Monthly Archives: April 2021

Liturgical celebrations by Archbishop Charles Jude Scicluna in May 2021

Matul ix‑xahar ta’ Mejju, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑Rużarju. Dan il‑ħin ta’ talb jiġi mtenni fuq TVM2 fil‑5:30 p.m…
  • Read more »

Words that encourage us – Bishop Galea-Curmi

Mass in the memorial of Pope St Pius V

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-kliem ta’ Ġesù hu kliem ta’ inkoraġġiment lid-dixxipli, u lilna wkoll. Tajjeb li nifhmu l-kuntest ta’ dan li qed jgħid Ġesù. Kien għadu kif qal lid-dixxipli, ftit qabel, li sejjer, u qalilhom “fejn sejjer jien, intom ma tistgħux tiġu”. Dan ħoloq ħafna mistoqsijiet, Pietru l-ewwel wieħed qallu: “Fejn sejjer, Mulej?” U Tumas qallu: “Aħna ma nafux fejn inti sejjer.”

Ġesù għaraf dan, li d-dixxipli kienu mħawdin, imbeżżgħin, konfużi… Read more »

The importance of listening to children – Bishop Galea-Curmi

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Jien nixtieq nirringrazzjakom ħafna. Nirringrazzja lill-grupp organizzattiv, lil min ta l-kontribut tiegħu anke permezz tal-ideat u permezz taċ-chats; u fuq kollox lil dawk kollha li semgħu, għax aħna Knisja li tisma’, u hemm bżonn nisimgħu ħafna. Jiena naħseb dawn it-tliet punti – li nisimgħu l-Kelma t’Alla, nisimgħu lil xulxin u nisimgħu r-realtà ta’ madwarna – huma ta’ għajnuna kbira għalina fil-missjoni tagħna, kull fejn aħna, ilkoll kemm aħna… Read more »

One Church, One Journey: the Church in Malta continues the process of listening

Webinar ‘A Church that Listens’

Il-Knisja f’Malta organizzat it-tieni laqgħa online dwar il-proċess ekkleżjali ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed’, li saret it-Tlieta 27 ta’ April 2021. Għall-webinar bit-tema ‘Knisja li tisma’’ attendew madwar 170 parteċipant fuq il-pjattaforma Zoom. Il-preżentazzjoni, il-filmat u d-diskussjoni fil-gruppi permezz tal-breakout rooms iffukaw fuq l-attitudni pastorali tas-smigħ b’enfasi fuq x’tip ta’ smigħ għandna nagħmlu bħala dixxipli missjunarji u bħala Knisja.

Il-parteċipanti ddiskutew tliet mistoqsijiet marbuta ma’ din il-proċess: x’inhu meħtieġ biex is-smigħ tal-Kelma jitpoġġa fiċ-ċentru u x’riżorsi hemm bżonn biex dan isir; x’inhu meħtieġ biex is-smigħ iwassal għal għaqda ikbar tal-komunità Nisranija u biex ikun hemm komunikazzjoni aħjar; u s-smigħ tar-realtà li jwassal ghal tweġiba pastorali kuraġġjuża li hi meħtieġa fis-sitwazzjoni tal-lum li ġiet affettwata daqstant mill-pandemija… Read more »

New anti-corruption law for members of Vatican management

Pope Francis releases a Motu proprio requiring a declaration on the part of senior management and administrators that they are clear of convictions or investigations regarding terrorism, money laundering or tax evasion. They will also be prohibited from placing assets in tax havens or investing in companies whose principles are against the Church’s doctrine. All employees are prohibited from receiving gifts worth more than €40.

“According to Scripture, faithfulness in matters of little consequence is related to faithfulness in more important ones.”

These words introduce Pope Francis’s new Motu proprio on transparency, released on Thursday, through which the Pope will require everyone in a management position in the Holy See, and all who carry out administrative, judicial or supervisory functions, to sign a declaration stating they have never received a conviction, and that they are not subject to any pending criminal trials or investigations regarding corruption, fraud, terrorism, money laundering, exploitation of minors, or tax evasion… Read more »

Holy Mass & Rosary – 30th April, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 30th April

Readings of the day

First Reading: Acts 13, 26-33
Psalm: 2, 6-7.8-9.10-11

Gospel: Jn 14, 1-6

In those days, “Do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father’s house there are many dwelling places. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, so that where I am, there you may be also. And you know the way to the place where I am going.” 

Thomas said to him, “Lord, we do not know where you are going… Read more »

Ta’ Pinu to join Marian shrines in praying the rosary for the end of COVID-19 pandemic

Il-Papa Franġisku ta widen għax-xewqa ta’ tant Insara biex fix-xahar Marjan ta’ Mejju, il-Knisja kollha tingħaqad fit-talb lil Ommna Marija għat-tmiem tal-pandemija li issa ilha iktar minn sena tagħfas fuq id-dinja kollha. Għalhekk il-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni nieda l-inizjattiva li f’kull ġurnata tax-xahar ta’ Mejju, fis-6pm, tixxandar minn santwarji Marjani differenti t-talba tar-Rużarju li fiha jkunu jistgħu jipparteċipaw il-fidili Nsara tad-dinja kollha. Il-Papa Franġisku se jiftaħ u jagħlaq din il-“katina ta’ talb” billi jitlob minn żewġ postijiet Marjani sinifikattivi fil-Vatikan… Read more »

Pope at Audience: Meditating is a way of encountering Jesus

Dear brothers and sisters, good morning!

Today we will talk about the form of prayer called meditation. For a Christian, to “meditate” is to seek meaning: it implies placing oneself before the immense page of Revelation to try to make it our own, assuming it completely. And the Christian, after having welcomed the Word of God, does not keep it closed up within him or herself, because that Word must be met with “another book”, which the Catechism calls “the book of life” (cf. Catechism of the Catholic Church, 2706)… Read more »