Press Releases

Christmas Dinner by Caritas Malta will be held again

Preparations begin for the eighth edition of the Christmas Lunch at the Curia

  The Archbishop's Curia, Floriana

Għat‑tmien sena Caritas Malta qed tistieden lil dawk il‑persuni li jinsabu weħidhom jew m’għandhomx il‑mezzi sabiex din is‑sena jqattgħu Milied b’dinjità u jiġu jieklu flimkien għall‑ikla tal‑Milied fil‑Kurja tal‑Arċisqof fil‑Furjana.

Is‑sena li għaddiet, madwar 500 persuna nġabru fil‑Kurja u qattgħu jum il‑Milied flimkien hekk kif darba fis‑sena, il‑Kurja tinbidel f’restorant kbir u ssir post ta’ laqgħa fejn tilqa’ lill‑fqir u lil min għaddej mit‑tbatija… Read more »

Liturgical celebrations of Archbishop Charles Scicluna in December 2023

Matul ix‑xahar ta’ Diċembru, l‑Arċidjoċesi ta’ Malta xxandar il‑quddiesa kuljum fid‑9:30am fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt. Mit‑Tnejn sas‑Sibt tixxandar it‑talba tar‑rużarju fuq Knisja.mt, Newsbook.com.mt, u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta. Kull nhar ta’ Ħadd, il‑quddiesa tixxandar fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt, l‑istazzjon tar‑radju RTK 103, u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta.

F’dawn il‑ġranet Monsinjur Arċisqof se jiċċelebra l‑quddies f’dawn il‑knejjes:

Il‑Ġimgħa 1 ta’ Diċembru, fis-7pm, Mons… Read more »

A Church sent to reach out to people

The 'Church that Comes Forth' process launched in the 2023 Diocesan Assembly

  Centre for Animation and Comunication (ĊAK), Birkirkara

L‑Arċidjoċesi ta’ Malta nediet ir‑raba’ sena tal‑proċess ekkleżjali ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed: Knisja li Toħroġ’. Dan sar waqt l‑Assemblea Djoċesana annwali li ġiet fi tmiemha l‑Ġimgħa 24 ta’ Novembru 2023. Matul l‑Assemblea, iI‑grupp ta’ ħidma ta’ Knisja li Takkumpanja ta rendikont dwar xogħlu fejn ħass li jeħtieġ ikun hemm iktar għarfien fost l‑entitajiet tal‑Knisja stess kif ukoll li jissaħħaħ ix‑xogħol ta’ akkumpanjament li diġà jsir minnhom permezz ta’ formazzjoni… Read more »

European Bishops to meet in Malta to discuss Christian faith in Europe

Malta to host CCEE Plenary Assembly 2023

The European Bishops during the Continental Assembly of the Synod of February 2023

Around 40 bishops from Europe will attend the Plenary Assembly of the Council of the Conferences of European Bishops (CCEE), which will be held in Malta for the first time and organised by the Maltese Episcopal Conference. During this assembly, which takes place every year in one of the member countries of the Council, the bishops will discuss the theme ‘New Steps for a Synodal Church in Europe’… Read more »

Diocesan celebrations on the feast of Christ the King

Nhar il‑Ħadd li ġej il‑Knisja f’Malta se tiċċelebra l‑festa ta’ Kristu Re. B’rabta ma’ din il‑festa hekk importanti għall‑Knisja Kattolika, fil‑jiem li ġejjin il‑Knisja f’Malta se tiċċelebra tliet ċelebrazzjonijiet djoċesani importanti. Din is‑sena l‑Assemblea Djoċesana se terġa’ ssir fuq jumejn waqt li il‑Jum Dinji taż‑Żgħażagħ se jiġi ċelebrat permezz tal-attività Encounter.

L‑Assemblea Djoċesana

Għada l‑Ħamis 23 ta’ Novembru u l‑Ġimgħa 24 ta’ Novembru, l‑Arċidjoċesi ta’ Malta ser tlaqqa’ l‑Assemblea Djoċesana li se tkun ippreseduta mill‑Arċisqof Charles Scicluna… Read more »

The restoration of the Church of Saint Philip in Ħaż-Żebbuġ inaugurated

Tlesta l-proġett ta’ restawr fuq il-Knisja Arċipretali ta’ San Filep t’Agira f’Ħaż-Żebbuġ, proġett li sar b’investiment ta’ €113,000, b’kofinanzjament ta’ 80% minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Il-proġett ġie inawgurat illum mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Silvio Schembri. Preżenti wkoll is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonett, is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta Michael Pace Ross u l-Arċipriet Dun Albert Buhagiar.

Permezz ta’ dan il-proġett, li għalih ikkontribwixxew ukoll il-parruċċani ta’ Ħaż-Żebbuġ, sar ir-restawr tal-kampnari, il-koppla u t-tanbur (il-bażi) tagħha u l-lanterna kif ukoll saret sistema ġdida ta’ dawl iktar effiċjenti fil-konsum tal-enerġija… Read more »

1,790 vacant places for students in Church schools

The Admission Regulations for Church Schools in Malta and Gozo for the scholastic year 2024‑2025 have been published on the website of the Archdiocese of Malta church.mt.

There will be a total of 1,790 vacant places for students (1,538 in Malta and 252 in Gozo). All applications will be accepted online. Applications for ‘Criteria 1’ for Malta and Gozo are to be submitted between the 21st and 30th November 2023… Read more »

New parish priest for Sliema Sacro Cuor parish

L‑Arċisqof Charles Scicluna llejla se jiċċelebra quddiesa li biha uffiċjalment se jagħti bidu għall-ħidma pastorali ta’ Patri Martin Coleiro OFM bħala kappillan tal‑parroċċa tal-Madonna tas-Sacro Cuor f’Tas‑Sliema. Monsinjur Arċisqof jirringrazzja lil Patri Paul Attard OFM tal‑ħidma tiegħu bħala kappillan f’din il‑parroċċa għal dawn l‑aħħar sitt snin.

Patri Martin twieled fid-9 ta’ Novembru 1962 u tgħammed fil-Knisja Parrokkjali ta’ Sta Venera. Irċieva l‑edukazzjoni tiegħu fl‑iskola Immaculate Conception fil-Ħamrun, fl-iskola primarja u fil-Kulleġġ tal-Karmelitani ta’ Sta Venera… Read more »

Research: The valued contribution of religious and lay people in Church schools

A study on the future of Church schools

Research carried out among Church schools revealed that maintaining the Christian identity, intricately interwoven with the diverse charisms of the congregations, is an essential objective for all Church schools in Malta and Gozo. This imperative persists while continuing to strengthen the Christian formation provided to students, staff, and parents.

The research constitutes the initial phase of a collaborative process undertaken by the Secretariat for Catholic Education, the Association of Church Schools, and the Superior Major Religious Council… Read more »

Francesco Zahra at Casa Manresa

The Archdiocese of Malta is currently holding an exhibition to commemorate the 250th anniversary of the death of Francesco Zahra, one of Malta’s foremost Baroque artists. The exhibition, displayed on the ground floor of the Archbishop’s Curia in Floriana, focuses on episodes from the Passion of Christ and other devotional subjects that this foremost Maltese artist painted for the Archbishop’s Curia, also known as Casa Manresa, which was founded in 1743 as a place of retreat by the Jesuits… Read more »