Monthly Archives: May 2013

Applications for some vacant posts in Church Schools

Se jintlaqgħu applikazzjonijiet għall-żewġ postijiet fl-ewwel sena sekondarja tal-bniet fi skola tal-Knisja u għall-ħames postijiet għas-subien fir-raba’ sena primarja f’xi skejjel tal-Knisja. L-applikazzjonijiet isiru nhar il-Ħamis, 6 ta’ Ġunju fil-Kurja tal-Arċisqof il-Floriana bejn id-9:00 u nofsinhar. L-istudenti għall-ewwel sena sekondarja jridu jkunu twieldu fis-sena 2002 u għar-raba sena jridu jkunu twieldu fl-2005. Min se japplika għandu jippreżenta dawn id-dokumenti: Il-Kattoliċi jippreżentaw ċertifikat tal-Magħmudija (oriġinali, u mhux fotokopja); ċertifikat tat-twelid (tal-Insinwa) tat-tifel / tifla (oriġinali, u mhux fotokopja); tintwera l-Karta tal-Identità ta’ missier jew omm it-tifel / tifla, ma hemmx bżonn ta’ fotokopja; ritratt tat-tifel / tifla (daqs ta’ passaport)… Read more »

Media Education seminar for teachers

Nhar il-Ġimgħa 31 ta’ Mejju 2013, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. attenda għal Seminar fil-media education, organizzat mis-Segretarjat tal-Mezzi ta’ Komunikazzjoni Soċjali u s-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija. Dan is-seminar sar għall-għalliema mill-iskejjel tal-Knisja jew tal-Istat, li jgħallmu l-Media Studies, il-PSD u suġġetti oħra relatati, sabiex ikollhom iktar għarfien dwar l-importanza li għandha l-media fil-ħajja tal-istudenti… Read more »

Vatican officials decry persecution of Christians around the world

Christian persecution

More than 100,000 Christians are killed each year because of their faith, and millions more face bigotry, intolerance and marginalization because of their beliefs, a Vatican official said. Archbishop Silvano Tomasi, the Vatican’s permanent observer to U.S. agencies in Geneva, told the Human Rights Council May 27 that “credible research” by Massimo Introvigne, a former representative of the Organization for Security and Cooperation in Europe on combating intolerance and discrimination against Christians, “has reached the shocking conclusion that an estimate of more than 100,000 Christians are violently killed because of some relation to their faith every year.” In addition, he said, “in some Western countries, where historically the Christian presence has been an integral part of society, a trend emerges that tends to marginalize Christianity in public life, ignore historic and social contributions and even restrict the ability of faith communities to carry out social charitable services.”

But, in fact, Archbishop Tomasi said, “The Christian religion, as other faith communities,” serves the true good of humanity by educating members in their human dignity, their rights and responsibilities toward others and in serving their communities and the poor with schools, hospitals, homes for the aged, work in refugee camps and other acts of charity… Read more »

Gospel of the day – 31st May

  • Gospel of the day -31st May

  • The Visitation of the Blessed Virgin Mary

  • Luke 1, 39-56

    Mary set out at that time and went as quickly as she could into the hill country to a town in Judah…

  • Read more »

Vatican organizing worldwide, simultaneous eucharistic adoration June 2

Eucharistic Adoration

Vatican officials are making strategic phone calls to some of the world’s most far-flung dioceses, trying to verify that in each of the world’s inhabited time zones there will be an organized hour of eucharistic adoration coinciding with 5-6 p.m. Rome time June 2. The Vatican is trying to organize a global hour of prayer around the Eucharist “for the first time in the history of the church,” said Archbishop Rino Fisichella, president of the Pontifical Council for Promoting New Evangelization, the office organizing events for the Year of Faith… Read more »

Eucharistic Week in Malta

X’inhu Kungress Ewkaristiku Internazzjonali?

Kungress Ewkaristiku Internazzjonali hija laqgħa għall-membri tal-kleru, reliġjużi u lajċi biex jagħtu xhieda ħajja ta’ Ġesù preżenti ħaj fl-Ewkaristija. Dawn il-Kungressi għadhom isiru sal-llum. Il-Knisja f’Malta qegħda tfakkar meta dan il-Kungress sar f’pajjiżna fl-1913.

Fit-23 ta’ April 1913, fetaħ l-24 Kungress Ewkaristiku Internazzjonali li kien sar f’Malta. Il-Kungress għalaq fis-27 ta’ April 1913 b’purċissjoni li bdiet mill-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, għal fejn illum hemm il-monument ta’ Kristu Re, fejn ingħatat il-Barka Ewkaristika… Read more »

Gospel of the day – 30th May

  • Gospel of the day -30th May

  • Mark 10,46-52

  • They reached Jericho; and as he left Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus — that is, the son of Timaeus — a blind beggar, was sitting at the side of the road…

  • Read more »

Pope Francis plans to complete encyclical on faith, spokesman says

Fr Federico Lombardi

Continuing a papal tradition of finishing a predecessor’s work in progress, Pope Francis intends to complete an encyclical — on the virtue of faith — begun during the pontificate of Pope Benedict XVI. “I can confirm that the plan for an encyclical on faith, begun by Benedict XVI, has been taken up by the new pope,” Jesuit Father Federico Lombardi, Vatican spokesman, said in a May 24 email response to questions… Read more »