28 ta’ Novembru –  4 ta’ Diċembru 2009

Is-Sibt, 28 ta’ Novembru

9.30 a.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kappillan dwar iż-Żjara Pastorali

6.00 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja tas-Silġ u wara jiltaqa’ man-nies

7.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Komunità tar-reliġjużi Karmelitani Skalzi u wara jiekol magħhom

Il-Ħadd, 29 ta’ Novembru

8.00 a.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali u wara jiltaqa’ man-nies fuq iz-zuntier

10.15 a.m. L-Arċisqof iżur il-Komunità tas-Sorijiet Ġesù Nażżarenu

11.15 a.m. Laqgħa mal-membri tas-Soċjetajiet Ċivili (Sindku, kunsilliera, kumitati PN, PL, Marsaxlokk F.C., Marsaxlokk WC,  Banda Madonna ta’ Pompei, Ghaqda 8 ta’ Mejju u Kooperattivi tas-Sajjieda) fis-Sala Parrokkjali Pompei

It-Tnejn, 30 ta’ Novembru

5.00 p.m. L-Arċisqof iżur il-fergħa tal-bniet tal-MUSEUM

6.00 p.m. L-Arċisqof iżur il-fergħa tas-subien tal-MUSEUM

7.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Tfal fil-Museum tas-Subien

7.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Katekeżi u mal-katekisti fil-Museum tas-Subien

It-Tlieta, 1 ta’ Diċembru

9.00 a.m. L-Arċisqof iżur l-iskola primarja

4.30 p.m. L-Arċisqof iżur il-morda/familji

6.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ individwalment fid-Domus Mariae ma’ persuni li jixtiequ jkellmuh fuq il-parroċċa. Għal appuntament ċempel 25906504 (9.15am-12.45pm)

7.45 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali, mal-Kummissjoni Implimentazzjoni Sinodu u mal-Kunsill Ekonomiku Pastorali, fis-Sala Pompei

L-Erbgħa, 2 ta’ Diċembru

6.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Liturġija fis-Sala tal-Komunità

7.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Djakonija fis-Sala tal-Komunità

Il-Ħamis, 3 ta’ Diċembru

6.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Familja u l-Koppji Mexxejja fis-Sala tal-Komunità

7.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjonijiet Adolexxenti u Żgħażagħ fis-Sala Parrokkjali Pompei

8.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-adolexxenti u żgħażagħ fis-Sala Parrokkjali Pompei

Il-Ġimgħa, 4 ta’ Diċemrbu

5.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mas-saċerdoti ndividwalment fid-Dar Parrokkjali

7.00 p.m. L-Arċisqof jippresiedi l-Assemblea Parrokkjali fis-Sala Parrokkjali. Kulħadd huwa mistieden.

8.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mas-saċerdoti flimkien u wara jiekol magħhom fid-Dar Parrokkjali