Press Releases

Liturgical celebrations by Archbishop Charles Jude Scicluna in October 2022

Matul ix‑xahar ta’ Ottubru, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑rużarju li tixxandar fuq Knisja.mt u Newsbook.com.mt u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta…
  • Read more »

The Archbishop’s Palace opens its doors for Notte Bianca

  Many churches will be open to the public

The Archbishop’s Palace in Valletta will be opening its doors again for Notte Bianca on Saturday 1st October 2022. On the day, visitors will be able to visit various halls in the palace, including the Throne Room on the piano nobile, as well as the Tribunal Chancery with its historic cabinets and ceiling painting. The garden with citrus trees, as well as the historic vault with freshwater springs, will also be open to the public… Read more »

Church Schools welcome back all students and educators

Beginning of scholastic year 2022-2023

Matul dawn il‑jiem ’il fuq minn 16,000 student u iktar minn 3,000 edukatur qed jerġgħu lura fl‑iskejjel tal‑Knisja għal sena skolastika b’tamiet imġedda. Wara sentejn u nofs ta’ miżuri imposti biex nilqgħu għall‑pandemija, il‑55 skola tal‑Knisja f’Malta u Għawdex fetħu l‑bibien tagħhom biex jilqgħu fiżikament lill‑komunitajiet tagħhom. Minn dawn, 1,973 huma studenti li qed jingħaqdu fl‑iskola tal‑Knisja, wara li ħadu sehem fil‑proċess tad‑dħul permezz tal‑kriterji u l‑poloz immexxi mis‑Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija matul is‑sena li għaddiet… Read more »

More than 12 courses offered by PFI in first semester 2022/2023

Fl‑ewwel semestru tas‑sena akkademika li se tibda f’Ottubru li ġej, l‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali se joffri aktar minn 12‑il kors li se jiġu offruti b’modi differenti: personalment, hybrid u online. Il‑korsijiet huma:

  • Benedictine Spirituality Today: introduzzjoni dwar il‑ħajja, it‑tagħlim u l‑kitbiet ta’ San Benedittu ta’ Nocia. Dan il‑kors se jkun mifrux fuq disa’ ġimgħat.
  • Safeguarding Children and Vulnerable Adults: kors indirizzat għal kull min hu f’kuntatt ma’ tfal jew adulti vulnerabbli jew jamministra d‑dettalji tagħhom…
  • Read more »

Contingency plan for St Albert the Great College

The Archdiocese of Malta is preparing a contingency plan to cater for students and staff of St Albert the Great College within its educational structures should the school not be in a position to function at the beginning of the 2022/23 scholastic year. 

The Archdiocese, through its Secretariat for Catholic Education, has for several weeks been actively involved in talks aimed at identifying a way forward acceptable to all parties following the decision by the Dominican Order — which owns and operates the college — to dismiss its former headmaster but is disappointed to note that the issue has not been resolved just days ahead of the new term… Read more »

Indifference that kills

The Justice and Peace Commission urges Malta’s authorities and politicians to prioritise the saving of lives and refrain from using language that fans the flames of indifference following the unnecessary death of a four-year-old girl who tragically lost her life in Malta’s Search and Rescue Area.

The young girl, Loujin, died because action by the competent authorities to save the lives of 60 people stranded at sea — who had left Lebanon 10 days earlier — came too late… Read more »

Requiem Mass for Queen Elizabeth II

This Thursday, 15 September 2022, Archbishop Charles Scicluna will celebrate a Requiem Mass for the repose of the soul of Her Late Majesty Queen Elizabeth II, a week after her death. Mass will be celebrated at 6:30 p.m. at St John’s Co-Cathedral in Valletta.

The congregation will be led by President Dr George Vella. State authorities, all Christians in Malta and priests are invited to attend this celebration of faith… Read more »

Season of Creation: “Listen to the voice of creation”

Statement by the Justice and Peace Commission & Environment Commission

“Isma’ leħen il‑ħolqien”. Din hi l‑istedina li l‑Papa Franġisku għamel fil‑messaġġ[1] li ħareġ għall‑okkażjoni tal‑Istaġun tal‑Ħolqien ta’ din is‑sena (mill‑1 ta’ Settembru sal‑4 ta’ Ottubru 2022). Il‑Papa jħeġġiġna nisimgħu bir‑reqqa l‑vuċi tal‑ħolqien: il‑vuċi tal‑pjaneta u l‑vuċi tal‑persuni li jgħixu fiha, ilħna li ilhom żmien imsikkta u mwarrba fil‑ġenb minħabba “interessi ekonomiċi predatorji” li jissarrfu fil‑qerda tal‑ambjent u f’miżerja għal ħafna nies, speċjalment tal‑foqra li dejjem huwa dawk li l‑iktar ibatu l‑konsegwenzi tal‑qerda ambjentali… Read more »

Two new parish priests and a new director for Dar tal-Kleru

Dun Franco Fenech Kappillan ġdid għall-parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Ħamrun

L‑Arċisqof Charles Scicluna ħatar lil Dun Franco Fenech bħala kappillan tal‑parroċċa tal‑Immakulata Kunċizzjoni fil‑Ħamrun.

Dun Franco twieled fis‑27 ta’ Lulju 1966 f’Tal‑Pietà u rċieva l‑edukazzjoni primarja fl‑iskola statali tal‑Marsa, is‑sekondarja fil‑Liċeo tal‑Ħamrun, u l‑postsekondarja fil‑Kulleġġ De La Salle fil‑Birgu.  Fi Frar 1986 daħal mal‑Patrijiet Franġiskani Kapuċċini u rċieva l‑formazzjoni reliġjuża f’Pesaro l‑Italja. Dun Franco għamel l‑istudji tiegħu fis‑Seminarju ta’ Fano, li hu affiljat mal‑Università tal‑Lateran f’Ruma… Read more »

Mons. Philip Calleja passes away

He was the director of the Emigrant Commission for about 50 years

Tħabbret il-mewt ta’ Mons. Philip Calleja, li għal 70 sena ħadem b’risq l-emigranti Maltin u r-refuġjati li jfittxu ażil f’Malta u b’risq il-Knisja f’Malta.

Mons. Calleja miet illum it-Tlieta, 16 ta’ Awwissu 2022, fl-3:45am fid-Dar tal-Kleru fi Fleur-de-Lys, fl-età ta’ 93 sena.

Mons. Philip Calleja twieled fit-8 ta’ Diċembru 1928 fil-Belt Valletta u ġie ordnat saċerdot fit-2 ta’ Awwissu 1953.

Għal madwar 50 sena kien id-direttur tal-Kummissjoni Emigranti, li twaqqfet fl-1950 fi ħdan l-Azzjoni Kattolika minħabba l-eżodu kbir ta’ Maltin lejn pajjiżi oħra… Read more »