Monthly Archives: January 2022

22 entities call for immediate action due to the increase in prices of basic food products

22 entità tal‑Knisja, li jaħdmu mill‑qrib mal‑persuni l‑aktar fil‑bżonn u vulnerabbli fis‑soċjetà, huma mħassba biż‑żieda fil‑prezzijiet ta’ bżonnijiet bażiċi speċjalment dawk tal‑ikel. Huma qed jappellaw lill‑mexxejja u l-istituzzjonijiet tal‑pajjiż sabiex ikomplu jagħtu prijorità lil dawn il‑persuni fil‑bżonn u jieħdu azzjoni biex iż‑żieda fil‑prezzijiet ma tagħmilx is‑sitwazzjoni tal‑faqar tagħhom f’Malta agħar milli hi. Dan hekk kif jirriżulta li ħafna mill‑prodotti bażiċi bħalma huma l‑għaġin, iz‑zalza u ż‑żejt għolew b’minn talanqas 20%… Read more »

He knows not how – Bishop Galea-Curmi

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Bla ma jaf kif”. Hekk jgħid San Mark fl-Evanġelju llum meta jitkellem fuq din il-parabbola ta’ Ġesù, ta’ dan ir-raġel li xeħet iż-żerriegħa fl-art, u din tinbet u tikber bla ma jaf kif.

Din il-parabbola, li nsibuha biss f’San Mark, għandha x’tgħidilna ħafna għall-ħajja tagħna. L-ewwel nett turina li għas-saltna ta’ Alla hi meħtieġa l-ħidma tagħna. Aħna għandna sehem x’nagħtu fis-saltna ta’ Alla… Read more »

The Gospel of the day: 29th January

Readings of the day

First Reading: 2 Samuel 12:1-7a,10-17
Psalm: 51(50):12-13,14-15,16-17

Gospel: Mark 4:35-41

On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples: “Let us cross to the other side.”
Leaving the crowd, they took him with them in the boat just as he was. And other boats were with him. A violent squall came up and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up… Read more »

The Tribunal’s work continues to express the closeness of the Church where there are serious wounds – The Archbishop

The inauguration of the Judicial Year

  The Archbishop's Palace, Valletta

It‑Tribunali tal‑Knisja tal‑Provinċja Ekkleżjastika Maltija ċċelebraw l‑inawgurazzjoni tas‑Sena Ġudizzjarja nhar l‑Ġimgħa 28 ta’ Jannar 2022, fil‑Palazz tal‑Arċisqof, il‑Belt Valletta. L-Arċisqof Charles Scicluna ta d-diskors tal-ftuħ. Il‑Lectio Magistralis din is‑sena ngħatat mill‑Kardinal Mario Grech bit-tema ‘Id-Dinamika Sinodali tal-Proċess Ġudizzjali’.

Il‑Vigarji Ġudizzjali tat‑tliet Tribunali Ekkleżjastiċi taw il‑kontribuzzjonijiet tagħhom dwar it‑Tribunal Reġjonali tal‑Appell, it‑Tribunal Metropolitan ta’ Malta, u t‑Tribunal Djoċesan ta’ Għawdex. Il‑Vigarji Ġudizzjali aġġornaw ukoll lil dawk preżenti dwar il‑ħidma li t‑Tribunali tagħhom wettqu matul l‑2020 u l-2021… Read more »

The Lord stresses that the light He puts in the Church cannot be hidden – The Archbishop

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Meta nkunu ttentati nagħmlu xi ħaġa fis-sigriet tajjeb naħsbu f’dal-kliem ta’ Ġesù: “M’hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf, m’hemm xejn mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl (Mk 4:22). Imma Ġesù ovvjament mhux qed jitkellem fuq il-fenomenu, illum ħafna iżjed komuni ta’ xi ħaġa li mingħalik qed tgħidha bejn tnejn u inti tkun imxandra madwar id-dinja, fid-dinja tas-social media, imma qed jitkellem ukoll fuq id-dawl li jagħti lil kull min jaċċettah bħala s-sid u l-gwida ta’ qalbu… Read more »

Holy Mass & Rosary – 28th January 2022, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 28th January

Readings of the day

First Reading: 2 Samuel 11:1-4a,5-10a,13-17
Psalm: 51(50):3-4,5-6a,6bc-7,10-11

Gospel: Mark 4:26-34

Jesus said to the crowds: “This is how it is with the Kingdom of God; it is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise night and day and the seed would sprout and grow, he knows not how. Of its own accord the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear… Read more »

Pope at Audience recognises the suffering of parents in raising their children

Dear brothers and sisters, good morning!

Today I would like to focus on the figure of St Joseph as a man who dreams. In the Bible, as in the cultures of ancient peoples, dreams were considered a means by which God revealed himself. The dream symbolises the spiritual life of each of us, that inner space that each of us is called to cultivate and guard, where God manifests himself and often speaks to us… Read more »

Annual Drugs Report: Heroin use in decline while more people are seeking help

L-użu tad-droga eroina kompla jonqos fost l-individwi li qed jieħdu trattament għall-vizzju, bl-istima ta’ persuni li jużaw din id-droga kuljum tinżel kważi bin-nofs fis-sena 2020 meta mqabbel mas-sena 2015. Kien hemm 1,098 (55%) persuna li fittxew l-għajnuna primarjament minħabba l-użu tal-eroina matul is-sena 2020.

Aktar minn hekk, naqas ukoll b’mod konsiderevoli l-għoti ta’ siringi mill-polyclinics, b’mod konsistenti. Fortunatament, naqsu wkoll l-imwiet b’rabta mal-overdose ta’ din id-droga… Read more »