Nhar Ħamis ix-Xirka, fit-28 ta’ Marzu 2013, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. iċċelebra l-quddiesa tat-tberik taż-Żjut Imqaddsa li jintuża matul is-sena għas-sagramenti li jsiru fil-parroċċi ta’ Malta. Iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa saret fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta. Flimkien mal-Arċisqof Pawlu Cremona, f’din iċ-ċelebrazzjoni jieħdu sehem saċerdoti djoċesani u reliġjużi. Is-saċerdoti preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni jġeddu l-wegħdiet li għamlu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali.

The photos of the Archbishop’s events may be purchased from PHOTOCITY, Valletta. Tel: 21236723. Email: [email protected]