Press Releases

The Maltese Bishops on the passing of Bishop Walter Michael Ebejer OP

L-Arċisqof Charles Jude Scicluna, l-Isqof Anton Teuma u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi sellmu l-ħajja ddedikata fl-art tal-missjoni tal-Isqof Walter Michael Ebejer OP, Isqof Emeritu ta’ União da Vitória fl-istat ta’ Parana, il-Brażil.

L-Isqof Ebejer miet ilbieraħ, il-Ġimgħa 11 ta’ Ġunju, fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, fl-età ta’ 91 sena. Huwa kien l-iżjed Isqof Malti anzjan.

L-Isqof Walter Michael Ebejer twieled Ħad-Dingli fit-3 ta’ Awwissu 1929… Read more »

The fifth volume of ‘Kelma ta’ Ħabib’

The book of homilies and speeches by Archbishop Charles Scicluna

A society built on the value of life, the promotion of the common good, and reciprocal respect and forgiveness, are some of the themes that Archbishop Charles Jude Scicluna reflects upon in the fifth volume of ‘Kelma ta’ Ħabib’. This publication includes the homilies and speeches delivered by the Archbishop in his fifth year as Archbishop of Malta.

This edition of ‘Kelma ta’ Ħabib’ also includes the Archbishop’s speech during the open dialogue on racism held at the University of Malta following the murder of Lassana Cisse, his speech during the transfer of the Church property (known as Adelaide Cini Institute) to Hospice Malta for the setting up of St Michael’s Hospice which will provide palliative care services, and his message to engaged couples and those who were united in the sacrament of marriage… Read more »

New Director for the Institute for Pastoral Formation

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ħatar lil Dun Andrè Zaffarese bħala Direttur tal‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali. Huwa se jieħu post Dun Jimmy Bonnici li kien ilu jservi f’din il‑kariga mill‑2017.

L‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali twaqqaf bħala risposta għas‑sejħa li ħarġet mis‑Sinodu Djoċesan tal‑2003 sabiex tiġi promossa u kkoordinata l‑formazzjoni tal‑Insara. L‑għan tal‑istitut hu li jipprepara Nsara għall‑ħtiġijiet attwali tas‑soċjetà tal‑lum. Kull sena, l‑istitut joffri diversi inizjattivi ta’ formazzjoni formali u informali li jvarjaw minn korsijiet għal diskussjonijiet… Read more »

New Rector and Vice-Rector for the Archbishop’s Seminary

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ħatar lil Dun Jimmy Bonnici bħala Rettur tas‑Seminarju tal‑Arċisqof. Huwa ħatar ukoll lil Dun Carlo Calleja bħala Viċi Rettur. Huma ser jieħdu post Dun Albert Buhagiar li kien rettur tas‑Seminarju għal ħames snin, u Dun Ronnie Zammit li serva bħala viċi rettur għal erba’ snin.

Dun Jimmy Bonnici

Dun Jimmy Bonnici huwa mill‑Mosta u ġie ordnat saċerdot fl‑1998. Wara li fl‑2004 temm id‑dottorat fit‑Teoloġija Spiritwali fl‑Università Gregorjana f’Ruma, serva bħala direttur spiritwali fl‑iskola San Andrea, bħala rettur tas‑Seminarju tal-Arċisqof bejn l‑2007 u l‑2016, u bħala direttur tal‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali… Read more »

Liturgical celebrations by Archbishop Charles Jude Scicluna in June 2021

Matul ix‑xahar ta’ Ġunju, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑Rużarju. Dan il‑ħin ta’ talb jiġi mtenni fuq TVM2 fil‑5:30 p.m…
  • Read more »

The Archbishop visits the final works at Tal-Ibwar therapeutic centre

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna żar l‑aħħar xogħlijiet li qed isiru fiċ‑ċentru terapewtiku Tal‑Ibwar fis‑Siġġiewi, li se jgħin adolexxenti li għaddejjin minn problema ta’ abbuż ta’ droga. Dan se jitmexxa mill‑Knisja permezz ta’ Caritas Malta filwaqt li ċ‑ċentru u l‑operat se jiġi ffinanzjat mill‑Gvern.

