Bħala parti mill-inizjattiva fl-okkażjoni tas-Sena tal-Fidi, numru ta’ skejjel tal-Knisja, għada il-Ħamis 21 ta’ Marzu 2013, se jixgħelu l-bini tal-iskola bħala sinjal tas-sejħa u l-missjoni tagħhom li jkunu dawl tal-fidi għall-istudenti u l-familji tagħhom, u għas-soċjetà kollha. Din l-inizjattiva hija organizzata mit-Taqsima tal-Iżvilupp Spiritwali fi ħdan is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija.

L-iskejjel li se jieħdu sehem f’din il-mixgħela huma:

• Archbishop Seminary School

• Savio College

• St Albert College

• St Aloysius College

• St Augustine College

• St Dorothy School, Sliema

• St Francis School, BKara

• St Francis School, Sliema

• St Francis School, Cospicua

• St Joan Antide

• St Joseph School, Blata l-Bajda

• St Joseph School, Paola

• St Joseph School, Sliema

• St Paul’s Missionary College

• Stella Maris College

• Teresa Nuzzo, School, Marsa

• Theresa Nuzzo School Zejtun

• Sacred Heart Junior School

Minbarra din l-inizjattiva, kull skola qegħda torganizza diversi attivitajiet marbutin mal-fidi. F’data magħżula minnhom, l-iskejjel qegħdin jorganiżżaw serata ta’ talb għall-istudenti, l-għalliema u l-familji tagħhom filwaqt li jilqgħu l-ġenituri biex jaraw x’attivitajiet qed jagħmlu uliedhom b’rabta mal-fidi.