Monthly Archives: June 2024

Just believe – Bishop Joseph Galea‑Curmi

  Annunciation Church, Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm dettal fl-Evanġelju llum li jgħaqqad iż-żewġ rakkonti, dak tat-tifla ta’ Ġajru u dak tal-mara li kienet tbati bit-tnixxiegħa tad-demm – rakkonti li huma flimkien, wieħed ġol-ieħor. It-tifla ta’ Ġajru, li kienet waslet fl-aħħar u missierha talab lil Ġesù biex ifejjaqha, kellha tnax-il sena. U l-mara li misset il-mantar ta’ Ġesù biex tfiq kienet ilha tnax-il sena tbati bit-tnixxiegħa tad-demm. Tnax-il sena ta’ tbatija għall-mara, u tnax-il sena li wasslet għall-mewt tat-tifla ta’ Ġajru… Read more »

The BOV Volleyball Marathon in aid of Dar Tal-Providenza is back

This year’s edition of the BOV Volleyball Marathon in aid of Id-Dar tal-Providenza, was officially launched on Wednesday afternoon by Fr Martin Micallef, the home’s director, and Charles Azzopardi, head CSR at Bank of Valletta, during a press conference held at Pembroke Secondary School within St Clare’s College, where the training and preparation of the players taking part in the marathon is under way.  Every year this marathon takes place helping to raise the much needed funds for the home. 

Id-Dar tal-Providenza was founded in 1965, to offer residential services for persons with disabilities.  Today the home hosts 115 persons at its residences in Siġġiewi, Qawra Żurrieq and Birkirkara… Read more »

Let’s encounter Jesus through confession and Holy Communion – The Archbishop

  The Parish Church of Our Lady of Mt Carmel, Gżira

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju tal-lum, ilaqqgħana ma’ żewġ nisa: waħda adulta li meta tiltaqa’ ma’ Ġesù, tkun ilha 12-il sena bit-tnixxija tad-demm, u oħra żagħżugħa, tfajla ta’ 12-il sena. Jolqotni ħafna l-fatt, li meta l-mara matura mardet, fl-istess żmien twieldet tarbija, li meta tiltaqa’ ma’ Ġesù jkollha wkoll tnax-il sena.

Ġesù jagħtina sinjal permezz ta’ dawn iż-żewġ nisa. Waħda minnhom ta’ adulta tfittxu hi, b’fidi kbira… Read more »

Mass on Sunday – 30th June 2024, 9:30am

  Parish Church, Gżira

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Sunday Gospel: 30th June

Thirteenth Sunday in Ordinary Time
Readings of the day

First Reading: Wisdom 1:13-15; 2:23-24
Psalm: 29(30):2,4,5-6,11,12a,13b
Second Reading: 2 Corinthians 8:7,9,13-15

Gospel: Mark 5:21-43

When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered around him; and he was by the sea. Then one of the leaders of the synagogue named Jairus came and, when he saw him, fell at his feet and begged him repeatedly, “My little daughter is at the point of death… Read more »

St Peter and St Paul: God’s work of mercy and grace – The Archbishop

Mass on the feast of St Peter and St Paul

  The Cathedral of St Paul, Mdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu” (Salm 33:6). Dan il-vers mis-salm li qrajna llum f’dil-festa solenni joqgħod tajjeb ħafna għall-esperjenza li kellhom l-Appostli Pietru u Pawlu. It-tnejn li huma kellhom ix-xorti jitfgħu l-ħarsa tagħhom fuq Ġesù. Pietru ħares lejn Ġesù kemm-il darba meta dan kien fostna. L-Iben ta’ Alla magħmul bniedem kien fostna, jgħallem, iterraq u jagħmel il-ġid… Read more »

Pope at Angelus: The Lord entrusted his Kingdom to flawed St Peter

  Saint Peter's Square, the Vatican

Dear brothers and sisters, buongiorno!

Today, Solemnity of the Saints Apostles Peter and Paul, in the Gospel Jesus says to Simon, whom He named Peter, “I will give you the keys of the kingdom of heaven” (Mt 16:19). This is why often we see Saint Peter depicted holding two large keys, as in the statue here in this Square… Read more »

So that no one is left marginalised – Bishop Joseph Galea‑Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mulej, jekk trid, tista’ tfejjaqni” (Mt 8:2). Tolqotna din it-talba lil Ġesù li għamel dan ir-raġel li kellu l-marda tal-lebbra, u tolqotna ħafna għax ma tantx issib talb fl-Evanġelju ta’ nies li lil Ġesù jgħidulu “jekk trid”. Hi iktar it-talba li tixbah lil ta’ Ġesù nnifsu, meta kien fl-Ort tal-Ġetsemani, u ta’ Ġesù meta għallimna t-talba tal-Missierna u qalilna biex nitolbu lil Alla: “Ikun li trid int, kif fis-sema, hekkda fl-art” (Mt 6:10)… Read more »

Lord, Lord

Mass on the closing of the academic year of the Pastoral Formation Institute

  The Parish Church of St Mary, Attard

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mulej, Mulej, mhux f’ismek ħabbarna aħna, mhux f’ismek keċċejna x-xjaten u f’ismek
għamilna ħafna mirakli?” (Mt 7:22) Dan il-kliem li Ġesù jgħid fl-Evanġelju llum skont San
Mattew ifakkarna ħafna dak li Ġesù jgħid lid-dixxipli fl-Evanġelju skont San Mark, qabel
jitla’ s-sema, meta jgħidilhom: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien
kollu.” (Mk 16:15) u jsemmilhom is-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: “f’ismi jkeċċu x-
xjaten…iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu” (Mk 16:17-18)… Read more »

Mass on the feast of St Peter and St Paul – 29th June 2024, 9:30am

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »