• Il-Ħadd 9 ta’ April 2017, l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa ċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm, bit‑tberik tal‑friegħi taż‑żebbuġ u l‑palm, u Quddiesa fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

  Click here to view more photos of the Celebration of Mass on Palm Sunday. 


 • The Celebration of Mass on YouTube

 • Homily by Archbishop Charles J. Scicluna

 • Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta
  9 ta’ April 2017

  I would like to greet our English speaking friends. I will start my few reflections in Maltese, and then I will also address our friends in a language they can understand better.

  Ir-riflessjoni tiegħi bil-Malti, hija riflessjoni qasira fuq dak li jgħid Pietru meta għal tliet darbiet, il-qaddejja fil-bitħa tal-Qassis il-Kbir jistaqsuh jekk jafx lil Ġesù: “Anqas naf xi trid tgħid” (Mt 26, 70) qalilhom: “Jien ma nafux lil dan il-bniedem” (v. 72).

  Iċ-ċaħda ta’ Pietru hija ċaħda tremenda. Pietru jiċħad li jaf lill-Mulej, u b’xi mod għandu raġun, għaliex il-Mulej nagħrfuh fil-misteru tat-tbatija, tal-mewt u tal-qawmien mill-mewt tiegħu. Illum bdejna ġimgħa qaddisa li trid tgħarrafna tassew min hu l-Mulej. Mingħajr din il-ġrajja li aħna qegħdin niċċelebraw b’mod solenni, ma nistgħux inkunu nafu lill-Mulej.

  Iċ-ċaħda ta’ Ġuda hija ċaħda ta’ qsim il-qalb. “Dnibt, ittradejt demm bla ħtija” (Mt 27, 4). Fil-passjoni skont San Mattew kemm‑il darba niltaqgħu mal-kelma ‘demm’, anke Ġesù stess hu u jwaqqaf l-Ewkaristija jfakkarna li d-demm tiegħu huwa mxerred għall-fidwa: “Dan huwa Demmi, id-demm tal-Patt li jixxerred għall-kotra għall-maħfra tad-dnubiet” (26, 28).

  Dak id-demm huwa demm bla ħtija li jneħħi l-ħtija ta’ kull wieħed u waħda minna… 

  Aħna u naraw id-demm igelgel waqt l-agunija fil-Ġetsemani, il-flaġellazzjoni, l-inkurunazzjoni bix-xewk, waqt it-tismir mas-salib u waqt in-nifda bil-lanza, aħna niftakru li dak id-demm ‑ id-demm tal-patt ‑ qiegħed jixxerred għall-kotra, għall-maħfra tad-dnubiet. Dak id-demm huwa demm bla ħtija li jneħħi l-ħtija ta’ kull wieħed u waħda minna; id-demm li jagħti isem lill-għalqa ta’ ħaddiem il-fuħħar. L-għalqa tad-demm Ħakeldama, minn dak l-isem ġdid li ħadet l-għalqa tal-ħaddiem tal-fuħħar, hemm it-tixbieha ta’ ħolqien ġdid għax Alla, bħal fuħħari, għamel lill-bniedem mit-tajn u nefaħ fih u l-bniedem sar ħolqien ġdid.

  Hekk ukoll l-għalqa tad-demm issir l-għalqa minn fejn il-Mulej joħloq umanità ġdida. L-aħħar nifs tal-Mulej huwa dak in-nifs fuq l-umanità li jagħmilna ħolqien ġdid. Il-poplu jgħajjat fuqu “id-demm tal-Mulej” u din l-għajta minn saħta ssir barka: “Demmu fuqna u fuq uliedna” (27, 25).

  Jalla aħna li nilqgħu l-offerta tad-demm ta’ Ġesù bħala l-offerta tal-ħelsien tagħna, l-offerta tat-tiġdid tagħna, tal-umanità ġdida, ikollna wkoll is-sabar, l-umiltà u l-għerf li niskopru min hu Ġesù.

  Jalla aħna li nilqgħu l-offerta tad-demm ta’ Ġesù bħala l-offerta tal-ħelsien tagħna, l-offerta tat-tiġdid tagħna, tal-umanità ġdida, ikollna wkoll is-sabar, l-umiltà u l-għerf li niskopru min hu Ġesù. Min jaf kemm‑il darba bi dnubietna għamilna bħalma għamel Pietru: “jiena lil dan, ma nafux”. Din il-ġimgħa, aħna u nersqu għas-sagramenti tal-Qrar u tat-Tqarbin, ejjew nitolbu l-grazzja li nsiru tassew nafuh.

  The passion Gospel from Matthew mentions blood on a number of occasions. Jesus offers his blood at the last supper for the redemption of mankind. Judas recognises that he has betrayed innocent blood. Even the field bought by his money is called ‘the field of blood’. The people call upon them the blood of Jesus. It is a curse but through the Lord’s Passion, becomes a blessing.

  We call upon us the blessing of redemption, the blessing to be bathed in the blood of Jesus, the blood poured in his passion, in his crucifixion. May this sacred blood, even one drop of which can save the universe, according to St Thomas Aquinas, heal our wounds and bring us to eternal life.

   

   Charles J. Scicluna     
       
  Arċisqof ta’ Malta

 • Photos/Video: Curia Communications Office