Monthly Archives: February 2020

Pope’s General Audience on Ash Wednesday: silence to centre our lives on things that really matter

  The Vatican

Pope Francis holds the weekly General Audience in St. Peter’s Square  (AFP or licensors)

Pope Francis invites the faithful to undertake their lenten journey of prayer, fasting and works of mercy to strengthen them in their resolve to follow the Lord on his journey through Good Friday to Easter Sunday.

Dear brothers and sisters: Today, Ash Wednesday, begins our annual Lenten journey of preparation for Easter.  In a sense, we imitate Jesus, who spent forty days of prayer in the desert preparing for his public ministry.  From a spiritual perspective, the desert is a place of life, not death.  It is a place of silence, where we are interiorly free to hear the Lord’s word and to experience his loving call.  In our busy world, how much we need that kind of silence, in order to grow in prayerful openness to God, to cultivate an ecology of the heart and to centre our lives on the things that really matter.  An important part of our Lenten desert experience is the practice of fasting, which trains us to recognize, in simplicity of heart, how often our lives are spent in empty and superficial pursuits.  The solitude of the desert makes us all the more sensitive to those in our midst who quietly cry out for our help and encouragement.  This Lent, may our prayer, fasting and works of mercy strengthen us in our resolve to follow the Lord on his journey through Good Friday to Easter Sunday, and enable us to know the power of his grace, which can make of every desert a garden of new life… Read more »

Sonic the Hedgehog

*****

Direttur:          Jeff  Fowler

Atturi:              James Marsden,  Tika Sumpter, Jim Carrey, Natsha Rothwell, Adam Pally, Neal McDonough u Frank C. Turner

Ilħna:               Ben Schwartz u Benjamin L. Valic

Ħin tal-Film:    99 min.

Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 U

KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                      PG

Sonic hu qanfud ikħal, estraterrestri b’ħila li jiġri b’ħeffa sonika… Read more »

Underwater

***

Direttur:          William Eubank

Atturi:              Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie,  T. J. Miller u Gunner Wright

Ħin tal-Film:    95 min

Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 12

KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                      15

It-Titan Industries qegħdin fil-proċess li jħaffru għar-riżorsi naturali, seba’ mili f’qiegħ il-Mariana Trench, l-iktar parti fonda fil-Punent tal-Oċean Paċifiku… Read more »

Crux Invicta – Il-Kurċifiss Mirakuluż u l-Kapuċċini f’Għawdex: a new book by Fr Martin Micallef

  The President's Palace, Attard

Il-ktieb Crux Invicta – Il-Kurċifiss Mirakuluż u l-Kapuċċini f’Għawdex, ta’ Patri Martin Micallef O. Cap, jinseġ tapizzerija rikka ta’ ħajja Kapuċċina f’dawn il-gżejjer madwar il-leit motif tal-istorja tal-kurċifiss li hemm fil-knisja u l-kunvent tal-Ordni f’Għawdex.

Fuq l-isfond ta’ kif żviluppa l-kult tal-kurċifiss sa mill-ewwel sekli tal-era Kristjana, kemm fid-dinja Kattolika kif ukoll f’dawn il-gżejjer, l-awtur ilaqqam il-ġrajja ta’ kif dan il-kurċifiss, li nħadem fi Sqallija fl-1683 minn artist tajjeb u li s’issa għadu mhux magħruf, inġieb f’dawn il-gżejjer mill-Kommendatur Miceli, l-ewwel f’Malta u aktar tard, bil-ħidma tal-Għawdxi de Soldanis, għadda f’idejn il-Kapuċċini li kienu għadhom kemm fetħu l-kunvent tagħhom, tefgħa ta’ ġebla bogħod miċ-Ċittadella, f’Forn il-Ġir… Read more »

The Gospel of the day: 26th February

Ash Wednesday
Readings of the day

First Reading: Joel 2, 12-18
Psalm: 50 (51), 3-4.5-6a.12-13.14 & 17
Second Reading: 2 Cor 5, 20 – 6, 2

Gospel: Mt 6, 1-6.16-18

Jesus said to his disciples: “Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them; otherwise, you will have no recompense from your heavenly Father… Read more »

The Season of Lent

Ritratt: Vatican Media

Għada l‑Erbgħa, 26 ta’ Frar 2020, il‑Knisja tagħti bidu għar‑Randan Imqaddes: 40 jum ta’ talb u penitenza bi tħejjija għaċ‑ċelebrazzjoni tal‑Passjoni, il‑Mewt u l‑Qawmien mill‑mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu. 

Bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa Franġisku fostna f’Pentekoste, din is-sena l-Isqfijiet qed iħeġġu lill-Insara biex jirriflettu wkoll fuq it-tagħlim tal-Papa, b’mod partikolari fuq l-ewwel Eżortazzjoni Appostolika tiegħu ‘Evangelii Gaudium’ (Il-Ferħ tal-Evanġelju). Din l-eżortazzjoni tfakkarna li l-ferħ veru jinstab fil-laqgħa ma’ Kristu Rxoxt, li jfejjaq minn kull xorta ta’ mard personali u fil-komunitajiet tagħna, u għalhekk dawk li jduqu mill-fejqan u l-ferħ tiegħu jimtlew bil-ħeġġa biex ixandruh ma’ kulħadd… Read more »

The Gospel of the day: 25th February

Readings of the day

First Reading: James 4, 1-10
Psalm: 54 (55), 7-8.9-10a.10b-11a.23

Gospel: Mk 9, 30-37

Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did not wish anyone to know about it. He was teaching his disciples and telling them, “The Son of Man is to be handed over to men and they will kill him, and three days after his death he will rise.”
But they did not understand the saying, and they were afraid to question him… Read more »

‘Jesus’ Pasch is not a past event’ -Message by Pope Francis for Lent 2020

“We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God” (2 Cor 5:20)

Dear Brothers and Sisters,

This year the Lord grants us, once again, a favourable time to prepare to celebrate with renewed hearts the great mystery of the death and resurrection of Jesus, the cornerstone of our personal and communal Christian life. We must continually return to this mystery in mind and heart, for it will continue to grow within us in the measure that we are open to its spiritual power and respond with freedom and generosity… Read more »

Directives on receiving Holy Communion

Circular issued by the Archbishop's Curia

Kif nafu lkoll, bħalissa ma’ diversi pajjiżi qed tixtered ħafna l-Coronavirus (COVID-19).

Bħala miżura ta’ prekawzjoni u biex jiġi evitat kemm jista’ jkun il-periklu ta’ tixrid tal-Coronavirus, sakemm jingħataw direttivi oħra, it-Tqarbin Ewkaristiku bl-ostja għandu jsir biss fl-idejn u mhux fil-ħalq.

Fil-każijiet permessi għal Tqarbin mill-kalċi, it-Tqarbin m’għandux isir billi wieħed jixrob direttament mill-istess kalċi, iżda biss ‘per intinctionem’.

Infakkru wkoll li min jiċċelebra l-Quddiesa għandu jassigura ruħu li jkun iddiżinfetta idejh sewwa qabel ma tibda l-Quddiesa u, f’każ ta’ bżonn, qabel jibda jqarben… Read more »

Spreading Hope! – more activities from Catholic Action in Malta

  The University of Malta, Msida

On the date of the 90th anniversary of the setting up of the Catholic Action in Malta, which was celebrated on the 19th of February, an activity was organised for students and staff at the University of Malta. This activity aimed to encourage people to spread hope, no matter their status or role.  The activity started with mass celebrated by Fr Keith Bonnici and Fr Bernard Micallef… Read more »