Monthly Archives: February 2020

Fasting that pleases God – Bishop Galea-Curmi

Mass on a Lent retreat for the employees of the Curia, Caritas and Ecclesiastic Tribunal

  Porziunkola House, Baħar iċ-Ċagħaq

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Id-djalogu li hawn, fl-ewwel qari mill-Profeta Iżaija, bejn il-bniedem u Alla, huwa ta’ dawl għal ħajjitna. Il-Profeta juri lin-nies il-kuntrast li hemm bejn il-mod kif huma jħarsu lejn is-sawm, u dak li Alla jrid bis-sawm.

Min-naħa tan-nies hemm qisu lment indirizzat lejn Alla: aħna nsumu, u int qisek ma tindunax, ma tagħtix każ: “Għaliex somna, u int ma ħaristx? … Read more »

Liturgical celebrations to be led by Archbishop Charles J. Scicluna in March 2020

Il‑Ħadd 1 ta’ Marzu, fil‑5:00 p.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi pellegrinaġġ penitenzjali u jiċċelebra Quddiesa fl‑okkażjoni ta’ Ħadd in‑Nies, Ħaż‑Żabbar.

It‑Tnejn 2 ta’ Marzu, fis‑7:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jagħti l‑Ministeru tal‑Lettorat lil żewġ seminaristi, fis‑Seminarju tal‑Arċisqof, Tal‑Virtù.

Il‑Ġimgħa 13 ta’ Marzu, festa ta’ Ġesù Nazzarenu, fis‑6:00 p.m., Monsinjur Arċisqof imexxi pellegrinaġġ penitenzjali mill‑Knisja Arċipretali ta’ Stella Maris sal‑Knisja Parrokkjali ta’ Ġesù Nazzarenu, tas‑Sliema, fejn wara jiċċelebra Quddiesa… Read more »

The Gospel of the day: 29th February

Readings of the day

First Reading: Is 58, 9b-14
Psalm: 85 (86), 1-2.3-4.5-6

Gospel: Lk 5, 27-32

Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the customs post. He said to him, “Follow me.”
And leaving everything behind, he got up and followed him. Then Levi gave a great banquet for him in his house, and a large crowd of tax collectors and others were at table with them… Read more »

A choir for the visit of Pope Francis to Malta

Bi tħejjija għall-Vjaġġ Appostoliku tal‑Papa Franġisku f’Malta ser jitwaqqaf kor biex janima Quddiesa li ser issir fuq il-Fosos tal-Furjana nhar Għid il-Ħamsin, il-Ħadd 31 ta’ Mejju 2020. 

Il-kor ser ikun iffurmat minn tfal u adulti, u ser ikun taħt it‑tmexxija ta’ Mro Christopher Muscat, Maestro di Cappella tal‑Katidral Metropolitan u Direttur Mużikali tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta. Tfal u adolexxenti bejn id‑9 u l‑14‑il sena għandhom japplikaw għall-kor tat-tfal filwaqt li dawk minn 15-il sena ’l fuq japplikaw mal-adulti… Read more »

Pope Francis forms Child Protection Task Force

Archbishop Charles J. Scicluna will be part of the Supervising Committee, whilst Andrew Azzopardi will coordinate the task force

  The Vatican

Pope Francis bows his head in prayer during the Meeting for the Protection of Minors in the Church   (Vatican Media)

Following up on a plan announced at last year’s Meeting for the Protection of Minors in the Church, Pope Francis has launched a task force to help Bishops’ Conferences prepare and update child protection guidelines.

Pope Francis has established a task force “in order to assist the Episcopal Conferences in the preparation and updating of guidelines for the protection of minors”… Read more »

The Gospel of the day: 28th February

Readings of the day

First Reading: Is 58, 1-9a
Psalm: 50 (51), 3-4.5-6a.18-19

Gospel: Mt 9, 14-15

The disciples of John approached Jesus and said, “Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?”

Jesus answered them, “Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast.”   Read more »

The steps accomplished after the meeting on ‘The Protection of Minors in the Church’

Archbishop Charles J. Scicluna part of the Organising Committee for the Meeting of 2019

  The Vatican

Archbishop Charles J. Scicluna during the meeting on ‘The Protection of Minors in the Church’ (Photo: ANSA)

In November 2018, the Holy Father entrusted to Most Reverend Substitute, the task of assisting the Organising Committee for the Meeting on ‘The Protection of Minors in the Church’, composed of Cardinal Blaise Cupich, Cardinal Oswald Gracias, His Excellency Archbishop Charles Jude Scicluna and Father Hans Zollner, in the preparation of said Meeting, which was then held in the Vatican from 21-24 February 2019… Read more »

He sees what is hidden

Mass on Ash Wednesday

  Chamber of Advocates, Courts of Justice, Valletta

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Nixtieq li nagħmel riflessjoni qasira fuq il-kelma li qal Ġesù, ripetuta kemm-il darba fl-Evanġelju llum: “Missierek li jara dak li hu fil-moħbi…”

Waħda mid-differenzi kbar li hemm bejn ħajja Nisranija li ngħixuha bis-serjetà u ħajja Nisranija tal-isem biss hi l-konvinzjoni li hemm Alla Missierna li jara dak li hu fil-moħbi. Din tgħodd kemm għat-tajjeb li nagħmlu u kemm għall-ħażin li ma nagħmlux… Read more »

The Gospel of the day: 27th February

Readings of the day

First Reading: Deut 30, 15-20
Psalm: 1, 1-2.3.4 u 6

Gospel: Lk 9, 22-25

Jesus said to his disciples: “The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised.”

Then he said to all, “If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me… Read more »

Lent is the spring season of the soul, when we are born again – The Archbishop on Ash Wednesday

Mass on Ash Wednesday

  The Chapel of Our Lady of Manresa, The Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Dan l-Evanġelju jiġbor it-tliet għemejjel li aħna niddedikaw b’mod speċjali bħala parti mill-qima u l-kult tagħna fir-Randan: il-karità, is-sawm u t-talb. U l-Mulej jinsisti li għalkemm dawn huma atteġġjamenti li jistgħu jidhru minn barra, wieħed jista’ jidher jagħmel il-karità, jista’ wieħed jidher li qed jitlob u jidher ukoll qiegħed isum, l-għemil l-iżjed importanti huwa dak li jikber u jitla’ mill-qalb u li ngħixuh fejn il-Missier jara: “Il-Missier li jara dak li hu moħbi jroddlok hu” (Mt 5:4)… Read more »