Monthly Archives: June 2022

‘Overcome polemics about the liturgy to rediscover its beauty’ – Pope Francis

With an Apostolic Letter to the people of God entitled “Desiderio desideravi”, Pope Francis calls for Catholics to overcome forms of aestheticism that appreciate only outward formality or allow sloppiness in liturgy, noting that “a celebration that does not evangelize is not authentic.”

The Pope has written an Apostolic Letter to the people of God on the liturgy, to recall the profound meaning of Eucharistic celebrations as it emerged from the Council and to encourage liturgical formation… Read more »

The joy of the Church is to evangelise

Message by Bishop Joseph Galea-Curmi

“This is the joy of the Church: to evangelise”. This was a constant refrain in the words of Pope Francis in Malta, particularly in his homily in Gozo, in front of the Ta’ Pinu Shrine. Some may have missed the play on the word “joy”, which in Spanish, the Pope’s native language, is “gozo”.

Pope Francis emphasised that we are called to return to the origins, in order to renew our faith and common mission… Read more »

The Volleyball Marathon in aid of id-Dar tal-Providenza begins tomorrow

After an absence of two years due to the pandemic, Dar tal-Providenza this year is bringing back the Volleyball Marathon in aid of the Home. This was announced by Fr Martin Micallef, director of Dar tal-Providenza, during a press briefing during which details of the 12th edition of the Marathon were given.

The marathon is once again taking place at the Home’s carpark in Siġġiewi from tomorrow Friday, 1st July till Sunday, 3rd July, 2022… Read more »

Holy Mass & Rosary – 30th June 2022, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Read more »

The Gospel of the day: 30th June

Readings of the day

First Reading: Amos 7:10-17
Psalm: 18:8,9,10,11

Gospel: Matthew 9:1-8

After entering a boat, Jesus made the crossing, and came into his own town. And there people brought to him a paralytic lying on a stretcher. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, “Courage, child, your sins are forgiven.” At that, some of the scribes said to themselves, “This man is blaspheming.”

Jesus knew what they were thinking, and said, “Why do you harbour evil thoughts? … Read more »

The Mnarja feast reminds us that our roots cannot grow in concrete and cement – The Archbishop

Mass on the Solemnity of St Peter and St Paul

  St Paul's Cathedral, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Il-Mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi l-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha hekk jien sfajt meħlus minn ħalq l-iljun. Il-Mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema” (2 Tim 4:17-18). Dan il-kliem tal-Appostlu Missierna San Pawl lid-dixxiplu żagħżugħ Timotju jagħtina tifsira profonda ta’ din il-festa li qed nagħmlu llum.

L-ewwel qari jagħtina esperjenza qawwija ta’ Pietru li jiġi arrestat minn Erodi u jinħeles minn ħabs aħrax u x’aktarx mill-kundanna tal-mewt… Read more »

Luminous Kindness – Official publication commemorating Pope’s visit launched

An official publication commemorating Pope Francis’s Apostolic Journey to Malta through a series of evocative photographs and text has been launched by Archbishop Charles Scicluna.

Published by Beacon Media – the Church media group that owns Newsbook, 103 Malta’s Heart and Media Centre – the 168-page book entitled Luminous Kindness also features all the speeches and prayers made during the Pope’s visit to a number of locations in Malta and Gozo, on April 2 and 3… Read more »

The Gospel of the day: 29th June

Saint Peter and Saint Paul – Solemnity
Readings of the day

First Reading: Acts 12:1-11
Psalm: 33:2-9
Second Reading: Timothy 4:6-8,17-18

Gospel: Matthew 16:13-19

Jesus went into the region of Caesarea Philippi and he asked his disciples, “Who do people say that the Son of Man is?” They replied, “Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets.” He said to them, “But who do you say that I am?” Simon Peter said in reply, “You are the Messiah, the Son of the living God.”

Jesus said to him in reply, “Blessed are you, Simon son of Jonah… Read more »

“What does God expect of us?” – Asks the Archbishop

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Permezz tas-silta li qrajna llum mill-Evanġelju, inħoss li Ġesù jgħallimna lezzjoni għażiża. Ħafna drabi nkunu għaddejjin mill-maltemp, kemm bħala Knisja, kemm bħala soċjetà, u kemm bħala individwi. Maltemp li jħabbatna personalment u individwalment. Lill-Mulej ngħidulu: “Salvana! Se nintilfu!” (Mt 8:25). Inħossuh li hu rieqed, la jisma’, la jara. Il-Mulej illum jgħidilna din il-kelma li ta’ min ngħożżuha. “Dan il-biża’ kollu għalfejn, ja nies ta’ fidi ċkejkna?” (Mt 8:26)… Read more »