L‑għan ewlieni taċ‑ċentru huwa li jgħin lill‑adolexxenti li bdew imissu mad‑droga billi jipprovdi programm residenzjali għal 14‑il persuna, u servizzi ta’ matul il‑jum ta’ rijabilitazzjoni mid‑droga… Read more »

Directives for the celebration of feasts 2021

Il-Knisja f’Malta qed tippubblika direttivi rigward iċ-ċelebrazzjoni tal-festi għal din is-sena, skont l-istqarrija maħruġa fl-14 ta’ Mejju 2021 fejn intqal li l‑festi parrokkjali u festi oħra reliġjużi li jsiru ġewwa l‑bini tal‑Knisja jsiru fil‑ġranet li ssoltu jiġu ċċelebrati, b’rispett sħiħ lejn il‑miżuri għall‑ħarsien tas‑saħħa indikati mill‑awtoritajiet tas‑saħħa.

Dawn id-direttivi jistipulaw li l-quddies u ċelebrazzjonijiet liturġiċi oħra relatati mal-festa jkunu konformi mad-direttivi maħruġa mill-awtoritajiet ekkleżjastiċi u/jew ċiviċi li jkunu fis-seħħ f’dak iż-żmien, li l-istatwa għandha tinħareġ u tiddaħħal lura fin-niċċa b’mod privat, u li l-armar jista’ jsir bħalma s-soltu jsir… Read more »

Live-in for parish priests 2021: The digital presence of parishes

Waqt il‑live‑in annwali tal‑kappillani li sar bejn it‑18 u l‑20 ta’ Mejju 2021, ġiet diskussa l‑preżenza online tal‑parroċċi u l‑potenzjal li toffri l‑media soċjali. Bil‑għajnuna ta’ esperti f’diversi oqsma tal‑media, is‑70 kappillan tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta esploraw inizjattivi li jistgħu jittieħdu sabiex il‑messaġġ tal‑Knisja jilħaq iktar nies fuq il‑media soċjali, inkluż l‑adolexxenti u ż‑żgħażagħ u dawk li huma għatxana għall‑aħbar it‑tajba. It‑tema tal‑live‑in kienet ‘Knisja li Tisma’, Knisja li Toħroġ’, marbuta mad‑dokument ta’ tiġdid ekkleżjali tal‑arċidjoċesi Knisja Waħda, Vjaġġ WieħedRead more »

New parish priest for St Paul’s Bay parish

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ħatar lil Patri Joseph Mamo, Franġiskan,  bħala kappillan tal‑Parroċċa ta’ Marija Addolorata, San Pawl il‑Baħar.

Patri Joseph Mamo twieled fis‑16 ta’ Diċembru 1963 u trabba Birkirkara. Irċieva l‑edukazzjoni primarja fl‑iskola ta’ Santa Venera u l‑edukazzjoni sekondarja fil‑Kulleġġ Savio, Ħad‑Dingli. Kompla l‑edukazzjoni terzjarja fl‑INSERM, fis‑Seminarju tal‑Arċisqof, fil‑Fakultà tat‑Teoloġija fl‑Università ta’ Malta u fil‑Kulleġġ Sant’Antonio Dottore f’Padova l‑Italja.

Huwa kien ordnat saċerdot fil‑5 ta’ Lulju 1991 u matul is-snin serva bħala Segretarju Provinċjali tal‑Franġiskani Konventwali, Gwardjan u Rettur tal‑istudenti fil‑kunvent ta’ San Franġisk Birkirkara, Kappillan tal‑Parroċċa ta’ San Pawl il‑Baħar, Kappillan tal‑Parroċċa ta’ Burmarrad, Viċi Kappillan tal‑Parroċċa tal‑Qawra u Ekonomu Provinċjali… Read more »

The Church in Malta’s position on village feasts 2021

Matul din is‑sena 2021, il‑festi parrokkjali u festi oħra reliġjużi li jsiru ġewwa l‑bini tal‑knisja jsiru fil‑ġranet li soltu jiġu ċċelebrati, b’rispett sħiħ lejn il‑miżuri indikati mill‑Awtoritajiet tas‑Saħħa għall‑ħarsien tas‑saħħa u tal‑ħajja ta’ kulħadd.

Rigward iċ‑ċelebrazzjonijiet ta’ barra l‑bini tal‑knisja, li normalment jiġu organizzati mill‑Knisja, bħalma huma l‑purċissjonijiet, dawn isiru biss jekk, fejn u meta l‑Awtoritajiet tas‑Saħħa jawtorizzawhom bħala attivitajiet permessi. Read more »