Yearly Archives: 2022

The Archbishop on Sta Maria: Our Lady shows us that she walks with us and protects us

Mass on the solemnity of the Assumption of the Virgin Mary into Heaven

  The Basilica of the Assumption of Our Lady, Mosta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju li għadna kemm smajna jibda bi vjaġġ ta’ Marija. L-Anġlu Gabrijel għadu kemm ħabbrilha li kellha ssir Omm Alla, u hi, tfajla rżina u żagħżugħa, marbuta mal-imħabba kbira għall-poplu Lhudi, tgħid lill-qaddej ta’ Alla l-Anġlu Gabrijel: “Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek!”

Il-vjaġġ lejn Għajn Karem

Mimlija bil-ferħ li ġej mill-ispirtu qaddis ta’ Alla, mimlija bl-imħabba magħmul bniedem fil-ġuf tagħha, imtaqqla bl-għajdut tan-nies bis-suspett ta’ Ġużeppi, li mnebbaħ mill-qaddej anġlu ta’ Alla jilqagħha, mimlija b’dawn l-esperjenzi kollha, Sidtna Marija tilqa’ s-sinjal li ngħatalha, jiġifieri li għal Alla m’hemm xejn li ma jistax ikun, u “tħaffef lejn il-għoljiet, f’belt tal-Lhudija” (Lq 1:39) biex tiltaqa’ ma’ Eliżabetta, il-qariba tagħha li kienet diġà fis-sitt xahar tat-tqala tagħha… Read more »

Pope at Angelus: Mercy is the way of salvation for the entire world

Dear brothers and sisters, buongiorno!

In the Gospel of today’s liturgy there is an expression of Jesus which always strikes us and challenges us. While he is walking with his disciples, he says: “I came to bring fire to the earth, and how I wish it were already kindled!” (Lk 12:49). What fire is he talking about? … Read more »

Holy Mass on the Feast of St Mary – 15th August 2022, 9:15am

  Mosta Basilica

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 15th August

Assumption of the Virgin Mary into Heaven – Solemnity
Readings of the day

First Reading: Rev 11: 19a; 12:1-6a,10ab
Psalm: 44:10bc,11-12ab,16
Second Reading: 1 Kor 15:20-26

Gospel: Luke 1:39-56

Mary set out in those days and traveled to the hill country in haste to a town of Judah,
where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth… Read more »

Yes for the gift of life – Bishop Galea-Curmi

Mass on the Gift of Life Day and presentation of babies in Dingli

  The Parish Church of the Assumption of Our Lady, Ħad-Dingli

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek!” (Lq 1:42) Dan hu l-kliem li smajna fl-Evanġelju llum, il-kliem li Eliżabetta qalet lil Marija. Hu l-kliem li nixtieq ngħid b’mod speċjali lill-ommijiet li qegħdin hawn, flimkien mal-missirijiet, għal din il-quddiesa – dawk li kellhom tarbija din is-sena li għaddiet, kif ukoll dawk li qed jistennew it-twelid tat-tarbija.

Post it-tfal iż-żgħar fil-knisja

Kemm hu sabiħ li bi tħejjija għall-festa ta’ Santa Marija f’din il-parroċċa għażiża ta’ Ħad-Dingli qegħdin miġburin flimkien għal din il-quddiesa llum biex niċċelebraw id-don tal-ħajja… Read more »

What fire did Jesus bring? – The Archbishop asks

Mass on the 20th Sunday in Ordinary Time

  The Chapel of St Simon the Apostle, Wardija

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Nistgħu ngħidu li Ġesù, biex jispjega min hu u l-preżenza tiegħu fostna u anke fil-familja li waqqaf, juża l-elementi tan-natura: l-ilma, “min jemmen fija għajn ta’ ilma ġieri toħroġ mill-qalb tiegħu”, in-nifs u l-arja bħala sinjal tal-ispirtu. Jagħtina ħafna tixbihat tas-saltna biż-żrieragħ, bis-siġar u bix-xtieli. Huwa juża l-element tal-art.

Illum ikellmna fuq in-nar, element ieħor importanti u li kull kultura kienet tirrealizza l-qawwa tiegħu… Read more »

Sunday Mass – 14th August 2022, 9:30am

  The Chapel of St Simon the Apostle, Wardija

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 14th August

Twentieth Sunday in Ordinary Time
Readings of the day

First Reading: Jeremiah 38:4-6,8-10
Psalm: 39(40):2,3,4,18
Second Reading: Hebrews 12:1-4

Gospel: Luke 12:49-53

Jesus said to his disciples: “I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing! There is a baptism with which I must be baptized, and how great is my anguish until it is accomplished! … Read more »

Motorbike pilgrimage on Santa Marija from Mġarr to Ħad-Dingli

Il-parroċċi ta’ Ħad-Dingli u l-Imġarr qed jistiednu lis-sewwieqa tal-muturi biex nhar it-Tnejn, 15 ta’ Awwissu 2022, jieħdu sehem f’pellegrinaġġ bil-mutur tagħhom mill-Imġarr għal Ħad-Dingli.

L-inizjattiva qed tittieħed għall-ħames darba minn żewġ parroċċi dedikati lil Marija Assunta fil-jum tal-festa solenni tagħha li jkun ukoll jum ta’ btala pubblika.  

Is-sewwieqa tal-muturi huma mistiedna jinġabru fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali tal-Imġarr fid-9:30am.  Il-pellegrinaġġ jibda fl-10a.m.  Mal-wasla f’Ħad-Dingli, ħdejn il-Knisja Arċipretali jsir it-tberik tal-muturi u s-sewwieqa jingħataw tifkira.  … Read more »

A further €1.7 m investment toward restoration of Jesuits’ Church in Valletta

F’għeluq is-sena mit-twaqqif tal-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici ħabbar investiment ta’ €1.7 miljun f’xogħlijiet ta’ restawr fil-Knisja u l-Kulleġġ tal-Ġiżwiti li se jiżdiedu mat-€2.8 miljun li diġà ġew investiti mill-2015 sal-lum, sabiex din il-ġawhra patrimonjali tirritorna għall-istat glorjuż tagħha u tkompli titgawda mill-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri.

Il-Knisja kienet inbniet bejn l-1593 u l-1609 mill-Ordni tal-Ġiżwiti u fiha xogħlijiet ta’ arti ta’ Mattia Preti, Giovanni Battista Caracciolo, Stefano Erardi u Alessio Erardi, fost oħrajn, u l-artal titulari huwa magħmul minn Filippo Paladini… Read more »