L‑Arċisqof Charles J. Scicluna u l‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi jifirħu lill‑Isqof‑elett Mons. Anton Teuma, għall‑ħatra tiegħu mill‑Papa Franġisku bħala Isqof tad‑Djoċesi ta’ Għawdex.

L‑Isqfijiet jirringrazzjaw lill‑Isqof Mario Grech għall‑ħidma tiegħu tul dawn l‑aħħar 14‑il sena bħala ragħaj tad‑Djoċesi ta’ Għawdex u kollaboratur ewlieni fil‑Konferenza Episkopali Maltija. L‑Arċisqof Scicluna u l‑Isqof Galea‑Curmi jwiegħdu t‑talb tagħhom u tal‑Knisja f’Malta għall‑Isqof‑elett u għad‑Djoċesi ta’ Għawdex.

✠ Charles J. Scicluna
Arċisqof ta’ Malta
President, Konferenza Episkopali Maltija

✠ Joseph Galea‑Curmi
Isqof Awżiljarju ta’ Malta