Monthly Archives: June 2021

The Gospel of the day: 18th June

Readings of the day

First Reading: 2 Cor 11, 18.21b-30
Psalm: 33 (34), 2-3.4-5.6-7

Gospel: Mt 6, 19-23

In those days, Jesus told his disciples: “Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal; but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consumes and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. 

The eye is the lamp of the body… Read more »

Let’s be better listeners – Bishop Galea-Curmi

Speech for the 2021 in-service course for the clergy

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Nixtieq nirringrazzja lill-organizzaturi ta’ dan l-Aġġornament tal-Kleru, lill-kelliema u l-parteċipanti kollha, kif ukoll lilkom ilkoll li segwejtu b’attenzjoni. Kienu tlett ijiem mimlija, li żgur għenuna ħafna biex nirriflettu fuq kif nistgħu nkunu saċerdoti li aktar nisimgħu lil Alla, lil xulxin, u lir-realtà tas-soċjetà li fiha ngħixu, proprju f’din is-sena meta qegħdin nenfasizzaw b’mod speċjali s-smigħ fil-kuntest tad-dokument ekkleżjali ‘Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed’… Read more »

The effects of the pandemic discussed during the 2021 in-service course for the clergy

Matul din il-ġimgħa sar l-Aġġornament tal-Kleru fuq tlett ijiem (14 – 16 ta’ Ġunju), li għalih attendew madwar 200 membru bejn saċerdoti djoċesani u reliġjużi. It-tema għal din is-sena kienet Is-Saċerdot u l-2021: X’qed jinbet? u ddiskutiet il-bidliet li għaddej minnu pajjiżna, l-impatt li ħalliet il-pandemija fuq l-isferi kollha tas-soċjetà u tal-Knisja kif ukoll kif kompliet tikxef ċerti realtajiet. L-aġġornament tal-Kleru indirizza dan kollu b’atteġġjament ta’ smigħ profond kif jitlob il-proċess ta’ tiġdid ekkleżjali Knisja waħda, Vjaġġ wieħed: 2020-2024Read more »

Quddiesa u Rużarju – 17 ta’ Ġunju, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 17th June

Readings of the day

First Reading: 2 Cor 11, 1-11
Psalm: 110 (111), 1-2.3-4.7-8

Gospel: Mt 6, 7-15

In those days, Jesus told his diciples: “When you are praying, do not heap up empty phrases as the Gentiles do; for they think that they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. 

Pray then in this way: Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come… Read more »

Pope at Audience: On the cross, Jesus prayed for each of us

Dear brothers and sisters, good morning!

We have recalled several times in this series of catechesis that prayer is one of the most evident features of the life of Jesus: Jesus prayed, and He prayed a lot. In the course of His mission, Jesus immersed Himself in it, because the dialogue with the father was the incandescent core of all His existence… Read more »

Holy Mass & Rosary – 16th June, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »

The Gospel of the day: 16th June

Readings of the day

First Reading: 2 Cor 9, 6-11
Psalm: 111 (112), 1-2. 3-4. 9

Gospel: Mt 6, 1-6.16-18

In those days, Jesus told his diciples: “Beware of practicing your piety before others in order to be seen by them; for then you have no reward from your Father in heaven. 

So whenever you give alms, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they may be praised by others… Read more »

“Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd”

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fl-introduzzjoni tal-quddiesa smajna kemm hu diffiċli li ngħixu dan id-diskors, u hekk hu. Jiena u nitlob fuq din is-silta, baqa’ jidwi f’qalbi u f’moħħi l-kliem ta’ Dun Ġorġ Preca: “Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd”. Jekk nimxu fuq dan il-kliem konkret ta’ dan il-qaddis Malti, naħseb nersqu ħafna lejn dak li jrid Ġesù: ġid lil kulħadd, hu min hu. Ġesù qed jgħallima biex ma nimxux bl-uċuħ… Read more »

Holy Mass & Rosary – 15th June, 9:30am

  The Chapel of Our Lady of Manresa at the Archbishop's Curia, Floriana

Help the Archdiocese carry out its mission Donate »

Follow today’s Mass readings from here.

Prayer for Spiritual Communion

My Jesus, I believe that you are present in the most Blessed Sacrament.
I love You above all things.
I desire to receive You into my soul.
Since I cannot now receive You sacramentally,
come at least spiritually into my heart… Read more »