Monthly Archives: October 2021

Parliamentarians who seek the interest and good of all – The Archbishop – The Archbishop

Mass on the 100th anniversary of the founding of the Maltese Parliament

  St John's Co-Cathedral, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-għaref tal-liġi jixtieq ikun jaf liema hi l-liġi li hi l-pedament ta’ kollox. “Liema wieħed fost il-kmandamenti”, fost il-liġijiet li għandna, “huwa l-ewwel?” (Mk 12:28). Ir-risposta ta’ Ġesù tinġabar f’kelma waħda li jirrepeti darbtejn: “Ħobb lill-Mulej, ħobb lil għajrek” (Mk 12:29,31).

Ġesù fl-ewwel parti ta’ din ir-risposta qed jislet silta mill-qari li smajna fil-bidu mill-ktieb tad-Dewteronomju, li kien il-ktieb tal-liġi għażiż għall-poplu ta’ Alla li għal diversi drabi jistieden lill-poplu, lil Iżrael biex jisma’: “Isma’, Iżrael” (Dewt 6:3)… Read more »

Mass on the feasts of All Saints – 1st November, 6:30pm

  St John's Co-Cathedral, Valletta

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Sunday Gospel: 31st October

Thirty-first Sunday in Ordinary Time
Readings of the day

First Reading: Deut 6:2-6
Psalm: 17:2-3a,3bc-4,47,51ab
Second Reading: Heb 7:23-28

Gospel: Mk 12:28b-34

In those days, one of the scribes came near Jesus and asked him, “Which commandment is the first of all?” Jesus answered, “The first is, “Hear, O Israel: the Lord our God, the Lord is one; you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength.’ The second is this, “You shall love your neighbour as yourself.’ There is no other commandment greater than these.” 

Then the scribe said to him, “You are right, Teacher; you have truly said that “he is one, and besides him there is no other’; and “to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength,’ and “to love one’s neighbour as oneself,’—this is much more important than all whole burnt offerings and sacrifices.” 

When Jesus saw that he answered wisely, he said to him, “You are not far from the kingdom of God.” After that no one dared to ask him any question.  Read more »

Mass on the 100th anniversary of the founding of the Maltese Parliament – 31st October, 9:30am

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Read more »

Liturgical celebrations by Archbishop Charles Jude Scicluna in November 2021

L‑Arċisqof iċċelebra Quddiesa fit‑Tifkira tal‑Mejtin Kollha, fiċ‑Ċimiterju tal‑Addolorata, Raħal Ġdid. Aktar ritratti: knisja.mt/ritratti

Matul ix‑xahar ta’ Novembru, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana…
  • Read more »

COMECE: “It is vital to work for a Europe with a soul”

Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi represented the Maltese Episcopal Conference

For the first time since the beginning of the COVID-19 pandemic, the Bishops of COMECE gathered in Brussels for their Autumn Assembly – this time focusing on the Conference on the Future of Europe and the role of the youth in boosting the European integration process.

While renewing the support of the Catholic Church for this EU initiative and its stated goal to allow citizens to debate on Europe’s challenges and priorities, the Bishops highlighted the need to further involve Churches and the youth at the local, national and European level… Read more »

The Gospel of the day: 30th October

Readings of the day

First Reading: Rom 11: 1-2a.11-12.25-29
Psalm: 93 (94): 12-13a.14-15.17-18

Gospel: Lk 14: 1.7-11

On one occasion when Jesus was going to the house of a leader of the Pharisees to eat a meal on the sabbath, they were watching him closely.  When he noticed how the guests chose the places of honour, he told them a parable. “When you are invited by someone to a wedding banquet, do not sit down at the place of honour, in case someone more distinguished than you has been invited by your host; and the host who invited both of you may come and say to you, “Give this person your place,’ and then in disgrace you would start to take the lowest place. 

But when you are invited, go and sit down at the lowest place, so that when your host comes, he may say to you, “Friend, move up higher’; then you will be honoured in the presence of all who sit at the table with you. For all who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted.”  Read more »

The feast of All Saints and the remembrance of All Souls

Two seminarians will ask the Archbishop to accept them as candidates for their Diaconal and Priestly Ordination

Nhar it‑Tnejn, l‑1 ta’ Novembru 2021, fis‑6:30 p.m., l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ser jiċċelebra quddiesa fil‑festa tal‑Qaddisin Kollha, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Waqt il‑quddiesa żewġ seminaristi fil‑ħames sena ta’ preparazzjoni fis‑Seminarju, ser jitolbu lill‑Arċisqof biex jaċċettahom uffiċjalment bħala kandidati għall‑Ordinazzjoni Djakonali u Saċerdotali. Din il‑quddiesa se tixxandar fuq Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

It‑Tlieta, 2 ta’ Novembru, fid‑9:30 a.m., fit‑Tifkira tal‑Mejtin Kollha, l‑Arċisqof ser jiċċelebra quddiesa fil‑Knisja taċ‑Ċimiterju tal‑Erwieħ, Ħal Tarxien… Read more »

Holy Mass & Rosary – 29th October, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »