Yearly Archives: 2021

Holy Mass & Rosary – 9th December 2021, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 9th December

Readings of the day

First Reading: Is 41, 13-20
Psalm: 144 (145), 1 & 9. 10-11.12-13ab

Gospel: Mt 11, 11-15

Truly I tell you, among those born of women no one has arisen greater than John the Baptist; yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven has suffered violence, and the violent take it by force. For all the prophets and the law prophesied until John came; and if you are willing to accept it, he is Elijah who is to come. Let anyone with ears listen!  Read more »

St Joseph: the savior of the Savior – The Archbishop

Closing Mass for the Year of St Joseph

  The Church of St Mary of Jesus (Ta' Ġieżu), Rabat

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju ta’ San Luqa li għadna kemm smajna, jiddeskrivi l-missjoni li jagħti Alla lill- Arkanġlu Gabrijel. Jibagħtu f’belt, “belt tal-Galilija, jisimha Nazaret” (Lq 1:26). Jibagħtu għand xebba, u din ix-xebba hi għarusa ta’ raġel “jismu Ġużeppi mid-dar ta’ David” (Lq 1:27). Innutaw, li l-ewwel deskrizzjoni tal-Madonna, mhux isimha, imma ta’ min kienet, “għand xebba, mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta’ David… Read more »

Pope at Angelus: let us look into the eyes of the discarded people we meet

  The Vatican

Dear brothers and sisters, buongiorno!

The Gospel for today’s Liturgy, the Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, brings us into the house of Nazareth, where she receives the angel’s annunciation (cf. Lk 1:26-38). Within the domestic walls, a person reveals him or herself better than elsewhere. And it is precisely within that domestic intimacy that the Gospel gives us a detail that reveals the beauty of Mary’s heart… Read more »

Cherishing her beauty – Bishop Galea-Curmi

Mass on the feast of the Immaculate Conception

  The Chapel of the Immaculate Conception, Ħal Lija

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-festa għażiża tal-Immakulata Kunċizzjoni hi festa tas-sbuħija, festa tal-ġmiel. Alla ried li lil Marija jsalvaha, jeħlisha mid-dnub, sa mill-bidu nett ta’ ħajjitha. Għalhekk, meta nħarsu lejha hi għalina dan is-simbolu ta’ ġmiel, ta’ sbuħija.  

Nixtieq li naħsbu ftit x’tgħidilna din il-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni għall-ħajja tagħna.

Grazzi ta’ dan il-ġmiel

L-ewwel nett turina li għandna nfaħħru u nirringrazzjaw lil Alla talli tana lil Marija, din li hi Immakulata Kunċizzjoni, Marija meħlusa mid-dnub sa mill-bidu… Read more »

Reflections on St Joseph by the Bishops (2)

It-tieni riflessjoni dwar Patris Corde tal-Papa Franġisku hi mill-Isqof t’Għawdex, Anton Teuma fuq it-tema Ġużeppina ‘Xbieha tal-Ħniena tal-Missier’. L-Isqof Teuma jirrifletti dwar xi tfisser tkun missier tajjeb fid-dinja tal-lum u l-isfidi tal-paternità, jaqsam ħsibijietu dwar kif nistgħu nifhmu li Ġesù kellu Missier fis-sema u missier fuq l-art.

Dawn ir-riflessjonijiet huma parti minn sensiela ta’ filmati, li tħejjew minn Behold, li hu proġett ta’ Pastorali Bibblika u Liturġika fi ħdan il-Vigarjat għall-Evanġelizzazzjoni, għal tmiem is-Sena Ġużeppina 2020-2021… Read more »

Mass on the feast of the Immaculate Conception – 8th December 2021, 9:30am

  The Chapel of the Immaculate Conception, Ħal Lija

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 8th December

Immaculate Conception of the Virgin Mary – Solemnity
Readings of the day

First Reading: Gen 3: 9-15.20
Psalm: 97: 1-4
Second Reading: Ephes 1: 3-6.11-12

Gospel: Lk 1: 26-38

In those days, the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the house of David… Read more »

53 organisations and academics petition Parliament to amend cannabis law

Marie-Louise Coleiro Preca among signatories in last-ditch attempt to protect children and young people

Former President Marie-Louise Coleiro Preca is among the signatories of a petition calling on Parliament to amend the cannabis reform bill before it is given its seal of approval.

This comes after the cannabis reform Bill cleared the committee stage on Tuesday, with no major amendments approved during four-hour session. The draft law is now expected to go through the Third Reading in parliament, which is a mere formality given government’s majority, before being signed into law by the President George Vella… Read more »

Reflections on St Joseph by the Bishops (1)

Is-Sena Ġużeppina 2020-2021, imnedija mill-Papa Franġisku permezz tal-Ittra Appostolika Patris Corde, waslet fi tmiemha. Din l-ittra tmiss ma’ seba’ temi mill-ħajja tal-maħbub San Ġużepp.

Permezz ta’ Behold, li hu proġett ta’ Pastorali Bibblika u Liturġika fi ħdan il-Vigarjat għall-Evanġelizzazzjoni, tħejjew sensiela ta’ filmati marbuta ma’ dawn it-temi flimkien mal-Isqfijiet Maltin, li rriflettew dwar is-seba’ temi għall-Knisja f’Malta u Għawdex… Read more »