Press Releases

Maltese youth participate in World Youth Day in Lisbon

565 żgħażagħ Maltin u Għawdxin ħallew Malta sabiex flimkien ma’ eluf ta’ żgħażagħ oħra minn madwar id‑dinja u mal‑Papa Franġisku jipparteċipaw fil‑Jum Dinji taż‑Żgħażagħ f’Lisbona l‑Portugall. Il‑grupp Malti se jkun immexxi milll‑Isqof ta’ Għawdex Anton Teuma. Il‑Papa xtaq li t‑tema għal din is‑sena tkun “Marija qamet u marret tħaffef” (Lq 1:39) sabiex iħeġġeġ liż‑żgħażagħ jimxu fuq l‑eżempju ta’ Marija u ma jibżgħux ixandru l‑Bxara t‑Tajba… Read more »

The Church in Malta inaugurates its first thrift shop

A shop embracing solidarity and environmental protection

The Diaconia Unit of the Church in Malta inaugurated its first thrift shop, named LOOP. The primary aim of this project is to give dignity to individuals facing challenging circumstances, while encouraging environmental consciousness and solidarity within the community.

The shop, which is situated in Melita Street in Valletta, corner with the Church of St Francis of Assisi in Republic Street, offers a wide array of second-hand clothing and accessories at discounted prices… Read more »

Pope Francis entrusts Archbishop Scicluna with Perù mission

Archbishop Charles Scicluna is in Perù to undertake a mission entrusted to him by Pope Francis. 

During his visit, the Archbishop, who also serves as Adjunct Secretary for the Dicastery for the Doctrine of the Faith, will conduct a number of private meetings. He is not in a position to comment or answer questions related to this mission.

Archbishop Scicluna is due to return to Malta next week… Read more »

New course in Scripture Studies

Bursaries of €2,000 for studies in Theology and other pastoral fields

For the 2023-2024 academic year, the Foundation for Theological Studies of the Archdiocese of Malta will be offering 10 bursaries to individuals who wish to pursue further studies in theology and pastoral fields within the Faculty of Theology.

The bursaries will be distributed according to these criteria:

Restoration of Qrendi parish church façade inaugurated

Tlesta l‑proġett ta’ restawr fuq il‑faċċata, u fuq il‑ġenb tal‑kampnar tax‑xellug tal‑knisja parrokkjali tal‑Qrendi, proġett li sar b’investiment ta’ €84,000li 80% minnhom kienu kofinanzjati minn fondi tal‑Unjoni Ewropea. Il‑proġett ġie inawgurat mis‑Segretarju Parlamentari għall‑Fondi Ewropej Chris Bonett u mill‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi. Preżenti għall‑inawgurazzjoni kien hemm ukoll is‑Segretarju Amministrattiv tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta Michael Pace Ross, l‑Amministratur Parrokkjali Dun Mario Said.

Permezz ta’ dan ix‑xogħol ta’ restawr, li għalih ikkontribwixxew ukoll il‑parruċċani tal‑Qrendi, tnaddfet il‑ġebla tal‑faċċata u tal‑kampnar, u xi wħud mill‑ġebel kellu jinbidel minħabba deterjorazzjoni tal‑ġebla kawża tal‑espożizzjoni għall‑elementi naturali u t‑tniġġis tal‑arja. 

Waqt l‑inawgurazzjoni ta’ dan il‑proġett, l‑Isqof Joseph Galea‑Curmi rringrazzja lil dawk kollha li taw sehemhom f’din il‑ħidma flimkien ta’ restawr tal‑knisja tal‑Qrendi… Read more »

Maltese Bishops congratulate the Apostolic Vicar of Benghazi

Fr Sandro Overend Rigillo OFM

Archbishop Charles Scicluna, Bishop Anton Teuma and Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi congratulate Fr Sandro Overend Rigillo OFM on his appointment by Pope Francis as the Apostolic Vicar of Benghazi in Libya.

The Archdiocese of Malta and the Diocese of Gozo join in praying for the Bishop-elect, asking the Lord to grant him assistance in this mission entrusted to him… Read more »

New parish priest for Ħal Għaxaq Parish

L-Arċisqof Charles Scicluna ħatar lil Dun Anton D’Amato bħala kappillan tal-Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Ħal Għaxaq.

Dun Anton D’Amato twieled fis‑27 ta’ Ottubru 1984 u trabba ż‑Żurrieq. Huwa ggradwa fl‑2009 mill‑Fakultà tal‑Liġi fl‑Università ta’ Malta. Sentejn wara beda l‑formazzjoni u l‑istudji tiegħu għall‑ħajja saċerdotali fis‑Seminarju tal‑Arċisqof u ggradwa mill‑Fakultà tat‑Teoloġija fl‑2019. Ġie ordnat saċerdot f’April 2018 u beda l‑ħidma pastorali tiegħu fil‑Parroċċa tal‑Imqabba u fl‑2019 bħala chaplain fil‑Junior College… Read more »

Marija Reġina Parish in Marsa will be handed over to the Archdiocese of Malta

L‑Arċidjoċesi ta’ Malta u l‑Provinċja Maltija tal‑Ordni Franġiskan tal-Aħwa Minuri Kapuċċini għaddejjin bil‑proċess li bih il‑Provinċja ser tgħaddi l-parroċċa ta’ Marija Reġina fil‑Marsa lill‑Arċidjoċesi ta’ Malta biex minnha jitkompla jiġi offrut is‑servizz pastorali lill‑poplu ta’ din il‑parroċċa. Mill‑Ġimgħa, 1 ta’ Settembru 2023, il‑kura pastorali tal‑poplu t’Alla miġbur f’din il-parroċċa fil‑Marsa se taqa’ taħt ir‑responsabbiltà diretta tal‑kleru djoċesan. Monsinjur Arċisqof irringrazzja lill‑Patrijiet Kapuċċini għal tant snin ta’ ħidma pastorali f’din il‑parroċċa… Read more »

Archbishop visits Maltese patients in London

Archbishop Charles Scicluna concluded a two-day pastoral visit to London, where he met with Maltese patients and their families who are currently undergoing treatment in the United Kingdom.

During this visit, Archbishop Scicluna had the opportunity to meet with Maltese residents at Puttinu House in Sutton. He presided over a Mass and encouraged the patients to remain steadfast in their faith. He emphasised that finding solace and healing can be achieved through Jesus, even in the face of discouragement and fear… Read more »

Archbishop visits St Michael Hospice

Church property to help patients in need of palliative care

Earlier today, Archbishop Charles Scicluna visited the St Michael Hospice in Santa Venera which is nearing completion and is expected to receive its first patients towards the end of this year. The premises, previously known as Adelaide Cini Institute, cover approximately 15,000 square metres and were given to Hospice Malta by the Church in 2018. The aim is to transform it into the first complex in Malta to provide holistic, palliative care that respects the right to life and human dignity… Read more »