Monthly Archives: May 2021

The Gospel of the day: 25th May

Readings of the day

First Reading: Sir 35, 1-15
Psalm: 49 (50), 5-6.7-8.14 & 23

Gospel: Mk 10, 28-31

In those days, Peter began to say to him, “Look, we have left everything and followed you.” Jesus said, “Truly I tell you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or fields, for my sake and for the sake of the good news, who will not receive a hundredfold now in this age—houses, brothers and sisters, mothers and children, and fields, with persecutions—and in the age to come eternal life. But many who are first will be last, and the last will be first.”

Saint of the day: Saint Bede the Venerable, priest & doctor of the Church Read more »

Mother of the Church – Bishop Galea-Curmi

Mass on the memorial of Mary, Mother of the Church

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hu tassew f’waqtu li l-għada taċ-ċelebrazzjoni ta’ Għid il-Ħamsin, il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta’ Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. Dawn iż-żewġ siltiet mit-Testment il-Ġdid juruna b’mod sabiħ ħafna kif Marija hi Omm u Xbieha tal-Knisja.

Għandna s-silta mill-Evanġelju skont San Ġwann, fejn Ġesù qiegħed fuq is-salib u hemm Marija ommu li takkumpanjah sal-aħħar. Fost l-aħħar kelmiet li jgħid Ġesù, lil Marija jgħidilha “hawn hu ibnek”, u lil Ġwanni “hawn hi ommok”, biex jagħti ’l ommu lilna lkoll… Read more »

Pope on Pentecost: Open your heart to the Holy Spirit

Presiding over Mass in Saint Peter’s Basilica on Pentecost Sunday, Pope Francis recalls Jesus’ promise to send His disciples the Holy Spirit, “the ultimate gift, the gift of gifts”, the Spirit who “is the very love of God”.

“When the Paraclete comes, whom I will send to you from the Father…” (Jn 15:26). With these words, Jesus promises to send his disciples the Holy Spirit, the ultimate gift, the gift of gifts… Read more »

Holy Mass & Rosary – 24th May, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 24th May

Mary, Mother of the Church
Readings of the day

First Reading: Gen 3, 9-15-20 or Acts 1, 12-14
Psalm: 86 (87), 1-2.3 & 5.6-7

Gospel: Jn 19, 25-34

In those days, standing near the cross of Jesus were his mother, and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, “Woman, here is your son.” 

Then he said to the disciple, “Here is your mother.” And from that hour the disciple took her into his own home. After this, when Jesus knew that all was now finished, he said, in order to fulfill the scripture, “I am thirsty.” A jar full of sour wine was standing there… Read more »

A spirit that will guide you – Bishop Galea-Curmi

Mass on Pentecost

  The Parish Church of the Annunciation, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Aħna nafu t-twelid tal-Knisja minn din il-ġrajja ta’ Għid il-Ħamsin meta, kif smajna fil-Kelma ta’ Alla, l-Ispirtu s-Santu niżel fuq l-appostli, imliehom bil-qawwa tiegħu, u huma ħarġu barra jagħtu xhieda ta’ Ġesù li hu ħaj.

Nixtieq li nħarsu lejn din il-ġrajja hekk importanti u għażiża għalina lkoll li nemmnu f’Ġesù, u naraw x’tgħidilna għall-ħajja tagħna llum.

Don

L-ewwel nett, l-Ispirtu s-Santu hu don, rigal ta’ Alla… Read more »

The Holy Spirit reminds us about the truth which is God’s mercy – The Archbishop on Pentecost

Mass on Pentecoste

  The Co-Cathedral of St John, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù meta jitkellem dwar l-Ispirtu s-Santu, juża kelma għażiża. Nixtieq li niftakruha tajjeb. Illum il-Mulej, se jagħtikom dan ir-rigal kbir, l-Ispirtu Qaddis tiegħu. Hu jgħid, l-“Ispirtu hu d-difensur” (ara Ġw 14:15). Xi tfisser din il-ħaġa?

Il-kelma bil-Grieg hi ‘parakletos’, bil-Latin ‘advocatus’. Mill-kelma Latina ‘advocatus’, għandna l-kelma ‘avukat’… Read more »

Synod of Bishops will begin in the local Churches

“One listening to the others, and all listening to the Holy Spirit.”

To make the synodality desired by Pope Francis since the beginning of his pontificate concrete and visible, the next Synod of Bishops, scheduled for October 2023, will not only be celebrated in the Vatican but in each particular Church of the five continents, following a three-year itinerary divided into three phases: diocesan, continental and universal… Read more »

Mass on Pentecoste – 23rd May, 9:30am

  St John's Co-Cathedral, Valletta

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Sunday Gospel: 23rd May

Pentecost Sunday – Solemnity
Readings of the day

First Reading: Acts 2, 1-11
Psalm: 103 (104), 1ab,24ac, 29bc-30,31,34
Second Reading: Gal 5, 16-25

Gospel: Jn 15, 26-27; 16, 12-15

In those days, Jesus told his disciples: “When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who comes from the Father, he will testify on my behalf. You also are to testify because you have been with me from the beginning… Read more »