Monthly Archives: June 2022

No one and nothing before the Lord – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Xi kultant, fl-Evanġelju, naraw lil Ġesù qisu jġib ruħu ta’ bniedem diffiċli; ma jogħġbu xejn, jew fi tweġibiet tiegħu qisu diffiċli. U s-silta li qrajna llum, mill-Evanġelju skont San Mattew, għall-bidu tagħtina din l-impressjoni. Hawnhekk hawn tnejn min-nies li jitkellmu ma’ Ġesù, u tajjeb naraw u nifhmu x’qed jgħid Ġesù bit-tweġibiet tiegħu.

L-ewwel wieħed, li kien wieħed mill-kittieba, qallu: “Mgħallem, tmur fejn tmur, jien niġi warajk” (Mt 8:19)… Read more »

Interested in Business Ethics or Environmental Ethics?

The Professional Ethics Platform at the University of Malta is offering two inter-disciplinary postgraduate programmes coming October 2022.

The M.A. in Business Ethics aims to introduce candidates to the important ethical issues, concepts and theories linked to the context of business activities and related economic environments. The Master is an inter-faculty project—offered by the Faculty of Theology, in collaboration with the Faculty of Economics, Management and Accountancy (FEMA) and the Faculty of Laws—and brings together the fields of business studies, marketing, public policy, philosophical ethics, law, and moral theology… Read more »

Holy Mass & Rosary – 28th June 2022, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 28th June

Readings of the day

First Reading: Amos 3:1-8; 4:11-12
Psalm: 5:5-6,7,8

Gospel: Matthew 8:23-27

As Jesus got into a boat, his disciples followed him. Suddenly a violent storm came up on the sea, so that the boat was being swamped by waves; but he was asleep. They came and woke him, saying, “Lord, save us! We are perishing!” He said to them, “Why are you terrified, O you of little faith?” Then he got up, rebuked the winds and the sea, and there was great calm… Read more »

Hundreds attend Christ the Redeemer procession in Senglea

Archbishop Charles celebrated Mass on the feast of Christ the Redeemer in Senglea on Sunday afternoon. Mass was followed by a procession around the streets of Senglea during which prayers were recited for the country, the Church, and for vocations.

This was the first time the procession behind the statue of Christ the Redeemer was held in Senglea since 2019.

Earlier this week, the Archpriest of Senglea, Rev… Read more »

The law of patience and forgiveness – The Archbishop on the feast of the Redeemer

Mass and procession on the feast of the Redeemer

  The Basilica of the Nativity of Mary

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Meta Ġesù qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja” (Lq 9:51). Hekk jibda l-Evanġelju tal-lum. Qegħdin fil-kapitlu 9 ta’ San Luqa. San Luqa diġà jibda jkellimna fuq il-mument meta Ġesù jittieħed mid-dinja bil-passjoni ħarxa tiegħu, bil-mewt tiegħu fuq is-salib. Hu l-mument li nfakkruh b’din l-istatwa għażiża tar-Redentur. Wasal iż-żmien li jitgħabba bil-mard tagħna, bid-dnubiet tagħna, litteralment iġorrhom fuq spallejh… Read more »

Pope at Angelus: Only through dialogue can social peace be achieved

  St Peter's Square, the Vatican

Dear brothers and sisters, buongiorno!

The Gospel for this Sunday’s Liturgy tells us about a turning point. This is what it says: “When the days drew near for him to be taken up, he made a resolute decision to set his face to go to Jerusalem” (cf. Lk 9:51). Thus he begins his “great journey” toward the Holy City which required a special decision because it was his last one… Read more »

Rejection, commitment and perseverance – Bishop Galea-Curmi

Mass on the Thirteenth Sunday in Ordinary Time

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

Hemm tliet kelmiet li jiġbru din il-ġrajja li smajna llum fl-Evanġelju skont San Luqa, fejn lil Ġesù nsibuh b’rieda sħiħa miexi lejn Ġerusalemm. Huma kelmiet li huma ta’ għajnuna għalina li rridu nkunu dixxipli ta’ Ġesù, u nimxu warajh.

Hemmhekk ma laqgħuhx

L-ewwel nett il-kelma ‘rifjut’. Naqraw fl-Evanġelju l-kliem “Hemmhekk ma laqgħuhx”. Dan hu x’ġaralu Ġesù meta hu u sejjer lejn Ġerusalemm, ried jgħaddi f’raħal tas-Samarija… Read more »

Holy Mass & Rosary – 27th June 2022, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Lord comes with the power of his mercy – The Archbishop

Mass on the feast of the birth of St John Baptist

  St John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Huma diversi l-mumenti meta fit-talb tal-Knisja nsibu lil Ġwanni, it-tifel ta’ Żakkarija u ta’ Eliżabetta bħala l-protagonist jew wieħed mill-protagonisti. Illum qed niċċelebraw it-twelid tiegħu imma l-ewwel darba li niltaqgħu miegħu, għadu tarbija fil-ġuf, fil-festa tal-Viżitazzjoni, meta Marija maret iżżur il-qariba tagħha Eliżabetta. It-tarbija li kellha Eliżabetta fil-ġuf, li llum niċċelebraw it-twelid tagħha, qabżet bil-ferħ malli semgħet il-vuċi ta’ Marija ssellem lil Eliżabetta, xi ħaġa li Eliżabetta stess tgħid: “Malli smajt it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ” (Lq 1:44)… Read more »