Monthly Archives: April 2013

Appeal for peace in Syria

Syria conflict

Archbishop Vincent Nichols, Catholic archbishop of Westminster, and the leader of the Anglican Communion, Archbishop Justin Welby of Canterbury, referred to the violence in Syria and said in a statement that “since the very first days of the Syrian conflict in March 2011, we have prayed as we watched in horror and sorrow the escalating violence that has rent this country apart… Read more »

Archbishop’s message on the occasion of the feast of Our Lady of Liesse

Knisja Madonna ta’ Liesse, Valletta

20 ta’ April 2013

Ħuti, aħna lkoll nafu li Marija, il-Madonna, hija l-isbaħ dixxiplu tal-Mulej; għaliex hija l-ikbar dixxiplu tal-Mulej? Għal tlett raġunijiet. L-ewwelnett irridu nimmaġinaw xi tfisser tgħix 30 sena ma’ Sidna Ġesù Kristu. Min jaf kemm qalilha veritajiet li wara kellu jgħidhom lill-appostli. Imma jiena ċert li f’dawk it-30 sena kien għallimha dawk il-veritajiet profondi tal-fidi tagħna… Read more »

Archbishop’s message on the occasion of the 50th anniversary of the religious profession of Sr Paula Mallia

Sorijiet ta’ St Ursola, Valletta

14 ta’ April 2013

Ħuti, fil-Vanġelu tal-lum (Ġw 21, 1-19) rajna t-tieni sejħa ta’ San Pietru; l-ewwel sejħa kienet meta Ġesù kien għadu fil-bidu u mar ifittex l-ewwel dixxipli tiegħu li xi wħud minnhom kienu dixxipli ta’ Ġwanni l-Battista. San Pietru kellu t-tieni sejħa li kellu wkoll jwieġeb għaliha. Smajtu fl-għeluq tal-Vanġelu tal-lum Ġesù jerġa jgħidlu: “Ejja warajja”… Read more »

Daily Gospel – 30th April

John 14, 27-31

Peace I bequeath to you, my own peace I give you, a peace which the world cannot give, this is my gift to you. Do not let your hearts be troubled or afraid. You heard me say: I am going away and shall return. If you loved me you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I… Read more »

Maltese version of the World Youth Day song

Nhar it-Tnejn 29 t’April 2013, saret konferenza tal-aħbarijiet li saret illum f’nofsinhar fil-Valletta Waterfront (Crave Eats & Beats), u li matulha tnediet il-verżjoni Maltija tal-kanzunetta uffiċċjali għall-Jum Dinji taz-Żgħażagħ 2013. Il-kanzunetta ‘Tama t’Għodwa’, ġiet adattata għall-Malti minn Fr George Buttigieg OFM Conv u fiha ħadu sehem sitt kantanti żgħażagħ: Charlene Zammit, Christine Camilleri, Kurt Cassar, Mark Laurence Zammit, Matteo Depares u Simone Gauci… Read more »

“Remain steadfast in the journey of faith”

Pope in St Peter's

It was truly a day to remember for 44 people who had come to St Peter’s Square to be confirmed by the Pope. The special Mass on Sunday was organized as part of the Year of Faith and those who received the Sacrament of Confirmation had come from all over the world to be in the Square. During his homily Pope Francis began by recalling the second reading in Sunday’s liturgy which describes the vision of St John… Read more »

Daily Gospel – 29th April

Matthew 11, 25-30

At that time Jesus exclaimed, ‘I bless you, Father, Lord of heaven and of earth, for hiding these things from the learned and the clever and revealing them to little children. Yes, Father, for that is what it pleased you to do. Everything has been entrusted to me by my Father; and no one knows the Son except the Father, just as no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him… Read more »

Updated: Fr Eric Overend, Archpriest of Żejtun passes away

Tħabbret il-mewt ta’ Dun Eric Overend, l-Arċipriet taż-Żejtun.

Dun Eric twieled fit-28 ta’ Marzu 1966 filwaqt li ġie ordnat saċerdot fit-8 ta’ Lulju, 1994. Huwa kien Arċipriet tal-Parroċċa Santa Katarina, fiż-Żejtun.

Dun Eric Overend kien membru tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent filwaqt li għal diversi snin kien ukoll il-President tal-Kulleġġ tal-Kappillani.

It-telfa ta’ Dun Eric seħħet ftit xhur wara li l-Parroċċa taż-Żejtun tilfet lil Dun Rene Cilia… Read more »

29th April – 5th May

Monday

9.15 a.m. The Archbishop presides over a Curia senior staff meeting, at his residence in Attard.

5.00 p.m. The Archbishop meets with children attending the Catechism Centre, as part of his pastoral visit in St. Gregory’s Parish, Sliema.

6.15 p.m. The Archbishop meets with all the catechists at the Catechism Centre, Sliema.

7.30 p.m. The Archbishop meets members of the Parish Pastoral Council, with the Synod Implementation Commission, and the Economic Council, at the Catechism Centre, in Sliema… Read more »

Daily Gospel – 28th April

5th Sunday after Easter

John 13,31-33,34-35

When Judas had gone, Jesus said: Now has the Son of man been glorified, and in him God has been glorified.  If God has been glorified in him, God will in turn glorify him in himself, and will glorify him very soon.  Little children, I shall be with you only a little longer… Read more »