Monthly Archives: August 2021

Holy Mass & Rosary – 30th August, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 30th August

Readings of the day

First Reading: 1 Thess 4, 13-18
Psalm: 95 (96), 1 & 3. 4-5.11-12.13

Gospel: Lk 4, 16-30

In those days, Jesus came to Nazareth, where he had been brought up. He went to the synagogue on the sabbath day, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was given to him… Read more »

Sunday Mass – 29th August, 9:30am

  The Church of St Joseph the Worker, Xemxija

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Sunday Gospel: 29th August

Twenty-second Sunday in Ordinary Time
Readings of the day

First Reading: Deut 4, 1-2,6-8
Psalm: 14(15), 2-3a,3cd-4ab,5
Second Reading: James 1, 17-18,21b-22,27

Gospel: Mk 7, 1-8,14-15,21-23

In those days, the Pharisees and some of the scribes who had come from Jerusalem gathered around him, and they noticed that some of his disciples were eating with defiled hands, that is, without washing them. For the Pharisees, and all the Jews, do not eat unless they thoroughly wash their hands, thus observing the tradition of the elders; and they do not eat anything from the market unless they wash it; and there are also many other traditions that they observe, the washing of cups, pots, and bronze kettles… Read more »

Making sure the oil never runs out – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Bil-parabbola tal-għaxar xebbiet, Ġesù jrid jurina x’għandna nagħmlu biex nidħlu fis-Saltna tas-Sema. Hawn qed isemmi dawn l-għaxar xebbiet li kienu lesti biex jakkumpanjaw lill-għarus bl-imsiebaħ mixgħula – għax din kienet ċerimonja li ssir bil-lejl.

Imma Ġesù jgħid: ħamsa kienu boloh u ħamsa għaqlin. X’juri l-bluha u l-għaqal? L-għaqlin ħadu ż-żejt fil-kwies biex ikollhom biżżejjed għall-imsiebaħ, ħa jibqgħu mixgħula, u l-boloh ma ħadux żejt magħhom… Read more »

Holy Mass & Rosary – 28th August, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 28th August

Readings of the day

First Reading: 1 Thess 4, 9-11
Psalm: 97 (98), 1, 7-8.9

Gospel: Mt 25, 14-30

In those days, Jesus told his disciples this parable: “For it is as if a man, going on a journey, summoned his slaves and entrusted his property to them; to one he gave five talents, to another two, to another one, to each according to his ability… Read more »

Two 17th century chapels in Ħal Għargħur restored

Projects by the Foundation for Cultural Heritage co-financed by EU funds

Il-Kappella taż-Żellieqa

Tlesta x‑xogħol ta’ restawr u konservazzjoni fuq żewġ kappelli ddedikati lil Marija Assunta, magħrufa bħala ‘taż‑Żellieqa’ u ‘ta’ Bernarda’, żewġ kappelli tas‑seklu 17 li jinsabu f’Ħal Għargħur. Dan sar mill-Fondazzjoni għall-Patrimonju Kulturali tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta, b’kofinanzjament ta’ 80% minn fondi tal‑Unjoni Ewropea. Il‑proġetti ġew inawgurati mill‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi u mis‑Segretarju Parlamentari għall‑Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi. Preżenti wkoll is‑Segretarju Amministrattiv tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta Michael Pace Ross, u l‑kappillan Dun Christopher Galea… Read more »

Holy Mass & Rosary – 27th August, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 27th August

Readings of the day

First Reading: 1 Thess 4, 1-8
Psalm: 96 (97), 1 & 2b. 5-6. 10. 11-12

Gospel: Mt 25, 1-13

In those days, Jesus told his disciples this parable: “Then the kingdom of heaven will be like this. Ten bridesmaids took their lamps and went to meet the bridegroom. Five of them were foolish, and five were wise. When the foolish took their lamps, they took no oil with them; but the wise took flasks of oil with their lamps. As the bridegroom was delayed, all of them became drowsy and slept. 

But at midnight there was a shout, “Look! … Read more »