• B’referenza għall‑artiklu bit‑titlu “In‑nuqqas tal‑Isqof Grech … eskluż mill‑Kurja” li ġie ippublikat f’It‑Torċa llum, l‑Uffiċċju Komunikazzjoni jinforma li ċelebrazzjonijiet bħal dawk tal-inawgurazzjoni ta’ President ġdid ma jiġux organizzati mill-Knisja u għaldaqstant ma’ jinħareġ ebda invit mill-Kurja.