Fil-fatt, l-Evanġelju tal-lum jibda proprju b’din is-sitwazzjoni, ta’ tilwim bejn l-aħwa dwar il-wirt. Ġesù jirrifjuta li jidħol f’din il-bixkla għax, kif nafu, ftit hemm soluzzjonijiet ġusti f’dawn l-affarijiet… Read more »

New archpriest for Msida parish and new pastoral care coordinator for the elderly

Dun Mario Mifsud Arċipriet ġdid għall-parroċċa tal-Imsida

L‑Arċisqof Charles Scicluna ħatar lil Dun Mario Mifsud bħala arċipriet tal‑parroċċa ta’ San Ġużepp fl‑Imsida.

Dun Mario Mifsud twieled Ħ’Attard fis‑17 ta’ Mejju 1963 u rċieva l‑edukazzjoni primarja fl-iskola statali tal-Ħamrun, is-sekondarja fil‑Liċeo, il‑Ħamrun u fis‑Seminarju Minuri. Qabel ma daħal għall‑formazzjoni saċerdotali fis‑Seminarju tal-Arċisqof f’Tal-Virtù, fl‑1988 ggradwa bħala accountant mill‑Università ta’ Malta.

Huwa ġie ordnat saċerdot fis‑16 ta’ Settembru 1994 u beda l‑ħidma pastorali tiegħu bħala viċi kappillan fil‑parroċċa ta’ Ħal Tarxien… Read more »

Sunday Mass – 31st July 2022, 9:30am

  The Parish Church of St Anne, Marsaskala

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Sunday Gospel: 31st July

The Eighteenth Sunday in Ordinary Time
Readings of the day

First Reading: Ecclesiastes 1:2; 2:21-23
Psalm: 89 (90):3-4,5-6,1213,14 & 17
Second Reading: Colossians 3:1-5,9-11

Gospel: Luke 12:13-21

Someone in the crowd said to Jesus, “Teacher, tell my brother to share the inheritance with me.” He replied to him, “Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?” Then he said to the crowd, “Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one’s life does not consist of possessions.”

Then he told them a parable… Read more »

I leave Canada greatly enriched by indigenous peoples – Pope Francis

Highlights: Meeting with a delegation of indigenous peoples

Ahead of his departure from Quebec, Pope Francis meets with a delegation of indigenous peoples to express appreciation for his welcome to Canada, saying that he hopes to have contributed to the path of reconciliation and healing.

“I bear in my heart the incomparable treasure of all those individuals and peoples who have left a mark on me; the faces, smiles and messages that remain with me; the unforgettable stories and natural beauties; the sounds, colors and emotions that touched me deeply.”

Pope Francis offered those heartfelt words of appreciation to the people of Canada, as he prepared to depart from Quebec to make a brief stop in the northernmost city of Iqaluit… Read more »

The restoration of St Augustine Convent reaches its final phase

  St Augustine Convent, Valletta

Ix-xogħol fuq il-proġett ta’ restawr tal-kunvent ta’ Santu Wistin qed joqrob lejn tmiemu. Ix-xogħlijiet li saru jinkludu r-restawr u l-konservazzjoni tal-erba’ faċċati tal-kunvent, it-tħaffir arkeoloġiku ta’ parti mill-bitħa u l-installazzjoni ta’ lift li jkun aċċessibbli għal kulħadd. Permezz ta’ dan il-proġett, ġiet irriġenerata binja estensiva li kienet ilha biex tiġi rrestawrata b’mod sinifikanti minn wara t-Tieni Gwerra Dinjija, li matulha ġġarrfu partijiet sostanzjali. Parti minn din il-binja se tinbidel f’Ċentru ta’ Interpretazzjoni tal-Komunità… Read more »

A family of love – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-familja ta’ Marta, Marija u Lazzru kienet familja fejn Ġesù sab ħafna mħabba. Ġesù kien iħobb lil din il-familja. Naraw f’dawn it-tlieta min-nies xi ħaġa li nistgħu nitgħallmu ħafna wkoll għall-ħajja tagħna.

Ħa nħarsu l-ewwel lejn Marta, li ħafna drabi nassoċjawha proprju, kif naqraw f’din is-silta, ma’ dik li kellha ħafna x’tagħmel. Għalhekk, meta Ġesù kien hemm, bdiet tagħmel il-ħafna xogħol tad-dar, għall-bżonn biex tkun ta’ servizz għalih stess; u ħaditha bi kbira għax oħtha qagħdet hemm fejn Ġesù, u ma ġietx tgħinha… Read more »

The Gospel of the day: 30th July

Readings of the day

First Reading: Jeremiah 26:11-16.24
Psalm: 68 (69):15-16,30-31,33-34

Gospel: Matthew 14:1-12

Herod the tetrarch heard of the reputation of Jesus and said to his servants, “This man is John the Baptist. He has been raised from the dead; that is why mighty powers are at work in him.”
Now Herod had arrested John, bound him, and put him in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip, for John had said to him, “It is not lawful for you to have her.” Although he wanted to kill him, he feared the people, for they regarded him as a prophet… Read more »