Monthly Archives: August 2022

Id f’Id: A youth exchange by ŻAK Ħal Tarxien and Azione Cattolica of San Severo in Italy

During these last few months, a group of Maltese young people from ŻAK Ħal Tarxien between 16 and 25 years were planning a youth exchange, to spend a week in Malta with a group of young people from Italy and explore a particular theme together through several activities. The Italian group, Azione Cattolica in San Severo, came to Malta this year and the Maltese group plan to go to Italy next year for the second part of the exchange… Read more »

Holy Mass & Rosary – 31st August 2022, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

Gospel of the day: 31st August

Readings of the day

First Reading: 1 Corinthians 3:1-9
Psalm: 32 (33):12-13,14-15,20-21

Gospel: Luke 4:38-44

After Jesus left the synagogue, he entered the house of Simon. Simon’s mother-in-law was afflicted with a severe fever, and they interceded with him about her. He stood over her, rebuked the fever, and it left her. She got up immediately and waited on them… Read more »

The price of faithfulness – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

L-istorja tal-qtil ta’ Ġwanni l-Battista hi storja kerha, makabra, u fiha hemm konċentrazzjoni ta’ ħażen. Qisu dnub iwassal għal ieħor.

Naraw, l-ewwel nett, il-mibegħda – il-mibegħda li kellha f’qalbha Erodja. Ma kinitx taħmlu lil Ġwanni l-Battista. L-ewwel ġagħlet lil Erodi jitfgħu l-ħabs, jaqflu hemm, għax Ġwanni l-Battista kien jgħidlu lil Erodi: “Ma tistax iżżommha int il-mara ta’ ħuk”. Imbagħad kompliet biex dil-mibegħda kibret f’qalbha u riedet toqtlu… Read more »

Holy Mass & Rosary – 30th August 2022, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 30th August

Readings of the day

First Reading: 1 Corinthians 2:10b-16
Psalm: 144 (145):8-9,10-11,12-13ab,13ċd-14

Gospel: Luke 4:31-37

Jesus then went down to Capernaum, a town of Galilee. He taught them on the sabbath, and they were astonished at his teaching because he spoke with authority.

In the synagogue there was a man with the spirit of an unclean demon, and he cried out in a loud voice, Ha! … Read more »

Holy Mass & Rosary – 29th August 2022, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 29th August

Beheading of Saint John the Baptist, martyr
Readings of the day

First Reading: Ġer 1:7-19
Psalm: 70:1-6,15,17

Gospel: Mk 6:17-29

Herod was the one who had John arrested and bound in prison on account of Herodias, the wife of his brother Philip, whom he had married. John had said to Herod, “It is not lawful for you to have your brother’s wife.” Herodias harboured a grudge against him and wanted to kill him but was unable to do so… Read more »

“Your dignity does not depend on what people think of you!” – The Archbishop

Mass on the 22nd Sunday in Ordinary Time

  The Chapel of St Paul's Shipwreck, St Paul's Bay

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ħafna drabi smajt lil xi ħbieb jgħiduli: ‘Aħna l-Katttoliċi meta nidħlu fil-Knisja dejjem nagħżlu l-bankijiet ta’ wara’, dawk li dejjem l-ewwel jimtlew. Ma nafx għaliex u jekk din il-ħaġa hix ispirata mill-kelma ta’ Ġesù llum li jgħidlek biex meta tkun mistieden tagħżilx il-post ta’ quddiem, iżda agħżel dak ta’ wara ħalli mbagħad min jistiednek jgħidlek biex tersaq ’il quddiem (ara Lq 14:8-10)… Read more »

I answer for my actions

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Agħtuna ftit żejt minn tagħkom…” (Mt 25:8). Din hi t-talba li ħamsa mix-xebbiet, li qrajna fuqhom fil-parabbola fl-Evanġelju skont San Mattew, għamlu lill-ħamsa l-oħra. Talbuhom ftit żejt ħalli l-imsiebaħ tagħhom jibqgħu mixgħula. Imma l-ħamsa l-oħra, flok għenuhom, qalulhom: morru għand tal-ħanut biex tixtru, għax jista’ jkun li lanqas jibqa’ biżżejjed għalina.

Nixtieq li naraw din il-parabbola b’rabta ma’ parabbola oħra li qal Ġesù fl-Evanġelju skont San Luqa, li hi l-parabbola tas-Samaritan it-tajjeb… Read more »