Monthly Archives: January 2021

The devil’s hatred and the peace of God – The Archbishop

Mass on the forth Sunday in ordinary time

  The Church of St Catherine, Żejtun

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dawn il-Ħdud qegħdin inkomplu naqraw mill-ewwel kapitlu tal-Evanġelju ta’ San Mark. Kapitlu pjuttost twil u fih San Mark jippreżenta l-qofol tal-missjoni ta’ Ġesù. Tissemma l-belt Kafarnahum li tfisser il-belt ta’ Naħum, Kafar Naħum. Hija belt li kienet u għadha fuq ix-xatt ta’ din l-għadira l-kbira, il-Baħar ta’ Tiberijade. Kafarnahum kienet saret, biex ngħidu hekk, il-belt adottiva ta’ Ġesù. Meta telaq minn Nazaret, Kafarnahum sar iċ-ċentru fejn Ġesù kien jirritorna; kien imur minn belt għall-oħra, minn raħal għall-ieħor imma mbagħad Kafarnahum kienet il-belt fejn kien jissetilja… Read more »

Sunday Mass – 31 January, 9:30am

  The Church of St Catherine, Żejtun

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 31st January

Fourth Sunday in Ordinary Time
Readings of the day

First Reading: Deut 18, 15-20
Psalm: 94 (95), 1-2.6-7.8-9
Second Reading: 1 Cor 7, 32-35

Gospel: Mk 1, 21-28

Jesus came to Capernaum with his followers, and on the sabbath he entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes… Read more »

Working in secret and in silence – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Bla ma jaf kif”. Dan hu l-mod kif Ġesù jiddeskrivi dak li jiġri meta r-raġel jitfa’ ż-żerriegħa fl-art u din tinbet u tikber, tiżviluppa, bla ma jaf kif. U Ġesù juża din ix-xbieha biex ifisser kif taħdem is-Saltna ta’ Alla.

Hemm ħafna li jgħallimna Ġesù għal ħajjitna permezz ta’ dawn iż-żewġ parabboli. Juri kif iż-żerriegħa hija xi ħaġa żgħira, żgħira ħafna, imma għandha l-potenzjal li tikber u tiżviluppa f’xi ħaġa kbira jekk issib art tajba… Read more »

New Director for Migrants Commission

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ħatar lil Dun Anton D’Amato bħala Direttur tal‑Kummissjoni Migranti, li kienet magħrufa bħala l‑Kummissjoni Emigranti. Huwa qed jieħu post Mons. Alfred Vella li kien ilu jservi f’din il‑kariga għal sbatax‑il sena, u li issa qed imexxi l‑Uffiċċju Żwiġijiet tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta.

Dun Anton D’Amato ggradwa fl‑2009 mill‑Fakultà tal‑Liġi fl‑Università ta’ Malta. Sentejn wara beda l‑formazzjoni u l‑istudji tiegħu għall‑ħajja saċerdotali fis‑Seminarju tal‑Arċisqof u ggradwa fil‑Fakultà tat‑Teoloġija fl‑2019… Read more »

Holy Mass & Rosary – 30 January, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 30th January

Readings of the day

First Reading: Hebrews 11, 1-2.8-19
Psalm: Lk 1, 69-70.71-72.73-75

Gospel: Mk 4, 35-41

On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples: “Let us cross to the other side.”
Leaving the crowd, they took him with them in the boat just as he was. And other boats were with him. A violent squall came up and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up… Read more »

The process of ecclesial renewal ‘One Church, One Journey’

Webinar for representatives and leaders of Church commissions and entities

Il‑Kummissjoni ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed’ fi ħdan l‑Arċidjoċesi ta’ Malta organizzat webinar nhar l‑Erbgħa 27 ta’ Jannar 2021. Din il‑laqgħa kienet ippreseduta mill‑Arċisqof Charles Scicluna u għaliha attendew diversi rappreżentanti u mexxejja ta’ kummissjonijiet u entitajiet tal‑Knisja.

Matul il‑laqgħa tnediet il‑website li tinkludi riżorsi u tagħrif dwar id-dokument ta’ tiġdid pastorali tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta bit‑tema Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed, kif ukoll saru preżentazzjonijiet ta’ ħidmiet li bdew jew tlestew diġà, b’rabta mal‑istess dokument… Read more »

Official theme song for World Youth Day 2023 released

The official theme song of World Youth Day (WYD) 2023, scheduled to take place in Lisbon, Portugal, was released on Wednesday, exactly two years since the announcement of the city chosen by Pope Francis to host the next world meeting for young people.

Titled “Há Pressa no Ar” (“There’s a rush in the air”), the song is inspired by the WYD 2023 theme: “Mary rose up and went with haste” (Lk 1:39)… Read more »

Holy Mass & Rosary – 29 January, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »