• Fil-festa tal-Konverżjoni ta’ Missierna San Pawl, fil‑Katidral tal‑Imdina, il-Ħadd, 28 ta’ Jannar 2018, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ta l-pussess lil tmien kanonċi l-ġodda tal-Kapitlu Metropolitan.

    Dawn huma: Mons. Emmanuel Agius, Mons. Richard Borg, Mons. Joseph Brincat, Mons. Vincent Cachia, Mons. Joseph Farrugia, Mons. Hector Scerri, Mons. Alfred Vella u Mons. Edgar Vella.

  • Ritratti: Uffiċċju Komunikazzjoni Kurja – Ian Noel Pace