Monthly Archives: February 2023

Blessed are those who are kind – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Photo by SHVETS production L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Kulma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi” (Mt 25:40). Dan hu l-kliem li jgħid Ġesù llum fl-Evanġelju skont San Mattew, meta jsemmi dawk li aħna nafuhom bħala l-opri tal-ħniena. Jgħid: kont bil-ġuħ, bil-għatx, barrani, għeri, marid, u fil-ħabs. Jgħid li jistenna minna, li aħna dixxipli tiegħu, li aħna nieqfu ma’ dawk li huma fil-bżonn għax fuq hekk se nkunu ġġudikati. 

Il-Papa Franġisku jgħaqqad flimkien il-Beatitudnijiet mal-opri tal-ħniena… Read more »

Lenten Reflections: The Desert

“Imqar jekk nimxi f’wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi.”

L-ewwel Ħadd tar-Randan laqqagħna mar-rakkont ta’ Ġesù fid-deżert tal-Lhudija, li hu magħruf għat-temperaturi estremi tiegħu, u s-sorsi limitati tal-ilma. Hu medda kbira ta’ għoljiet u widien ta’ blat, u ma fihx ramel.

Fil-Bibbja jissemma iktar minn darba. Qabel dar-rakkont naraw lil Ġwanni l-Battista jipprietka propju fid-deżert tal-Lhudija, li fil-Lvant tiegħu nsibu x-Xmara Ġordan, ix-xmara fejn tgħammed Ġesù, u li minnha telaq għad-deżert fejn qatta’ erbgħin jum… Read more »

Mass & Rosary – 28th February 2023, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 28th February

Readings of the day

First Reading: Isaiah 55:10-11
Psalm: 33 (34):4-5,6-7,16-17,18-19

Gospel: Matthew 6:7-15

Jesus said to His disciples: “In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be heard because of their many words. Do not be like them. Your Father knows what you need before you ask Him.

This is how you are to pray: Our Father in heaven, hallowed be Your name, Your kingdom come, Your will be done, on earth as in heaven… Read more »

Jesus’ choice – Bishop Galea-Curmi

  Parish Church, Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-ġrajja tat-tentazzjonijiet ta’ Ġesù, li smajna fl-Evanġelju skont San Mattew, hija ġrajja li għandha ħafna dawl u għajnuna x’tagħtina għall-ħajja tagħna.

Jekk ix-xitan ittanta lil Ġesù, li hu bin Alla, kemm aktar nistennew li jittanta lilna! Għalhekk dan ir-rakkont jagħmlilna l-qalb, għax jurina li t-tentazzjonijiet huma parti mill-ħajja, nistennewhom, u li rridu nagħmlu aħna hu li noqogħdu attenti ħalli ma nċedux għat-tentazzjonijiet imma nagħrfu nagħżlu t-tajjeb mill-ħażin… Read more »

Pope at Angelus: What place does the Word of God have in my life?

  Saint Peter's Square, Vatican

Dear brothers and sisters, buongiorno!

The Gospel of this first Sunday of Lent presents to us Jesus in the desert, tempted by the devil (cf. Mt 4:1-11). “Devil” means “divider”. The devil always wants to create division, and it is what he sets out to do by tempting Jesus. Let us see, then, from whom he wants to divide him, and how he tempts him… Read more »

Mass & Rosary – 27th February 2023, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 27th February

Readings of the day

First Reading: Leviticus 19:1-2,11-18
Psalm: 8 (19):8,9,10,15

Gospel: Matthew 25:31-46

Jesus said to his disciples: “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him. And he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats… Read more »