L-Arċidjoċesi ta’ Malta tfakkar li Fr Adrijanu Cachia m’għadux Patri Franġiskan Minuri u m’għandux permess jeżerċita l-ministeru saċerdotali fil-pubbliku.